KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich /

[red. nauk. Jacek Buko].
Wydawnictwa ciągłe WZiEU , Wypożyczalnia WZiEU (W-Konkurencja)
Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2012.
352 s. : il. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 705)
(Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 89)
(Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 89)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
4
brak wypożyczeń
Bibliogr. przy rozdz.
Streszcz. art. ang.
005.342:338.46](438-22):316.334.55](082.1)
173138 (to nie jest sygnatura)

Zarządzanie. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
(Polska - Wiejskie jednostki administracyjne. Wsie).

 Rozwój terenów wiejskich -- Polska -- 1990-.
Rozwój terenów wiejskich -- aspekt ekonomiczny -- Polska -- 1990-.
Rolnictwo -- popularyzacja -- Kraje Unii Europejskiej.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
TM Wypożyczalnia Bibl.Wydz.Zarządzania i Ekonomiki Usług (TM.12606)
Syg.TM.12606
Wypożyczalnia WZiEU : W-Konkurencja
miesięczne 03/12/2014 2001300126061 Zamów
TC Bibl. Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług-wydaw. ciągłe (Tc.3121)
Syg.Tc.3/705
Wydawnictwa ciągłe WZiEU :
Nocne 13/12/2012 2004200031213 -
Ec Czytelnia Czasopism Bibl.Ekonom. (Ec.54138)
Syg.Ec.52340
Tylko na miejscu 18/02/2013 2003200541388 -
Na miejscu
Cg Czytelnia Bibl. Głównej (Cg.34752)
Syg.Cg.33087(Pdc)
Tylko na miejscu 13/12/2012 2003000347524 -
Na miejscu
Rekord: