KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010 /

[red. nauk. Piotr Niedzielski, Krzysztof B. Matusiak].
Wydawnictwa ciągłe WZiEU
Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2011.
318 s. : il. ; 24 cm.
(Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 64)
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 642)
(Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 64)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
W serii gł. nr 642.
W publikacji zawarto referaty prezentowane podczas: V Szkoły Letniej Innowacji oraz XXI Dorocznej Konferencji Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
Bibliogr. przy niekt. rozdz.
Streszcz. ang.
339.166.5:005.342:332.1](061)
169911 (to nie jest sygnatura)

Handel dobrami niematerialnymi, własnością intelektualną. Handel patentami, znakami towarowymi, prawami autorskimi. Transfer technologii. Obrót myślą techniczną
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 innowacje.
badania
Przedsiębiorczość (ekonomia) -- innowacje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) -- badania -- czasopisma.
Przedsiębiorczość (ekonomia)
nauczanie wspomagane komputerowo.
Przedsiębiorczość (ekonomia) -- nauczanie wspomagane komputerowo.
czasopisma.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
TC Bibl. Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług-wydaw. ciągłe (Tc.3076)
Syg.Tc.3/642
Wydawnictwa ciągłe WZiEU :
Nocne 25/06/2012 2004200030766 -
Rekord: