KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki / / [red. nauk. Dariusz Zarzecki].
    Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009. 739 s. : il. ; 25 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 16)     (Czas na Pieniądz)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 533)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 16)     (Czas na Pieniądz)
   
Materiały z dziesiątej międzynarodowej konferencji "Zarządzanie finansami" zorganizowanej w kwietniu 2009 r. przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego.    
Na okł. podtyt. w jęz. ang.: Contemporary challenges of theory and practice.    
W serii gł.: nr 533.


Fuzja przedsiębiorstw
Inwestycje
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Zarządzanie finansowe

   
Tc.2652   
Ec.52787   
GWc.5   
TM.12981   
Cg.33622        UKD: 658.14/.17