KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach / / red. nauk. Jan Skalik.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. 632 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 49)
    ISBN 978-83-7011-961-4

   
E.72071        UKD: 658.114-022.51:658.114-022.55:005.33](438)"2001/..."