KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka / / pod red. Walentego Ostasiewicza.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. 262 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ISSN 1899-3192 nr 1 (1201))
   
Referaty wygłoszone na konf. nauk. "Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka".

   
E.71720        UKD: 311.3:33:368.02](061)