KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw / / [redaktor naukowy Dariusz Zarzecki].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. 713 s. : il. ; 25 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 74, t. 2)     (Czas na Pieniądz)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 74, t. 2)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 855)     (Czas na Pieniądz)
   
W serii gł.: nr 855.    
Na 1 s. okł.: Czas na pieniądz ; Zarządzanie finansami ; Measurement and evaluation of performance.    
We wstępie: Zbiór artykułów będących plonem XVI Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie Finansami" zorganizowanej w Kołobrzegu w kwietniu 2015 r.


Gospodarka publiczna
Przedsiębiorstwa
Sprawozdania finansowe
Zarządzanie finansowe
Instrumenty finansowe

   
Ec.54935   
Cg.36433        UKD: 658.1:336](061)