BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie)

STACH, ALFRED (1959-)
Alfred Stach
Poznań
Wydaw.Nauk.UAM
2003
212 s. il. 24 cm.
(Geografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 0554-8128 nr 67)
(Seria Geografia / UAM w Poznanniu 0554-8128 nr 67)
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. Summ.
83-232-1034-9
551.31:551.43:556.5(282.2)](438)
1484 (to nie jest sygnatura)

Struktury i formy ukształtowania powierzchni Ziemi. Typografia Ziemi. Paleogeomorfologia.
Utwory lądowe. Erozja. Denudacja. Procesy eoliczne.
(Polska).
(438)
Hydrologia wód powierzchniowych. Rzeki. Strumienie. Cieki. Reżim rzeki. Kanały. Jeziora. Stawy. Bagna. Zanieczyszczenie rzek i jezior.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
W Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Bl.10679) miesięczne 30/11/2006 2002400106793 Zamów
Rekord: