KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach /

trendy, strategie, instrumenty.
Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach
Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach /
[red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec].
Wydawnictwa ciągłe WZiEU
Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2013.
548 s. : il. ; 25 cm.
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 776)
(Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ISSN 1509-0507 31)
(Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 1509-0507 ; nr 31)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
3
brak wypożyczeń
W serii gł.: ISSN 1640-6818 ; nr 776.
Tekst pol., ang.
Streszcz. ang., pol.
339.138:658.1/.5::339.1:658.1/.5::338.46:330.162](082.1)
182872 (to nie jest sygnatura)

Marketing. Badania marketingowe.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Marketing usług.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Marketing relacyjny.
Relacje z klientami.
127692
Relacje z klientami. -- 127692

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
TC Bibl. Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług-wydaw. ciągłe (Tc.3247)
Syg.Tc.3/776
Wydawnictwa ciągłe WZiEU :
Nocne 15/11/2013 2004200032470 -
Ec Czytelnia Czasopism Bibl.Ekonom. (Ec.54174)
Syg.Ec.48075
Tylko na miejscu 26/11/2013 2003200541746 -
Na miejscu
Cg Czytelnia Bibl. Głównej (Cg.35382)
Syg.Cg.28260(Pdc)
Tylko na miejscu 22/10/2013 2003000353822 -
Na miejscu
Rekord: