BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Komunikacja i kultura biznesu w Europie

: zagadnienia wybrane
red. nauk. Monika Neymann.
Czytelnia WZiEU (Komunikacja społeczna)
Warszawa :
Wydaw.Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego,
2005. -
186 s. : il. ; 24 cm.
3
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-89437-35-X
316.47:316.7:395:658.3:65.011+65.012](4)(075.8)
855 (to nie jest sygnatura)

Stosunki społeczne. Stosunki interpersonalne. Stosunki międzyludzkie. Stosunki między grupami a jednostkami.
Etykieta. Obyczaje towarzyskie. Dobre maniery.
(Europa).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultury różnych gruop. Dynamika kultury (Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury).
Personel przedsiębiorstwa. Stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie. Human relations.
Podstawowe zasady organizacji. Gospodarność. Racjonalizacja. Produktywność. Sprawność. Reformy. Prakseologia. Podejmowanie decyzji. Rachunek ekonomiczny.
Metody organizacji i zarządzania. Badania. Obserwacje. Próby. Symulacja. Analiza systemów. Formy organizacji. Współpraca.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcja
T Czytelnia Biblioteki Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (T.8950)
Czytelnia WZiEU : Komunikacja społeczna
Nocne 24/11/2016 2001200089503 -
GW Biblioteka Zamiejscowego Wydz. Społeczno-Ekonomicznego (GW.6394)
Syg.005
krótkoterminowe 19/02/2016 2005600063941 Zamów
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.70232) Nocne 05/01/2009 2001000702329 -
Rekord: