KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji / / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka.
    Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. 714 s. : il. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 34)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 34)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 634)
   
W serii gł.: nr 634.    
Na s. red. i okł. błędny ISSN 1640-2751.


Przedsiębiorstwa
Zarządzanie wiedzą
Przedsiębiorstwa
Systemy informacyjne zarządzania.
Konkurencja.
Rynki docelowe.
Relacje z klientami.

   
Ec.53413   
Tc.3105   
TM.12629   
GWc.31   
Cg.34709        UKD: 658:330.14](082.1)