KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Finanse w warunkach kryzysu / / [red. nauk. Leon Dorozik, Marek Zwolankowski ].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. 210 s.: il. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 31)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 623)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 31)
   
W serii gł.: nr 623.


Kryzys gospodarczy (2008).
Zarządzanie kryzysowe.
Finanse.

   
Ec.53490   
Cg.35371        UKD: 336:338.124](082.1)