KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw / / redaktor naukowy Dariusz Zarzecki.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. 484 strony : ilustracje ; 25 cm.
    (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 2450-7741 ; nr 2/2018 (92))
    (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 2450-7741 nr 2/2018 (92))
   
Na publikację składają się artykuły zgłoszone na XIX Konferencję "Zarządzanie Finansami", która odbyła się w Kołobrzegu w marcu 2018 roku.


Gospodarka publiczna
Przedsiębiorstwa
Sprawozdania finansowe
Zarządzanie finansowe
Instrumenty finansowe

   
Ec.55657   
Cg.38158   
TM.14611   
Tc.4060