KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013 / / [red. nauk. zesz. Aurelia Bielawska].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. 623 s.: il. ; 24 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 102)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 752)     (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 102)
   
W serii gł.: nr 752.


Małe i średnie przedsiębiorstwa
Małe i średnie przedsiębiorstwa

   
Tc.3415   
Ec.54881   
Cg.35370        UKD: 658.114-022.51:658.114-022.55:658.1/.5:005.2:339.13](061)