BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

MUCHA, MONIKA
Monika Mucha, Iwona Sierpowska
Stan prawny: lipiec 2006 r.
Warszawa
C.H. Beck
2006
IX, 161 s. 19 cm.
(Podatkowe Komentarze Tematyczne )
1
brak wypożyczeń
Ind.
83-7483-202-9
349.3+349.23/.24:364.446:331.34:658.14/.17](438)
1444 (to nie jest sygnatura)

Świadczenia socjalne pracodawcy na rzecz pracowników. Warunki mieszkaniowo-bytowe. Hotele robotnicze. Przewóz pracowników. Domy wczasowe. Odzież robocza.
Prawo socjalne.
(Polska).
Zagadnienia finansowe przedsiębiorstw. Rozrachunek gospodarczy. Fundusz zakładowy.
Warunki pracy. Wynagrodzenie. Materialna odpowiedzialność w stosunku pracy. Czas pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Praca domowa.
Opieka socjalno-kulturalna w kształceniu, środowisku pracy, w zagospodarowaniu czasu wolnego. Aktywność kulturalna i twórcza. Akcje socjalne.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14560)
Syg.SA.14560
Tylko na miejscu 15/11/2006 2002000145604 -
Rekord: