KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością / / [red. nauk. Dariusz Zarzecki].
    Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2012. 899 s. : il. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 51)     (Czas na Pieniądz)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 690)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 51)     (Czas na Pieniądz)
   
W serii gł.: nr 690.    
Na okł.: investment, business valuation, value-based management.


Zarządzanie finansowe
Inwestycje kapitału
Przedsiębiorstwa

   
Tc.3073   
Ec.53779   
S.94297   
GWc.7   
Cg.34707        UKD: 658.14/.17:005:334.72:657.92](061)