KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji /

red. nauk. Piotr Niedzielski, Robert Stanisławski, Edward Stawasz.
Wydawnictwa ciągłe WZiEU , Czytelnia WZiEU (Innowacje), Dublety WZiEU , Wypożyczalnia WZiEU (W-Innowacje)
Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2011.
398 s. : il. ; 24 cm.
(Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 70)
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 654)
(Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 70)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
4
brak wypożyczeń
W serii gł. nr 654.
Bibliogr. przy arrt.
Publikacja sfinansowana jako projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (Katedry Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego).
Streszcz. ang.
338.22(438):005.342:658.114-022.51:658.114-022.55](082.1)
170060 (to nie jest sygnatura)

Polityka gospodarcza Polski.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 polityka gospodarcza
Innowacje -- aspekt ekonomiczny -- Polska -- 1990-. -- 361629
Małe i średnie przedsiębiorstwa
361629
polityka rządowa
aspekt ekonomiczny
124802
Innowacje
Polska -- polityka gospodarcza -- 1989-. -- 124802
Polska
1989-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa -- aspekt ekonomiczny -- Polska -- 1990-.
1990-.
Innowacje -- polityka rządowa -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
TM Wypożyczalnia Bibl.Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (TM.9573)
Wypożyczalnia WZiEU : W-Innowacje
krótkoterminowe 12/09/2017 2001300095732 Zamów
TM Wypożyczalnia Bibl.Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (TM.8664)
Czytelnia WZiEU : Innowacje
Nocne 22/02/2013 2001300086648 -
TC Bibl. Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług-wydaw. ciągłe (Tc.3090)
Syg.Tc.3/654
Wydawnictwa ciągłe WZiEU :
Nocne 28/06/2012 2004200030902 -
Cg Czytelnia Bibl. Głównej (Cg.35185)
Syg.Cg.33087(Pdc)
Tylko na miejscu 08/04/2013 2003000351859 -
Na miejscu
Rekord: