KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie i ekonomika usług : doświadczenia i kierunki zmian / / pod red. Piotra Niedzielskiego i Wojciecha Downara.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. 406 s. : il. ; 24 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 60)
    (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 60)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 604)
   
W serii gł.: nr 604.    
Na okł.: Publikacja jubileuszowa. 20 lat WZiEU 1990-2010.


Usługi
Usługi

   
Tc.2829   
TM.7929   
TM.7930   
Ec.54147   
TM.10129   
TM.10130   
Cg.33988        UKD: 338.46:338.47::656.1/.7](081.2)