KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

TARNAWSKI, ALEKSANDER

    Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego: kanclerza i hetmana W.Kor.(1572-1605) : chancelier et hetman de la Couronne / / Aleksander Tarnawski.
    Lwów : Drukarnia Naukowa 1935. VII, 460 s. : [7] map : 24 cm.
    ((Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych ; nr 18))
   
Ind.Rés

   
D.1619        UKD: 929:338.1(091)](438)Zamoyski J."1572/1602"