BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

: [komentarz]
RADECKI, WOJCIECH (1943- ).
Wojciech Radecki
Wyd. 2 [uzup. i uaktual.].
Warszawa
"ABC"
cop. 2006
443 s. 21 cm.
(Komentarz - ABC )
(Komentarz )
1
brak wypożyczeń
Na grzb. podtyt.: komentarz.
Bibliogr.
83-7416-591-X
349.6:352:628.4](438)
3098 (to nie jest sygnatura)

Higiena miasta. Odpady i ich usuwanie. Ustępy publiczne. Gospodarka odpadami. Składowiska odpadów. Wysypiska śmieci.
(Polska).
Prawo ochrony środowiska.
Administracja pierwszego stopnia (administracja lokalna). Samorząd lokalny. Organy administracyjne na szczeblu gminy, osiedla, miasta, dzielnicy miejskiej. Rady narodowe, gminne, miejskie. Samorząd wiejski, gminny, miejski. Sołtys. Wójt. Burmistrz. Prezyd

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14791)
Syg.SA.14791
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000147912 -
Rekord: