KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego.
    Lwów : Tow.Historyczne, 1887-. 23 cm.
   
Od R. 40, z. 1 (1926) podtyt.: organ PolskiegoTowarzystwa Historycznego.    
Od R. 53, z. 3/4 (1945) m. wyd.: Kraków; od R. 60, nr 1 (1953) m. wyd. i wyd.: Warszawa : PWN.    
Od R. 101, nr 3 (1994) wyd.: Semper.

                       UKD: 93/94(05)