KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością / / [red. nauk. Dariusz Zarzecki].
    Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009. 795 s. : il. ; 25 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 17)     (Czas na Pieniądz)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 534)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 17)     (Czas na Pieniądz)
   
Materiały z dziesiątej międzynarodowej konferencji "Zarządzanie finansami" zorganizowanej w kwietniu 2009 r. przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego.    
Na okł. podtyt. w jęz. ang.: Business valuation and value-based management.    
W serii gł.: nr 534.


Zarządzanie finansowe
Przedsiębiorstwa
Zarządzanie ryzykiem

   
Tc.2653   
TM.6968   
Ec.52788   
GWc.6   
S.95229   
Cg.33623        UKD: 657.92:658.15:005.334