KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Społeczna odpowiedziałność przedsiębiorstw / / red. nauk. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. 380 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 5=1205 (2008))
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ISSN 1899-3192 nr 5=1205 (2008))

Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Przedsiębiorstwa

   
E.71539        UKD: 330.162:658.1/.5](061)