BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku :

studium z historii kredytu i kultury materialnej /
Goliński, Mateusz (1960- ).
Mateusz Goliński.
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2006.
278 s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 0524-4498 173)
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2852)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
2
brak wypożyczeń
W serii gł.: ISSN 0239-6661 ; no 2852.
Ind.
Summ.
83-229-2741-X
94(=411.16):94(438)Wrocław::008:336.78(438=411.16):930.85]"14"(083.8)
1737 (to nie jest sygnatura)

Historia kultury narodu żydowskiego w Polsce.
(Spisy. Wykazy. Indeksy).
(Żydzi w Polsce).
Historia kultury. Historia cywilizacji. Kultura materialna.
Wiek XV.
Odsetki. Procent od kapitału. Oprocentowanie. Loteria. Lichwa.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
Hc Bibl. Humanistyczna - wydaw. ciągłe (Hc.4719) Tylko na miejscu 22/11/2006 -
Cg Czyt. Czasopism Bibl. Głównej (Cg.32873)
Syg.Cg.311
Tylko na miejscu 22/11/2006 -
Rekord: