KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Funkcje współczesnej rachunkowości / / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz].
    Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2010. 147 s. : il. ; 25 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 27)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 606)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 27)
   
W serii gł.: nr 606.


Rachunkowość.
Sprawozdania finansowe.

   
Tc.2845   
Ec.53489   
GWc.58   
Cg.34150        UKD: 657:330.534](438)(082.1)