KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich / / [red. nauk. Jacek Buko].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. 352 s. : il. ; 24 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 89)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 705)     (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 89)

Rozwój terenów wiejskich
Rozwój terenów wiejskich
Rolnictwo

   
Tc.3121   
Ec.54138   
TM.12606   
Cg.34752        UKD: 005.342:338.46](438-22):316.334.55](082.1)