BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czytelnia Książek WNEiZ


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2001000725731 E.72573 Słownik języka informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki społeczno-ekonomicznej / Pietraszkiewicz, Janina.
 
Socjologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2   2001000748013 E.74801 Badania polskiej klasy wyższej : problemy, diagnozy, dylematy /
3   2001000750818 E.75081 Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu /
4   2001000738960 E.73896 Diagnoza społeczna 2011 : warunki i jakość życia Polaków : raport /
5   2001000755035 E.75503 Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Jacek, Anna
6   2001000765768 E.76576 Jakość życia : od koncepcji do pomiaru / Panek, Tomasz
7   2001000742400 E.74240 Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja /
8   2001000670819 E.67081 Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie /
9   2001000758425 E.75842 Konteksty komunikowania /
10   2001000688746 E.68874 Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce /
11   2001000743094 E.74309 Kultura organizacji - idea i instrumentalizacja : socjologiczne studium krytyczne / Kołodziej-Durnaś, Agnieszka.
12   2001000710577 E.71057 Kultura organizacji : badania etnograficzne polskich firm /
13   2001000675319 E.67531 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / HOFSTEDE, GEERT
14   2001000725397 E.72539 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan
15   2001000746231 E.74623 Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Szczygielska, Izabela.
16   2001000739516 E.73951 Młodzi 2011 / Szafraniec, Krystyna.
17   2001000751228 E.75122 Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w partnerstwach lokalnych : doświadczenia /
18   2001000718122 E.71812 Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów /
19   2001000745470 E.74547 Podręcznik streetworkera bezdomności /
20   2001000742028 E.74202 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl R.
21   2001000737475 E.73747 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
22   2001000737369 E.73736 Problem bezdomności w Polsce : wybrane aspekty - diagnoza Zespołu Badawczego /
23   2001000726820 E.72682 Projektowanie badania jakościowego / Flick, Uwe
24   2001000728374 E.72837 Prowadzenie wywiadów / Kvale, Steinar
25   2001000704521 E.70452 Region Zachodniopomorski : kolaż socjologiczny /
26   2001000753550 E.75355 Rozwój kapitału społecznego : możliwości, bariery, różnice : wybrane zagadnienia /
27   2001000747894 E.74789 Skrajności socjoekonomiczne : modelowanie postaw / Mojsiewicz, Magdalena.
28   2001000721788 E.72178 Socjologia : wykłady i materiały do ćwiczeń /
29   2001000743490 E.74349 Socjologia : zarys problematyki i podstawowe pojęcia / Kubów, Adam
30   2001000726783 E.72678 Socjologia dla ekonomistów / Walczak-Duraj, Danuta
31   2001000703241 E.70324 Socjologia gospodarki /
32   2001000712885 E.71288 Socjologia gospodarki /
33   2001000671069 E.67106 Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej /
34   2001000673742 E.67374 Społeczne aspekty badań marketingowych : wybrane problemy / KISIEL PRZEMYSŁAW
35   2001000675128 E.67512 Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / JAKUBÓW, LEON
36   2001000755127 E.75512 Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów : jak obudzić wykładowców i studentów? / Bielecki, Piotr
37   2001000674671 E.67467 Studia z metodologii badań jakościowych : teoria ugruntowana / Konecki, Krzysztof Tomasz.
38   2001000721207 E.72120 Teorie ekonomiczne w perspektywie poznawczej konstruktywizmu społecznego / Zboroń, Halina.
39   2001000735389 E.73538 Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności : teoria i praktyka pomiaru / Panek, Tomasz
40   2001000673346 E.67334 W drodze do społeczeństwa informacyjnego : zbiór prac /
41   2001000698363 E.69836 Wprowadzenie do socjologii SZACKA, BARBARA
42   2001000691722 E.69172 Wstęp do socjologii / GOODMAN, NORMAN
43   2001000690930 E.69093 Wybrane problemy socjologii / ADAMUS-MATUSZYŃSKA, ANNA
44   2001000720439 E.72043 Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym : praca zbiorowa /
45   2001000701384 E.70138 Zarys teorii socjologii gospodarki / PARTYCKI, SŁAWOMIR
 
Badania operacyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
46   2001000752218 E.75221 Analiza wielokryterialna : wybrane zagadnienia /
47   2001000711130 E.71113 Badania operacyjne : praca zbiorowa /
48   2001000759996 E.75999 Badania operacyjne : przykłady zastosowań /
49   2001000712762 E.71276 Badania operacyjne /
50   2001000724031 E.72403 Badania operacyjne / Anholcer, Marcin
51   2001000741731 E.74173 Badania operacyjne i systemowe : środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja /
52   2001000743018 E.74301 Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki /
53   2001000741748 E.74174 Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość /
54   2001000723126 E.72312 Badania operacyjne w planowaniu projektów /
55   2001000703289 E.70328 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
56   2001000663118 E.66311 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
57   2001000692729 E.69272 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
58   2001000637201 E.63720 Badania operacyjne w zarządzaniu / RADZIKOWSKI, WŁADYSŁAW
59   2001000659159 E.65915 Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / RADZIKOWSKI, WŁADYSŁAW
60   2001000737437 E.73743 Badania operacyjne z Excelem / Anholcer, Marcin
61   2001000687992 E.68799 Badania operacyjne z komputerem : praca zbiorowa /
62   2001000754755 E.75475 Badania operacyjne z wykorzystaniem WinQSB / Siudak, Dariusz.
63   2001000752140 E.75214 Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej /
64   2001000731046 E.73104 Metody badań operacyjnych w praktyce : praca zbiorowa /
65   2001000716661 E.71666 Metody badań operacyjnych w zadaniach : problemy liniowe : praca zbiorowa /
66   2001000746378 E.74637 Metody badań operacyjnych w zadaniach : problemy liniowe : praca zbiorowa /
67   2001000698080 E.69808 Metody i zastosowania badań operacyjnych '04 : praca zbiorowa /
68   2001000716821 E.71682 Metody i zastosowania badań operacyjnych '07 : praca zbiorowa /
69   2001000733828 E.73382 Metody i zastosowania badań operacyjnych '10 : praca zbiorowa / '10
70   2001000746385 E.74638 Optymalizacja w praktyce /
71   2001000736577 E.73657 Pomiar uniwersalny : odkrywanie w biznesie wartości niematerialnych / Hubbard, Douglas W.
72   2001000753697 E.75369 Wielokryterialne wspomaganie decyzji : metody i zastosowania /
73   2001000755080 E.75508 Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią / Kobryń, Andrzej.
74   2001000669431 E.66943 Wprowadzenie do badań operacyjnych. KOZUBSKI JERZY JAROSŁAW
75   2001000724215 E.72421 Wstęp do badań operacyjnych / Guzik, Bogusław
76   2001000752416 E.75241 Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem /
77   2001000704385 E.70438 Wybrane metody badań operacyjnych w zarządzaniu : problemy i zadania : praca zbiorowa
 
Turystyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
78   2001000693283 E.69328 Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym / CIESIELSKI, BODUEN-WOJCIECH
79   2001000707546 E.70754 Geografia turystyczna / Mazur, Eugeniusz
80   2001000685028 E.68502 Geografia turystyki Polski / Lijewski, Teofil
81   2001000723409 E.72340 Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym = Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world : praca zbiorowa /
82   2001000713882 E.71388 Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę / Meyer, Beata.
