KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem / / [red. nauk. Dariusz Zarzecki].
    Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2010. 773 s. : il. ; 25 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 26)     (Czas na Pieniądz)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 587)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 26)     (Czas na Pieniądz)
   
W serii gł.: nr 587.    
Na okł.: Financial analysis and risk management    
Wstęp: Artykuły zostały opracowane i w większości zaprezentowane w czasie jedenastej Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie Finansami", zorganizowanej w kwietniu 2010 roku przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.


Zarządzanie finansowe
Zarządzanie ryzykiem

   
Tc.2826   
Ec.53111   
TM.10134   
GWc.8   
Cg.33995        UKD: 658.14/.17:005.334:005.521:336.1](061)=162.1=111