BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polskie województwo :

doświadczenia i perspektywy /
red. t.: Antoni Kukliński, Paweł Swianiewicz ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Gospodarki Przestrzennej.
Warszawa :
Uniwersytet Warszawski,
1990.
172 s. : mapki ; 21 cm.
(Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny 23)
( )
2
brak wypożyczeń
Bibliogr.
353:711.2:342.26](438)"19"
1887 (to nie jest sygnatura)

Planowanie w skali kraju. Planowanie regionalne. Deglomeracja.
Administracja średniego stopnia. Organy administracyjne na szczeblu powiatu, województwa. Rady narodowe powiatowe, wojewódzkie. Starosta. Wojewoda. Urzędy wojewódzkie.
(Polska).
Administracyjno-terytorialny podział państwa.
Wiek XX.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.80356)
Syg.Z.80356
Tylko na miejscu 21/12/2006 2000300803569 -
H Biblioteka Humanistyczna (Pd.18101) Tylko na miejscu 27/11/2006 2002200181013 -
Rekord: