KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Klastry : wiedza, innowacyjność, rozwój / / [red. nauk. Jacek Buko, Marzena Frankowska].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. 414, [2] s. : il. ; 24 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 94)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 719)     (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 94)
   
U góry okł.: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, PARP, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.    
U dołu okł.: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, oraz: The University of Szczecin. Faculty of Management and Economics of Services.    
W serii gł.: ISSN 1640-6818 ; nr 719.


Klastry.
Przedsiębiorstwa
Regionalizacja ekonomiczna.

   
Tc.3116   
Ec.54137   
TM.12607   
TM.12608   
TM.12609   
TM.12610   
Cg.34749        UKD: 005.342:005.336.4:334.75:339.166.5](082.1)