83   2001000705313 E.70531 Marketing usług turystycznych Oleksiuk, Adam
84   2001000658794 E.65879 Marketing w turystyce / Holloway, J. Christopher.
85   2001000739783 E.73978 Nowe wyzwania edukacji turystycznej : turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych : turystyka osób niepełnosprawnych /
86   2001000674695 E.67469 Nowoczesny biznes turystyczny : ekostrategie w zarządzaniu firmą / Jędrzejczyk, Irena
87   2001000714766 E.71476 Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym / Zmyślony, Piotr.
88   2001000681792 E.68179 Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym / Mazurkiewicz, Ludwik
89   2001000721627 E.72162 Podstawy prawa w turystyce : podręcznik dla szkół i licencjatów / Zawistowska, Hanna.
90   2001000751730 E.75173 Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie / Kaczmarek, Jacek
91   2001000713455 E.71345 Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska / Pawlicz, Adam.
92   2001000708581 E.70858 Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcia statyczne i dynamiczne : praca zbiorowa /
93   2001000723164 E.72316 Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku /
94   2001000737512 E.73751 Regionalne badania konsumentów usług turystycznych /
95   2001000721603 E.72160 Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku / Gołembski, Grzegorz
96   2001000752270 E.75227 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej na obszarach przyrodniczo cennych /
97   2001000734948 E.73494 Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta : przykład Poznania /
98   2001000739868 E.73986 Stymulowanie rozwoju turystyki na przykładzie wybranych gmin w dolinie Obry / Przybylska, Anna
99   2001000764914 E.76491 Turystyka dzieci i młodzieży na przełomie XX i XXI wieku / Łaciak, Jerzy.
100   2001100905187 S.90518 Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów : turystyka powszechna, uzdrowiskowa, agro i ekoturystyka, powiaty i gmi ny w polskim systemie prawnym, zarządzanie i marketing / KORNAK, ALEKSANDER STEFAN
101   2001000721214 E.72121 Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji /
102   2001000752027 E.75202 Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie / Grabowska, Aleksandra
103   2001000749973 E.74997 Wprowadzenie do wiedzy o kulturze : podręcznik dla studentów kierunków turystycznych i ekonomicznych / Pabian, Barbara.
104   2001000721290 E.72129 Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia : zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne = Current challenges of tourism and recreation to the health : issues in nursing and physiotherapeutic /
105   2001000738328 E.73832 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym / Biczysko, Władysław.
106   2001000686322 E.68632 Zarządzanie jakością usług turystycznych / Kachniewska, Magdalena.
107   2001000645831 E.64583 Zarządzanie turystyką /
108   2001000753581 E.75358 Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej /
109   2001000713042 E.71304 Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym / Tokarz, Anna.
110   2001000717699 E.71769 Zrównoważony rozwój turystyki / Wodejko, Stanisław
 
Ubezpieczenia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
111   2001000678921 E.67892 Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego /
112   2001000741229 E.74122 Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej : teoria i praktyka / Monkiewicz, Marek.
113   2001000749607 E.74960 Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej : pojęcie, cechy, struktura / Manikowski, Piotr.
114   2001000761135 E.76113 Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń /
115   2001000740499 E.74049 Emerytalna katastrofa i jak się chronić przed jej skutkami / Gwiazdowski, Robert
116   2001000620463 E.62046 Finanse ubezpieczeń gospodarczych / ŁAŃCUCKI, JERZY
117   2001000699629 E.69962 Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń /
118   2001000669264 E.66926 Fundusze emerytalne - II filar / Hadyniak, Bogusław
119   2001000691159 E.69115 Fundusze emerytalne : jak efektywnie pomnażać majątek ich członków / AMBACHTSHEER, KEITH P.
120   2001000734580 E.73458 Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka : standaryzacja zarządzania ryzykiem / Bożek, Sylwia.
121   2001000716579 E.71657 Grupowe ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce / Łyskawa, Krzysztof.
122   2001000685189 E.68518 Listy w praktyce ubezpieczeń : metoda pozyskiwania klientów / DRYGALSKI, ZBIGNIEW
123   2001000746668 E.74666 Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 : praca zbiorowa /
124   2001000718689 E.71868 Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach : praca zbiorowa /
125   2001000675036 E.67503 Modelowanie statystyczne : metody oceny i podporządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych /
126   2001000755578 E.75557 Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym /
127   2001000716531 E.71653 Obligacje katastrofowe a reasekuracja w procesie zarządzania ryzykiem ubezpieczyciela / Małek, Aleksandra.
128   2001000760435 E.76043 Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce : współczesne wyzwania /
129   2001000725809 E.72580 Odpowiedzialność cywilna kadry zarządzającej a dostępne rozwiązania ubezpieczeniowe : praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Handschke / Zawarska, Joanna.
130   2001000649211 E.64921 Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych / ŁAŃCUCKI, JERZY
131   2001000688760 E.68876 Podstawy ubezpieczeń : podręcznik T.2 Produkty
132   2001000660131 E.66013 Poradnik agenta ubezpieczeń / SZYMAŃSKA, KRYSTYNA
133   2001000739967 E.73996 Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach.
134   2001000666065 E.66606 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / KĘSZYCKA, BARBARA
135   2001000754700 E.75470 Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń /
136   2001000740529 E.74052 Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie : ryzyko - popyt - zysk / Śliwiński, Adam.
137   2001000660940 E.66094 Reklama ubezpieczeń / SARAPATA, JAN J.
138   2001000738786 E.73878 Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych / Koczur, Wiesław.
139   2001000719495 E.71949 Risk-Based Capital jako system monitorowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń : praca magisterska / Bartoszek, Paulina.
140   2001000716562 E.71656 Rozwój działalności bancassurance ze szczególnym uwzględnieniem Polski / Gulbinowicz, Anna.
141   2001000716555 E.71655 Rozwój funduszy gwarancyjnych na rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej / Monkiewicz, Marek.
142   2001000697083 E.69708 Rozwój rynku ubezpieczeń BERNAT, TOMASZ
143   2001000719501 E.71950 Rynek bancassurance w Polsce : praca magisterska / Zacharska, Agata.
144   2001000686254 E.68625 Ryzyko ubezpieczeniowe : taryfy - budowa i optymalizacja / ŚLIWIŃSKI, ADAM
145   2001000758555 E.75855 Składki na ubezpieczenie społeczne /
146   2001000746682 E.74668 Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego : koncepcja analizy i próba pomiaru / Chybalski, Filip.
147   2001000669745 E.66974 System ubezpieczeń społecznych : tekst ustawy, skorowidz przedmiotowy /
148   2001000755523 E.75552 Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem /
149   2001000758623 E.75862 Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych / Wolny-Dominiak, Alicja.
150   2001000672936 E.67293 Techniki sprzedaży ubezpieczeń : poradnik agenta / NASSALSKI, PAWEŁ
151   2001000680153 E.68015 Ubezpieczenia : rynek i ryzyko : praca zbiorowa /
152   2001000742349 E.74234 Ubezpieczenia : podręcznik akademicki /
153   2001000709328 E.70932 Ubezpieczenia /
154   2001000747368 E.74736 Ubezpieczenia /
155   2001000753505 E.75350 Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw /
156   2001000734504 E.73450 Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne /
157   2001000734498 E.73449 Ubezpieczenia gospodarcze /
158   2001000692118 E.69211 Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej /
159   2001000719471 E.71947 Ubezpieczenia na życie w aspekcie optymalizacji ochrony przed skutkami ryzyka osobowego : rozprawa doktorska / Kania, Piotr
160   2001000758029 E.75802 Ubezpieczenia prywatne : kompendium / Hadyniak, Bogusław
161   2001000716739 E.71673 Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego : praca zbiorowa /
162   2001000755561 E.75556 Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian : 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
163   2001000753512 E.75351 Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym /
164   2001000666638 E.66663 Ubezpieczenia transportowe / GÓRSKI, WŁADYSŁAW
165   2001000749621 E.74962 Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji / Sobczyk, Mieczysław
166   2001000684595 E.68459 Ubezpieczenia w Unii Europejskiej /
167   2001000729883 E.72988 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej / Kwiecień, Ilona
168   2001000715039 E.71503 Ubezpieczenie społeczne : teoria dla praktyki / Szumlicz, Tadeusz.
169   2001000764013 E.76401 Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy /
170   2001000718351 E.71835 Umowa ubezpieczenia : aktualne problemy prawne : materiały z konferencji naukowej "Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia" z dnia 2 marca 2005 r. /
171   2001000752225 E.75222 Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych /
172   2001000738229 E.73822 Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy / Bednarczyk, Teresa Hanna.
173   2001000725786 E.72578 Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną przedsiębiorstwa : rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Zadory / Wieczorek-Kosmala, Monika.
174   2001000688999 E.68899 WSPÓLNY ZASÓB KSIĄŻEK - SPRAWDŹ SZUKANY TYTUŁ W KATALOGU KARTKOWYM (DLA KSIĄŻEK NIE POSIADAJĄCYCH
175   2001000758548 E.75854 Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne /
176   2001000752911 E.75291 Zabezpieczenie społeczne /
177   2001000715046 E.71504 Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń /
178   2001000685998 E.68599 Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia / Williams, C. Arthur
179   2001000725779 E.72577 Zastosowanie teorii ruiny w analizie finansowej zakładu ubezpieczeń : praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Handschke / Wozowczyk, Janusz.
 
Unia Europejska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
180   2001000755592 E.75559 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : ocena i perspektywy /
181   2001000723461 E.72346 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej : praca zbiorowa /
182   2001000695997 E.69599 ABC Unii Europejskiej : opracowania wydawane przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w P olsce w latach 1999-2004 /
183   2001000716654 E.71665 Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
184   2001000712434 E.71243 Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską? /
185   2001000739110 E.73911 Degresywna proporcjonalność a kształtowanie składu Parlamentu Europejskiego / Misztal, Andrzej
186   2001000754496 E.75449 Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej /
187   2001000665761 E.66576 Determinanty współpracy i integracji gospodarczej regionów przygranicznych / SALMONOWICZ, HENRYK
188   2001000669998 E.66999 Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej MAJEWSKA-JURCZYK BARBARA
189   2001000721146 E.72114 Dopuszczalność pomocy publicznej : uregulowania wspólnotowe i krajowe / Jankowska, Agnieszka
190   2001000738175 E.73817 Ekonomia integracji europejskiej / Borowiec, Jan.
191   2001000693535 E.69353 Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej /
192   2001000740628 E.74062 Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej /
193   2001000703036 E.70303 Europeistyka w zarysie
194   2001100906481 S.90648 Europejska polityka regionalna / GŁĄBICKA, KATARZYNA
195   2001000720170 E.72017 Europejska polityka rozwojowa : organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się / Bagiński, Paweł
196   2001000736874 E.73687 Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce / Kudełko, Joanna
197   2001000687206 E.68720 Europejski Bank Centralny / WIERZBA, RYSZARD
198   2001000761401 E.76140 Europejski Model Społeczny : zagadnienia modernizacji instytucjonalnej / Lissowski, Olgierd.
199   2001000761166 E.76116 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020 : komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. / Filipek, Agnieszka
200   2001100911508 S.91150 Finanse Unii Europejskiej / Oręziak, Leokadia
201   2001000714414 E.71441 Finansowe wsparcie polskiej gospodarki w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej : próba oceny /
202   2001000751792 E.75179 Fundusze europejskie w polityce spójności /
203   2001000720149 E.72014 Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności / Kierzkowski, Tomasz.
204   2001000722730 E.72273 Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 : perspektywa finansowa 2007-2013 / Filipek, Agnieszka
205   2001000740253 E.74025 Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007 - 2013 : praktyczny poradnik z przykładami / Gajewska, Małgorzata
206   2001000734092 E.73409 Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010 : skutki kryzysu i słabości zarządzania /
207   2001000738007 E.73800 Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 1, Wybór tekstów z komentarzem /
208   2001000738823 E.73882 Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 2, Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka /
209   2001000754069 E.75406 Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii : praca zbiorowa. Cz. 3, Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka /
210   2001000758371 E.75837 Gospodarka w warunkach integracji europejskiej /
211   2001000689248 E.68924 Integracja ekonomiczna Polski z Unią Europejską / Limański, Andrzej.
212   2001000704071 E.70407 Integracja europejska : nowe bariery czy trwały kryzys?
213   2001000675678 E.67567 Integracja europejska / Grzywacz, Waldemar
214   2001000736768 E.73676 Integracja europejska /
215   2001000763467 E.76346 Integracja europejska w okresie przemian : aspekty ekonomiczne / Barcz, Jan
216   2001000688722 E.68872 Integracja Polski z Unią Europejską / Heller, Janusz
217   2001000694839 E.69483 Jak założyć firmę w Unii Europejskiej / WACH, KRZYSZTOF
218   2001000703098 E.70309 Komitet Regionów Unii Europejskiej a integracja europejska Bielecka, Małgorzata
219   2001000766529 E.76652 Kontrola środków UE / Wyciślok, Józef.
220   2001000730322 E.73032 Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej : analiza ekonometryczna / Batóg, Jacek.
221   2001000766505 E.76650 Koordynacja polityk unijnych w Polsce /
222   2001000752522 E.75252 Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej /
223   2001000740598 E.74059 Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej / Czub, Jarosław Filip.
224   2001000734153 E.73415 Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej : proces konsolidacji systemu / Kurczewska, Urszula.
225   2001000686339 E.68633 Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej /
226   2001000669219 E.66921 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce. LISSOWSKI OLGIERD
227   2001000760411 E.76041 Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej /
228   2001000703050 E.70305 Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej Grzeszczyk, Tadeusz Adam
229   2001000664665 E.66466 Możliwość wykorzystania swobodnego transferu kapitału przez polskie firmy na obszarze Unii Europejskiej / STĘPNIAK, ANDRZEJ
230   2001000726059 E.72605 Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej : gospodarka, regiony, lobbing : doświadczenia pierwszych lat członkostwa /
231   2001000747207 E.74720 Od konwergencji do spójności i efektywności : podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej / Ryszkiewicz, Alicja.
232   2001000692279 E.69227 Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską : mechanizmy i skutki gospodarcze /
233   2001000701933 E.70193 Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej / Dziurbejko, Tomasz.
234   2001100862015 S.86201 Podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej. POPOWICZ KRZYSZTOF
235   2001000755608 E.75560 Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej /
236   2001000663477 E.66347 Polityczna integracja Europy Zachodniej / WIADERNY-BIDZIŃSKA, KRYSTYNA
237   2001000741021 E.74102 Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce / Dubel, Przemysław.
238   2001000742677 E.74267 Polityka regionalna Unii Europejskiej : cele, narzędzia, efekty / Pastuszka, Sławomir.
239   2001000677092 E.67709 Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich / Pietrzyk, Irena.
240   2001000763399 E.76339 Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej /
241   2001000717750 E.71775 Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejska / Lorek, Elżbieta
242   2001000740581 E.74058 Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej /
243   2001000757954 E.75795 Polska w Unii Europejskiej : 10 lat doświadczeń /
244   2001000744411 E.74441 Polska w Unii Europejskiej a uwarunkowania rozwoju gospodarczego : materiały z konferencji naukowej doktorantów, Kulice 21-22 kwietnia 2007 /
245   2001000695980 E.69598 Polska w Unii Europejskiej. T.2 /
246   2001000721252 E.72125 Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku : praca zbiorowa /
247   2001000692187 E.69218 Polskie podmioty gospodarcze wobec wyzwań integracyjnych : praca zbiorowa /
248   2001000687084 E.68708 Procesy integracji europejskiej a poziom życia ludności / KUBICKA, JOLANTA
249   2001000727414 E.72741 Quo vadis Europo III? /
250   2001000707683 E.70768 Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : utrata wartości aktywów
251   2001000740574 E.74057 Rozszerzanie Unii Europejskiej : współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu = European Union : enlargement contemporary determinants and prospects for the continuation of the process / Szymański, Adam
252   2001000681556 E.68155 Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : Polska na tle innych krajów / TENDERA-WŁASZCZUK, HELENA
253   2001000666072 E.66607 Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Głąbicka, Katarzyna.
254   2001000723195 E.72319 Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
255   2001000747337 E.74733 Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji / Zysk, Wojciech.
256   2001000754519 E.75451 Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych / Pawlicki, Rafał
257   2001000724086 E.72408 Strategia lizbońska z perspektywy wybranych krajów i regionów /
258   2001000732739 E.73273 Strategie rozwoju Unii Europejskiej /
259   2001000757022 E.75702 Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej /
260   2001000700646 E.70064 Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej Wach, Krzysztof
261   2001000737307 E.73730 Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej / Reiwer-Kaliszewska, Anna.
262   2001000699391 E.69939 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : (tekst ujednolicony) = Treaty establishing the European Community : (consolidated version). Traktat o Unii Europejskiej : (tekst ujednolicony) = Treaty on European Union : (consolidated version)
263   2001000716883 E.71688 Traktat z Lizbony : główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej /
264   2001000744626 E.74462 Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej /
265   2001000752546 E.75254 Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej / Załoga, Elżbieta
266   2001000718412 E.71841 Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne OLEKSIEWICZ, IZABELA
267   2001100911591 S.91159 Udział Polski w jednolitym rynku : korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów /
268   2001000677764 E.67776 Unia Europejska : instytucje, porządek prawny, polityki wspólne, integracja Polski z UE / BIDZIŃSKA-JAKUBOWSKA, BARBARA
269   2001000766772 E.76677 Unia Europejska : organizacja, funkcjonowanie, korzyści : praca zbiorowa /
270   2001000766796 E.76679 Unia Europejska : podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych. T. 2, Gospodarka, polityka, współpraca /
271   2001000668168 E.66816 Unia Europejska / PODRAZA, ANDRZEJ
272   2001000715701 E.71570 Unia Europejska / Pinder, John
273   2001000763436 E.76343 Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu : perspektywa nowych państw członkowskich /
274   2001000761104 E.76110 Unia Europejska 2014 + / Małuszyńska, Ewa.
275   2001000766543 E.76654 Unia Europejska w testach i kazusach : zagadnienia ekonomiczne, polityczne i prawne / Wróbel, Izabela.
276   2001000767106 E.76710 Unia Europejska w XXI wieku : polityczno-prawna wspólnota interesów /
277   2001000763306 E.76330 Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe /
278   2001000695973 E.69597 Unia Europejska. T.1 /
279   2001000691104 E.69110 Unia walutowa : funkcjonowanie i wyzwania / Grauwe, Paul de
280   2001000767281 E.76728 Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej / Kwiatkiewicz, Anna.
281   2001000744985 E.74498 Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / Skórska, Anna
282   2001000666089 E.66608 Więcej niż kolejne rozszerzenie : Unia Europejska a państwa Europy Środkowo-Wschodniej /
283   2001000762170 E.76217 Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność /
284   2001000766789 E.76678 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej / Szumski, Stanisław
285   2001100903114 S.90311 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo : rozważania o korzyściach i kosztach /
286   2001000752881 E.75288 Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce / Sługocki, Waldemar.
287   2001000759729 E.75972 Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa /
288   2001000670116 E.67011 Wymiana towarów i inwestycji między Polską a krajami Unii Europejskiej. KUNDERA JAROSŁAW
289   2001000721139 E.72113 Zarządzanie finansami projektu europejskiego /
290   2001000753383 E.75338 Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka / Domiter, Małgorzata.
291   2001000691784 E.69178 Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej /
292   2001000732388 E.73238 Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej / Tarnawska, Katarzyna.
293   2001000753598 E.75359 Zróżnicowanie gospodarek unijnych : aspekty społeczne /
 
Pieniądz - Euro
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
294   2001000690206 E.69020 Euro - nowy pieniądz / ORĘZIAK, LEOKADIA
295   2001000669370 E.66937 Euro - nowa waluta / Jakubiszyn, Krzysztof
296   2001000684663 E.68466 Euro - świat, Europa, Polska / ŻUKOWSKI, PAWEŁ
297   2001000678327 E.67832 Euro : wspólna waluta /
298   2001000669318 E.66931 Euro 1999 - wspólny pieniądz europejski / ŻUKOWSKI PAWEŁ
299   2001000681952 E.68195 Euro a międzynarodowy system walutowy / Kowalewski, Paweł.
300   2001000736812 E.73681 Integracja monetarna : wyzwania dla Polski / Borowski, Jakub.
301   2001000714117 E.71411 Integracja ze strefą euro : teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji / Wójcik, Cezary
302   2001000748785 E.74878 Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro / Pietrucha, Jacek
303   2001000748150 E.74815 Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu /
304   2001000747429 E.74742 Polityka fiskalna w strefie euro / Giżyński, Juliusz.
305   2001000717248 E.71724 Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro /
306   2001000745623 E.74562 Przystąpienie Polski do strefy euro w świetle analizy porównawczej procesów integracji walutowej w Polsce i Hiszpanii / Sum, Katarzyna.
307   2001000764525 E.76452 Strefa euro : między sceptycyzmem a realizmem / Kata, Ryszard.
308   2001000708550 E.70855 Unia monetarna : teoria i polityka / Bukowski, Sławomir I.
309   2001000720866 E.72086 Współczesny pieniądz w teorii i praktyce /
 
Demografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
310   2001000702787 E.70278 Demografia KĘDELSKI, MIECZYSŁAW
311   2001000694112 E.69411 Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / OKÓLSKI, MAREK
312   2001000759316 E.75931 Demografia / Stokowski, Franciszek
313   2001000738403 E.73840 Demografia w gospodarce przestrzennej / Kupiec, Leszek
314   2001000745876 E.74587 Edukacja i rynek pracy Dolnego Śląska na tle uwarunkowań demograficznych / Brezdeń, Paweł.
315   2001000717538 E.71753 Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji / Sojka, Elżbieta.
316   2001000745005 E.74500 Nierówności trwania życia w Polsce : analiza statystyczno-demograficzna / Mielecka-Kubień, Zofia.
317   2001000609161 E.60916 Podstawowe metody analizy demograficznej / KURKIEWICZ JOLANTA
 
Statystyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
318   2001000760985 E.76098 Analiza logarytmiczno-liniowa : teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R / Brzezińska, Justyna
319   2001000702213 E.70221 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej MŁODAK, ANDRZEJ
320   2001000688524 E.68852 Badanie wpływu asymetrii informacji na ryzyko polskich instytucji ubezpieczeniowych : analiza statystyczna / MOJSIEWICZ, MAGDALENA
321   2001000698943 E.69894 Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe /
322   2001000746897 E.74689 Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych : podręcznik z przykładami i zadaniami / Przybylska-Mazur, Agnieszka.
323   2001000726172 E.72617 Elementy statystyki małych obszarów z programem R / Żądło, Tomasz.
324   2001000707133 E.70713 Elementy statystyki w zadaniach Kukuła, Karol
325   2001000685899 E.68589 Elementy statystyki w zadaniach / KUKUŁA, KAROL
326   2001000760992 E.76099 Metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych / Kęska, Adam.
327   2001000672219 E.67221 Metody statystyczne / Zeliaś, Aleksander
328   2001000677399 E.67739 Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
329   2001000754465 E.75446 Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych / Kończak, Grzegorz.
330   2001000730681 E.73068 Nie samą biostatystyką... / Moczko, Jerzy Andrzej.
331   2001000667529 E.66752 Nieklasyczne metody statystyczne / DOMAŃSKI, CZESŁAW
332   2001000629374 E.62937 Podstawy ekonomii matematycznej Chiang, Alpha C.
333   2001000694976 E.69497 Podstawy statystyki : podręcznik : praca zbiorowa /
334   2001000705672 E.70567 Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów : podręcznik z przykładami i zadaniami Kowalski, Jacek M.
335   2001000694433 E.69443 Polska klasyfikacja działalności obowiązująca od 1.05.2004 r.
336   2001000635948 E.63594 Przykłady i zadania ze statystyki opisowej /
337   2001000666836 E.66683 Przykłady i zadania ze statystyki opisowej /
338   2001000702558 E.70255 Przystępny kurs statystyki : z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T.1 : Statystyki podstawowe STANISZ, ANDRZEJ
339   2001000707034 E.70703 Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T.2, Modele liniowe i nieliniowe / Stanisz, Andrzej
340   2001000727599 E.72759 SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji / Sałaciński, Tadeusz.
341   2001000727575 E.72757 STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki.
342   2001000735693 E.73569 Statystyczna analiza decyzji / Trzpiot, Grażyna.
343   2001000760220 E.76022 Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej /
344   2001000720330 E.72033 Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej / Panek, Tomasz
345   2001000745289 E.74528 Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce /
346   2001000715824 E.71582 Statystyczno-ekonometryczna analiza skłonności ludzkich / Doszyń, Mariusz.
347   2001000714483 E.71448 Statystyka - materiały do wykładów i ćwiczeń : skrypt dla studentów / Szewczyk, Mirosława.
348   2001000623860 E.62386 Statystyka : skrypt dla studentów kierunków ekonomomicznych. Cz. 1, Opis statystyczny /
349   2001000623877 E.62387 Statystyka : skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych. Cz. 2, Wnioskowanie statystyczne /
350   2001000638338 E.63833 Statystyka : zbiór zadań : praca zbiorowa /
351   2001000648689 E.64868 Statystyka : zbiór zadań : praca zbiorowa /
352   2001000650194 E.65019 Statystyka : zastosowania w ekonomii : analiza struktury zbiorowości statystycznej, szeregów czasowych ora z współzależności zjawisk / ADAMKIEWICZ, HANNA G.
353   2001000665808 E.66580 Statystyka : podstawy teoretyczne, przykłady-zadania / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
354   2001000660179 E.66017 Statystyka : elementy teorii i zadania / OSTASIEWICZ, STANISŁAWA
355   2001000692200 E.69220 Statystyka : wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych / WIECZORKOWSKA, GRAŻYNA
356   2001000711307 E.71130 Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych / Kot, Stanisław M.
357   2001000668243 E.66824 Statystyka / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
358   2001000693924 E.69392 Statystyka / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
359   2001000737499 E.73749 Statystyka / Kot, Stanisław Maciej.
360   2001000699063 E.69906 Statystyka dla ekonomistów / PUŁASKA-TURYNA, BEATA
361   2001000635450 E.63545 Statystyka dla każdego / WALKER, JAMES A.
362   2001000705931 E.70593 Statystyka i data mining w praktyce : [seminarium], Warszawa - Kraków 2004
363   2001000758616 E.75861 Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych : podejście modelowe i mieszane / Żądło, Tomasz.
364   2001000760978 E.76097 Statystyka matematyczna w praktyce / Wasilewska, Ewa
365   2001000726042 E.72604 Statystyka matematyczna w zarządzaniu /
366   2001000622078 E.62207 Statystyka nie jest trudna. Cz.1, Mierniki statystyczne /
367   2001000622085 E.62208 Statystyka nie jest trudna. Cz.2, Metody wnioskowania statystycznego /
368   2001000673667 E.67366 Statystyka od podstaw JÓŹWIAK JANINA
369   2001000750023 E.75002 Statystyka od podstaw z systemem Stata / Frątczak, Ewa.
370   2001000655205 E.65520 Statystyka ogólna /
371   2001000758517 E.75851 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
372   2001000732838 E.73283 Statystyka opisowa / Roeske-Słomka, Iwona
373   2001000752089 E.75208 Statystyka opisowa dla ekonomistów : przykłady i zadania / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
374   2001000717743 E.71774 Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel / Kończak, Grzegorz.
375   2001000705481 E.70548 Statystyka praktyczna Starzyńska, Wacława
376   2001000671281 E.67128 Statystyka praktyczna / STARZYŃSKA, WACŁAWA
377   2001000739899 E.73989 Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego : konferencja naukowa, Wrocław, 7-8 marca 2011 r. /
378   2001000695713 E.69571 Statystyka społeczna : wybrane zagadnienia /
379   2001000711437 E.71143 Statystyka społeczna /
380   2001000647323 E.64732 Statystyka stosowana / LUSZNIEWICZ, ANDRZEJ
381   2001000714964 E.71496 Statystyka w biznesie i ekonomii : teoria i praktyka / Bielecka, Anna.
382   2001000735464 E.73546 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej : praca zbiorowa /
383   2001000733217 E.73321 Statystyka w zadaniach. Cz.1, Statystyka opisowa
384   2001000748570 E.74857 Statystyka w zadaniach. Cz. 2, Statystyka matematyczna /
385   2001000675005 E.67500 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
386   2001000734511 E.73451 Statystyka wczoraj, dziś i jutro : I Ogólnopolski Zjazd Statystyków z okazji 95-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego i 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego /
387   2001000722013 E.72201 Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL : teoria i zastosowania / Luszniewicz, Andrzej
388   2001000741311 E.74131 Statystyka z programem Statistica / Rabiej, Małgorzata.
389   2001000759101 E.75910 Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji /
390   2001000750030 E.75003 Uogólnione modele liniowe / Ptak-Chmielewska, Aneta.
391   2001000668786 E.66878 Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / GAJEK LESŁAW
392   2001000738885 E.73888 Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
393   2001000745135 E.74513 Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego / Wywiał, Janusz.
394   2001000712427 E.71242 Wstęp do statystyki : metody opisu statystycznego / Maksimowicz-Ajchel, Alicja.
395   2001000741878 E.74187 Wstęp do statystyki bayesowskiej / Grzenda, Wioletta.
396   2001000737291 E.73729 Wykłady z podstaw statystyki. Cz. 1, Opis statystyczny / Wojna, Aleksander.
397   2001000665709 E.66570 Wzory i tablice statystyczne /
398   2001000725922 E.72592 Wzory i tablice statystyczne /
399   2001000752492 E.75249 Zaawansowane metody analiz statystycznych /
400   2001000624232 E.62423 Zarys metod statystycznych / ZAJĄC, KAZIMIERZ
401   2001000727568 E.72756 Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych.
402   2001000739936 E.73993 Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych.
 
Ekonometria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
403   2001000743926 E.74392 Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu /
404   2001000738878 E.73887 Badania ekonometryczne w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
405   2001000683956 E.68395 Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 4-6 wrześn ia 2001 /
406   2001000692460 E.69246 Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Nauk. 9-11.09.200 03 /
407   2001000702800 E.70280 Ekonometria MADDALA, G.S.
408   2001100914998 S.91499 Ekonometria : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / KUFEL, TADEUSZ
409   2001000670833 E.67083 Ekonometria : metody i ich zastosowanie / WELFE ALEKSANDER
410   2001000668717 E.66871 Ekonometria : metody i analiza problemów ekonomicznych /
411   2001000686193 E.68619 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
412   2001000713417 E.71341 Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Welfe, Aleksander.
413   2001000722815 E.72281 Ekonometria : zbiór zadań / Grabowski, Wojciech.
414   2001000742509 E.74250 Ekonometria : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Kufel, Tadeusz
415   2001100905453 S.90545 Ekonometria bayesowska w zastosowaniach / OSIEWALSKI, JACEK
416   2001000745319 E.74531 Ekonometria dla praktyki : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Jerzego Witolda Wiśniewskiego /
417   2001000714049 E.71404 Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Tarczyńska-Łuniewska, Małgorzata.
418   2001000677801 E.67780 Ekonometria i badania operacyjne : zagadnienia podstawowe /
419   2001000691364 E.69136 Ekonometria i GAUSS Cz.1, Wprowadzenie / SYCZEWSKA, EWA MARTA
420   2001000683826 E.68382 Ekonometria ochrony zdrowia / Suchecka, Jadwiga
421   2001000660032 E.66003 Ekonometria praktyczna / GAJDA, JAN
422   2001000742226 E.74222 Ekonometria przestrzenna : metody i modele analizy danych przestrzennych /
423   2001000742219 E.74221 Ekonometria przestrzenna II : modele zaawansowane /
424   2001000697410 E.69741 Ekonometria skłonności / Hozer, Józef
425   2001000647996 E.64799 Ekonometria stosowana /
426   2001000710249 E.71024 Ekonometria stosowana w przykładach i zadaniach : praca zbiorowa /
427   2001000703395 E.70339 Ekonometria stosowana z zadaniami
428   2001000698349 E.69834 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
429   2001000708260 E.70826 Ekonometria współczesna Kośko, Monika.
430   2001000726073 E.72607 Ekonometria z Excelem : przykłady i zadania / Anholcer, Marcin
431   2001000667550 E.66755 Ekonometryczne modele dobrobytu / KOT, STANISŁAW M.
432   2001000720200 E.72020 Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki regionalnej opartej na wiedzy / Korol, Janusz.
433   2001000704842 E.70484 Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych Cz. 3
434   2001000697472 E.69747 Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki / Hozer, Józef
435   2001000733842 E.73384 Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych /
436   2001000666362 E.66636 Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa / TARCZYŃSKI, WALDEMAR
437   2001000728572 E.72857 Mikroekonometria : modele i metody analizy danych indywidualnych /
438   2001000723492 E.72349 Mikroekonometria w teorii i praktyce /
439   2001000733835 E.73383 Mikroekonometria w teorii i praktyce /
440   2001000664009 E.66400 Mikroekonomia /
441   2001000741847 E.74184 Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R / Rubaszek, Michał.
442   2001000679096 E.67909 Opisowe modele ekonometryczne : elementy teorii : przykłady i zadania / ŁAPIŃSKA-SOBCZAK, NINA
443   2001000689644 E.68964 Podstawy ekonometrii : podręcznik / BARCZAK, ANDRZEJ STANISŁAW
444   2001000678594 E.67859 Podstawy ekonometrii / BARCZAK, ANDRZEJ STANISŁAW
445   2001000717552 E.71755 Podstawy ekonometrii / Barczak, Andrzej Stanisław
446   2001000697434 E.69743 Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami / WITKOWSKA, DOROTA
447   2001000740550 E.74055 Podstawy ekonometrii w Excelu / Kisielińska, Joanna.
448   2001000749898 E.74989 Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem : zbiór zadań /
449   2001000697908 E.69790 Postępy ekonometrii : praca zbiorowa /
450   2001000669721 E.66972 Prognozowanie gospodarcze : metody, modele, zastosowania, przykłady : praca zbiorowa /
451   2001000679324 E.67932 Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowanie /
452   2001000662524 E.66252 Prognozowanie sprzedaży : modele ekonometryczne, praktyczne przykłady / DĘBSKI, WIESŁAW
453   2001000709434 E.70943 Taksonomia numeryczna : klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych Kolenda, Maria.
454   2001000705528 E.70552 Wprowadzenie do ekonometrii : w przykładach i zadaniach.
455   2001100911515 S.91151 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach /
456   2001000672189 E.67218 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach /
457   2001000691531 E.69153 Wstęp do ekonometrii w stu oknach / GRUSZCZYŃSKI, MAREK
458   2001000701674 E.70167 Wstęp do prognozowania i symulacji BŁASZCZUK, DARIUSZ
459   2001000684892 E.68489 Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań / Nowak, Edward
460   2001000751969 E.75196 Zarys metod modelowania struktur regionalnych / Korol, Janusz.
461   2001000721078 E.72107 Zastosowania ekonometrii : praca zbiorowa /
462   2001000746781 E.74678 Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych / Miśkiewicz-Nawrocka, Monika.
 
Ekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
463   2001000761357 E.76135 Austriacka szkoła ekonomii - rozszerzone wprowadzenie / Holcombe, Randall G.
464   2001000737680 E.73768 Bezpieczeństwo ekonomiczne : wyzwania dla zarządzania państwem /
465   2001000688289 E.68828 Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw : praca zbiorowa /
466   2001000639700 E.63970 Ekonomia 2 /
467   2001000634101 E.63410 Ekonomia T.3, Zbiór zadań /
468   2001000634095 E.63409 Ekonomia T.2, Makroekonomia /
469   2001000634088 E.63408 Ekonomia T.1, Mikroekonomia /
470   2001000674916 E.67491 Ekonomia T.1 / SAMUELSON PAUL A.
471   2001000671960 E.67196 Ekonomia KAMERSCHEN DAVID R.
472   2001000686902 E.68690 Ekonomia [T.1], Mikroekonomia / BEGG, DAVID
473   2001000686919 E.68691 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
474   2001000710485 E.71048 Ekonomia : kurs podstawowy / Beksiak, Janusz.
475   2001000677658 E.67765 Ekonomia /
476   2001000756476 E.75647 Ekonomia designu / Borcuch, Artur
477   2001000743087 E.74308 Ekonomia eksperymentalna /
478   2001000719457 E.71945 Ekonomia i finanse : współczesne problemy badawcze /
479   2001000738809 E.73880 Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju : praca zbiorowa /
480   2001000736867 E.73686 Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza, najważniejsza : felietony z lat 2000-2011 / Flejterski, Stanisław
481   2001000763955 E.76395 Ekonomia jest piękna? : księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi /
482   2001000761890 E.76189 Ekonomia kapitału ludzkiego / Schultz, Theodore William
483   2001000734412 E.73441 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel
484   2001000729746 E.72974 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
485   2001000731718 E.73171 Ekonomia matematyczna : modele makroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
486   2001000761494 E.76149 Ekonomia menedżerska : problemy decyzyjne w studiach przypadków / Ostoj, Izabela.
487   2001000657254 E.65725 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
488   2001000715121 E.71512 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
489   2001000736393 E.73639 Ekonomia menedżerska / Froeb, Luke M.
490   2001000762682 E.76268 Ekonomia nierówności / Piketty, Thomas
491   2001000714407 E.71440 Ekonomia ogólna /
492   2001000750917 E.75091 Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego /
493   2001000705214 E.70521 Ekonomia rozwoju
494   2001000690374 E.69037 Ekonomia społeczna : zarys popularny / NARSKI, ZYGMUNT
495   2001000695805 E.69580 Ekonomia w przykładach / KRAWCZYK, MARCIN
496   2001000760084 E.76008 Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym /
497   2001000752850 E.75285 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : zarys problemów badawczych i dydaktyki /
498   2001000752867 E.75286 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : materiały do studiowania /
499   2001000745784 E.74578 Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych : wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH /
500   2001000760138 E.76013 Ekonomia, finanse, rynek pracy we współczesnym świecie /
501   2001000748006 E.74800 Ekonomia, finanse, zarządzanie /
502   2001000730308 E.73030 Ekonomia. T. 2 / Samuelson, Paul Anthony
503   2001000739905 E.73990 Ekonomika energetyki jądrowej : aktualizacja / Thomas, Steve D.
504   2001000686186 E.68618 Ekonomika informacji : metody Oleński, Józef
505   2001000677672 E.67767 Elementarne zagadnienia ekonomii : [podręcznik dla ekonomicznych studiów licencjackich i kierunków pozaek onomicznych] /
506   2001000738410 E.73841 Instytucje gospodarki rynkowej /
507   2001000717514 E.71751 Kierunki studiów ekonomicznych - nowe uwarunkowania i wyzwania : materiały II wydziałowej konferencji dydaktyczno-naukowej /
508   2001000693887 E.69388 Konkurencja i kooperacja : teoria gier w ekonomii i naukach społecznych / MALAWSKI, MARCIN
509   2001000751563 E.75156 Kultura a ekonomia / Noga, Marian
510   2001000619092 E.61909 Kwadratura pięciokąta : od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu / Kołodko, Grzegorz W.
511   2001000761418 E.76141 Logika ekonomii / Skousen, Mark
512   2001000711178 E.71117 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy /
513   2001000660865 E.66086 Makro- i mikroekonomia /
514   2001000677610 E.67761 Makro- i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki : artykuły słuchaczy II Studium Doktoranckiego /
515   2001000649983 E.64998 Makroekonomia Barro, Robert J.
516   2001000633173 E.63317 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Hall, Robert Ernest
517   2001000670680 E.67068 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
518   2001000670871 E.67087 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / HALL, ROBERT E.
519   2001000674312 E.67431 Makroekonomia : podręcznik akademicki /
520   2001000674329 E.67432 Makroekonomia : materiały pomocnicze /
521   2001000675814 E.67581 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
522   2001000681686 E.68168 Makroekonomia : ćwiczenia / Papell, David H.
523   2001000680740 E.68074 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze
524   2001000691715 E.69171 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki
525   2001000729708 E.72970 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
526   2001000752034 E.75203 Makroekonomia : studia przypadków / Ostoj, Izabela.
527   2001000655427 E.65542 Makroekonomia / OYRZANOWSKI, BRONISŁAW
528   2001000720040 E.72004 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory.
529   2001000736850 E.73685 Makroekonomia / Blanchard, Olivier
530   2001000761487 E.76148 Makroekonomia /
531   2001000668960 E.66896 Makroekonomia dla zaawansowanych. ROMER DAVID
532   2001000736164 E.73616 Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie : eseje i polemiki / Guzek, Marian.
533   2001000738076 E.73807 Makroekonomia międzynarodowa / Montiel, Peter J.
534   2001000743223 E.74322 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej /
535   2001000633159 E.63315 Metodologia ekonomii / BLAUG, MARK
536   2001000740406 E.74040 Metody ilościowe w ekonomii : wybrane problemy /
537   2001000738205 E.73820 Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
538   2001000757978 E.75797 Miary agregatowe w ocenie stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Łatuszyńska, Anna.
539   2001000670697 E.67069 Mikroekonomia : zasady gry rynkowej /
540   2001000686124 E.68612 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / VARIAN, HAL R.
541   2001000692750 E.69275 Mikroekonomia : ćwiczenia / BERGSTROM, THEODORE C.
542   2001000714650 E.71465 Mikroekonomia : wybrane problemy do wykładów i ćwiczeń / Dębniewski, Gustaw.
543   2001000729692 E.72969 Mikroekonomia : oswajanie z matematyką / Malaga, Krzysztof.
544   2001000739349 E.73934 Mikroekonomia : zbiór zadań i ćwiczeń /
545   2001000742998 E.74299 Mikroekonomia : oswajanie z matematyką / Malaga, Krzysztof.
546   2001000749324 E.74932 Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 1 /
547   2001000750450 E.75045 Mikroekonomia : pojęcia, przedmiot, ewolucja /
548   2001000757138 E.75713 Mikroekonomia : zbiór zadań : praca zbiorowa /
549   2001000701445 E.70144 Mikroekonomia /
550   2001000705344 E.70534 Mikroekonomia / Begg, David K. H.
551   2001000670673 E.67067 Mikroekonomia / Czarny, Elżbieta
552   2001000674336 E.67433 Mikroekonomia /
553   2001000700813 E.70081 Mikroekonomia / Czarny, Elżbieta
554   2001000722549 E.72254 Mikroekonomia / Rekowski, Marek
555   2001000741687 E.74168 Mikroekonomia /
556   2001000751556 E.75155 Mikroekonomia / Begg, David K. H.
557   2001000760695 E.76069 Mikroekonomia / Mankiw, N. Gregory
558   2001000684816 E.68481 Mikroekonomia menedżerska : zbiór zadań : praca zbiorowa /
559   2001000741694 E.74169 Mikroekonomia menedżerska : praca zbiorowa /
560   2001000674343 E.67434 Mikroekonomia praktyczna : zbiór zadań : praca zbiorowa /
561   2001000711109 E.71110 Mikroekonomia praktyczna : praca zbiorowa /
562   2001000761272 E.76127 Mikroekonomia współczesna / Rembisz, Włodzimierz.
