KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych / / [red. nauk. Kazimiera Winiarska].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. 484 s. : il. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; Nr 53)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 718)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 53)
   
W serii gł.: ISSN 1640-6818 ; nr 718.

   
Ec.53827        UKD: 336.1:657.6](082.1)