BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Jacyszyn, Jerzy
Jerzy Jacyszyn, Tomasz Kalinowski
Warszawa
"LexisNexis"
2006
166 s. 21 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-7334-632-5
351.712:342](438)(094.5.07):336.14::352(438)
790 (to nie jest sygnatura)

(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
Prawo państwowe. Prawo publiczne. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne.
Budżet administracji lokalnej. Budżety lokalne. Budżety samorządów lokalnych. Budżety komunalne.
Roboty publiczne. Umowy (kontrakty) z wykonawcami. Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14450)
Syg.SA.14450
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000144508 -
Rekord: