BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej (art. 52 kodeksu karnego) w polskim procesie karnym

KACZORKIEWICZ, DOROTA
Dorota Kaczorkiewicz
Toruń
"Dom Organizatora"
2005
197 s. 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-7285-216-2
343.13:343.22:347.41/.43:347.5](438)
2971 (to nie jest sygnatura)

(Polska).
Odpowiedzialność pozaumowna. Odpowiedzialność cywilna ogólnie. Odpowiedzialność za spowodowanie szkody. Odpowiedzialność za cudze czyny (dzieci, pracowników itp.). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty nieożywione (drogi, budynki, drzewa itp
Postępowanie karne. Prawo karne procesowe. śledztwo. Umorzenie śledztwa.
Zobowiązania. Skutki prawne zobowiązań. Wygaśnięcie zobowiązań.
Strony. Oskarżenie. Obrona. Postępowanie przygotowawcze. Oskarżenie i ściganie. Dochodzenie. Środki zapobiegawcze. Umorzenie postępowania. Aresztowanie tymczasowe. Zwolnienia tymczasowe. Poręczenie. Kaucja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14629)
Syg.SA.14629
Tylko na miejscu 05/01/2007 2002000146298 -
Rekord: