KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Opodatkowanie przedsiębiorstw / / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Jolanta Iwin-Garzyńska. Wydanie I.

    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018. 153 strony : ilustracje ; 24 cm.
    (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 2450-7741 ; nr 3/2018 (93))
    (Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 2450-7741 nr 3 (93))
   
Na stronie tytułowej również wcześniejsza nazwa serii: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia.    
Na stronie redakcyjnej zbędny ISSN 1640-6818 [dotyczy serii głównej numerowanej] oraz ISSN 1733-2842 [dotyczy wcześniejszej nazwy serii].    
Jeden rozdział w języku angielskim.


Małe i średnie przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa
Prawo podatkowe

   
Cg.38157   
Tc.4071   
Ec.55803