BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej

: (studia prawno-ekonomiczne)
pod red. Cezarego Banasińskiego
Warszawa
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2005
298 s. il. 23 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-922705-0-9
339.137:366:334.75](438:4-67)"1989/...":346.54(438:4-67)
3133 (to nie jest sygnatura)

Konkurencja. Dumping.
Konsumeryzm. Konsumenci. Organizacje konsumentów.
Przepisy dotyczące rynku i produkcji. Promocja biznesu. Postęp naukowo-techniczny. Jakość produkcji i usług. Gwarancje. Marketing. Konkurencja. Monopole. Ochrona konsumentów. Fuzje przedsiębiorstw.
Związki gospodarcze ponadzakładowe w gospodarce rynkowej. Kartele. Syndykaty. Trusty. Koncerny. Fuzje. Przejmowanie przedsiębiorstw. Holdingi. Korporacje. Monopole.
(Polska - Unia Europejska).

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14926)
Syg.SA.14926
Tylko na miejscu 15/07/2013 2002000149268 -
Rekord: