KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje / / [redaktor naukowy Dariusz Zarzecki].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. 743 s. : il. ; 25 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 74, t. 1)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 74, t. 1)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 855)     (Czas na Pieniądz)
   
W serii gł.: nr 855.    
Na 1 s. okł.: Czas na pieniądz ; Zarządzanie finansami ; Capital market, valuation, investments.    
We wstępie: Większość artykułów prezentowana była na XVI konferencji "Zarządzanie finansami".


Rynek kapitałowy
Przedsiębiorstwa
Zarządzanie ryzykiem
Inwestycje
Finanse osobiste
Ład korporacyjny

   
Ec.54932   
Cg.36412        UKD: 336:330.322:334.72:657.92