BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polskie media w jednoczącej się Europie :

szanse i wyzwania /
pod red. Izabeli Dobosz, Beaty Zając.
Czytelnia Filologiczna Biblioteki Międzywydziałowej - A (LXII Media)
Kraków :
Universitas,
[cop. 2006].
291, [4] s. ; 21 cm.
4
brak wypożyczeń
Zawiera wybór referatów przedstawionych na konferencji "Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania", Kraków 6-7 października 2004 r.
83-242-0578-0
659.3/.4:7.097+050+070:341.22:347.78:351.751](4-67:438):32.019.5(438)"1989/..."](061)
247 (to nie jest sygnatura)

7992
Przedmioty i dobra w prawie międzynarodowym. Własność w prawie międzynarodowym.
347.78
UDC-P058 -- 659.4 -- Kształtowanie opinii. Public relations. -- 5658 -- 7975 -- (4-67) -- (Kraje Unii Europejskiej). -- 7642 -- (438) -- (Polska). -- 7641 -- (061) -- (Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).
3574
Nadzór administracyjny nad wolnością myśli, słowa i prasy. Cenzura. Kontrola wydawnictw.
UDC-P058 -- 341.22 -- Przedmioty i dobra w prawie międzynarodowym. Własność w prawie międzynarodowym. -- 3378 -- 7975 -- (4-67) -- (Kraje Unii Europejskiej). -- 7642 -- (438) -- (Polska). -- 7641 -- (061) -- (Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjaz
2841
7641
7642
050+070
Telewizja. Programy telewizyjne, widowiska telewizyjne.
(061)
351.751
Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. Marketing polityczny.
UDC-P058 -- 351.751 -- Nadzór administracyjny nad wolnością myśli, słowa i prasy. Cenzura. Kontrola wydawnictw. -- 3626 -- 7975 -- (4-67) -- (Kraje Unii Europejskiej). -- 7642 -- (438) -- (Polska). -- 7641 -- (061) -- (Wydawnictwa odnoszące się do konfere
UDC-P058 -- 32.019.5 -- Opinia publiczna. Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Propaganda. Agitacja. Marketing polityczny. -- 2841 -- 7992 -- "1989/..." -- Od 1989. -- 7641 -- (061) -- (Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozd
2320
UDC-P058 -- 659.3 -- Informacja masowa. Środki masowego przekazu. -- 5657 -- 7975 -- (4-67) -- (Kraje Unii Europejskiej). -- 7642 -- (438) -- (Polska). -- 7641 -- (061) -- (Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji)
Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolportaż czasopism i prasy. Dziennikarstwo. Znaczenie prasy. Wolność prasy.
UDC-P058 -- 050+070 -- Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo. Rodzaje czasopism. Redagowanie, wydawanie i kolportaż czasopism i prasy. Dziennikarstwo. Znaczenie prasy. Wolność prasy. -- 2320 -- 7975 -- (4-67) -- (Kraje Unii Europejskiej). -- 7642 -- (438) --
32.019.5
Kształtowanie opinii. Public relations.
659.4
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).
5658
UDC-P058 -- 7.097 -- Telewizja. Programy telewizyjne, widowiska telewizyjne. -- 5991 -- 7975 -- (4-67) -- (Kraje Unii Europejskiej). -- 7642 -- (438) -- (Polska). -- 7641 -- (061) -- (Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z k
Od 1989.
UDC-P058
(Kraje Unii Europejskiej).
UDC-P058 -- 347.78 -- Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze. -- 3574 -- 7975 -- (4-67) -- (Kraje Unii Europejskiej). -- 7642 -- (438) -- (Polska). -- 7641 -- (061) -- (Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sp
341.22
(Polska).
Informacja masowa. Środki masowego przekazu.
"1989/..."
(438)
Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze.
7.097
3626
5991
5657
(4-67)
7975
659.3
3378
(Kraje Unii Europejskiej).
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.106849) Tylko na miejscu 17/10/2006 2000301068493 -
W Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5182) miesięczne 19/05/2009 2000200051824 Zamów
W Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (WM.5181) miesięczne 15/05/2014 2000200051817 Zamów
Biblioteka Międzywydziałowa (P.21881)
Syg.LXII/61
Czytelnia Filologiczna Biblioteki Międzywydziałowej - A : LXII Media
Tylko na miejscu 07/12/2009 2001500218818 -
Rekord: