KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Problemy współczesnej rachunkowości.T. 1 / / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. 121 s. : il. ; 25 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 61)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 765)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 61)
   
W serii gł.: nr 765.


Przedsiębiorstwa
Rachunkowość.
Rachunkowość zarządcza.
Absolwenci uniwersytetów i uczelni
Sprawozdania finansowe.

   
Ec.54167   
Tc.3253   
Cg.35402        UKD: 657:658.14/.17](082.1)