KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.Wybrane aspekty marketingu terytorialnego / / red. nauk.: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. 609 s. : il. ; 24 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 75)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 663)     (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 75)

Marketing turystyczny
Marketing terytorialny
Marketing terytorialny.
Marketing turystyczny.

   
Tc.3099   
Ec.54912   
Cg.34703        UKD: 339.138:332.14](082.1)