563   2001000741755 E.74175 Miscellanea mikroekonometrii /
564   2001000705016 E.70501 Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych : studium metodologiczne Piłatowska, Mariola
565   2001000726028 E.72602 Neokeynesizm : analiza krytyczna / Bludnik, Izabela.
566   2001000678426 E.67842 Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych / Forlicz, Stefan
567   2001000770991 E.77099 Nierówności ekonomiczne w Polsce / Zwiech, Patrycja.
568   2001000757701 E.75770 Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii /
569   2001000721641 E.72164 O tych z najwyższej półki, czyli Rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego / Łukawer, Edward
570   2001000737796 E.73779 Oczekiwania w ekonomii : idea, pomiar, analiza / Tomczyk, Emilia.
571   2001000663064 E.66306 Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / KOŁODKO, GRZEGORZ W.
572   2001000763528 E.76352 Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego / Konopczyński, Michał.
573   2001000737970 E.73797 Osiągnięcia ekonomii XX wieku / Musiał, Grażyna.
574   2001000670864 E.67086 Podstawy ekonomii : zbiór zadań / CZARNY BOGUSŁAW
575   2001000681679 E.68167 Podstawy ekonomii : ćwiczenia, zadania, problemy /
576   2001000692095 E.69209 Podstawy ekonomii : podręcznik / MIERZEJEWSKA-MAJCHEREK, JANINA
577   2001000729678 E.72967 Podstawy ekonomii : mikro- i makroekonomia : podręcznik / Urbaniak, Piotr.
578   2001000670857 E.67085 Podstawy ekonomii /
579   2001100871123 S.87112 Podstawy ekonomii /
580   2001000729081 E.72908 Podstawy ekonomii /
581   2001000729685 E.72968 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław.
582   2001000719983 E.71998 Podstawy ekonomii matematycznej /
583   2001000707775 E.70777 Podstawy makroekonomii Jarosz, Antoni
584   2001000683833 E.68383 Podstawy makroekonomii : zasady, przykłady, zadania ; [amerykańskie doświadczenia stosowania ma kroekonomii] / MANSFIELD, EDWIN
585   2001000724345 E.72434 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania - rozwiązania /
586   2001000741632 E.74163 Podstawy makroekonomii : podręcznik akademicki /
587   2001000741649 E.74164 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania /
588   2001000714209 E.71420 Podstawy makroekonomii /
589   2001000731534 E.73153 Podstawy makroekonomii /
590   2001000725489 E.72548 Podstawy makroekonomii w zadaniach i ćwiczeniach : praca zbiorowa /
591   2001000705405 E.70540 Podstawy metodologii nauk ekonomicznych Stachak, Stanisław
592   2001000695645 E.69564 Podstawy mikroekonomii / MOROZ, EWA
593   2001000735877 E.73587 Podstawy nauki mikroekonomii : podręcznik dla studiów pierwszego stopnia / Musiał, Grażyna.
594   2001000697601 E.69760 Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej : podręcznik akademicki
595   2001000710447 E.71044 Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej : podręcznik akademicki /
596   2001000760732 E.76073 Postawy ekonomiczne w czasach niepewności : ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014 / Zagórski, Krzysztof
597   2001000763535 E.76353 Postkeynesizm : teoria endogenicznej kreacji pieniądza / Bludnik, Izabela.
598   2001000756032 E.75603 Problemy poznawcze diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstw / Hartenberger-Liszek, Joanna.
599   2001000667635 E.66763 Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju / KOTOWICZ-JAWOR, JOANNA
600   2001000735730 E.73573 Przetrwać dekoniunkturę : przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu : praca zbiorowa /
601   2001000687947 E.68794 Przewodnik po światowej ekonomii : 81 podstawowych pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia / Epping, Randy Charles.
602   2001000728268 E.72826 Przewodnik po zadaniach z makroekonomii / Baszyński, Adam.
603   2001000624331 E.62433 Racjonalność w ekonomii / LEŚKIEWICZ, ZYGMUNT
604   2001000750467 E.75046 Racjonalność w ekonomii / Smith, Vernon L.
605   2001000740215 E.74021 Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji : praca zbiorowa /
606   2001000765089 E.76508 Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej : przestrzeń, bliskość, instytucje / Sokołowicz, Mariusz E.
607   2001000674398 E.67439 Równowaga a wzrost gospodarczy / Siedlecki, Juliusz.
608   2001000762064 E.76206 Równowaga czy nierównowaga w ekonomii? / Górska, Rumiana.
609   2001000728411 E.72841 Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych : elementy ekonomiki sektora informacyjnego / Dziuba, Dariusz
610   2001000746507 E.74650 Skłonności w ekonomii : ujęcie ilościowe / Doszyń, Mariusz.
611   2001000760244 E.76024 Skłonności w ekonomii : ujęcie ilościowe / Doszyń, Mariusz.
612   2001000646159 E.64615 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / NASIŁOWSKI, MIECZYSŁAW
613   2001000728138 E.72813 Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości / Korol, Tomasz.
614   2001000695331 E.69533 Szkice o polityce pieniężnej / WOJTYNA, ANDRZEJ
615   2001000678532 E.67853 Teoria ekonomii T.2, Makroekonomia /
616   2001000678525 E.67852 Teoria ekonomii : podręcznik dla pierwszego i drugiego roku studiów ekonomicznych . T.1, Mikroekonomia /
617   2001000676538 E.67653 Teoria ekonomii : ujęcie retrospektywne / Blaug, Mark
618   2001000745906 E.74590 Wokół ekonomii społecznej /
619   2001000726035 E.72603 Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej /
620   2001000657889 E.65788 Współczesne nurty teorii makroekonomii /
621   2001000760145 E.76014 Współczesne problemy ekonomii /
622   2001000755325 E.75532 Współczesne problemy ekonomii i gospodarki /
623   2001000709007 E.70900 Współczesne teorie ekonomiczne /
624   2001000700882 E.70088 Wstęp do ekonomii / CZARNY, BOGUSŁAW
625   2001000747245 E.74724 Wybory ekonomiczne a preferencje : Polska w świecie zmiennych wartości / Sztaba, Sławomir
626   2001000758388 E.75838 Wyzwania ekonomiczne XXI wieku /
627   2001000743841 E.74384 Wyzwania współczesnej ekonomii : wybrane problemy /
628   2001000720354 E.72035 Z punktu widzenia ekonomii / Musiał, Grażyna.
629   2001000733781 E.73378 Z punktu widzenia ekonomii / Musiał, Grażyna.
630   2001000737741 E.73774 Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji / Growiec, Jakub.
631   2001000659777 E.65977 Zarys metodologii ekonomii Cz.1, Wstęp do filozofii nauki / LEŚKIEWICZ, IZABELA
632   2001000660650 E.66065 Zarys metodologii ekonomii Cz.2-3, Zarys metodologii makroekonomii ; Zarys metodologii mikroekonomii / LEŚKIEWICZ, IZABELA
633   2001000728275 E.72827 Źródła niestabilności struktur rynkowych / Jakimowicz, Aleksander
 
Logika
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
634   2001000685202 E.68520 Logika dla informatyków / OSTASIEWICZ, WALENTY
635   2001000651757 E.65175 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt
636   2001000671953 E.67195 Logika z ogólną metodologią nauk : podręcznik dla humanistów / PRZYBYŁOWSKI JAN
 
Historia myśli ekonomicznej
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
637   2001000712724 E.71272 12 ikon ekonomii : od Smitha do Stiglitza / Lűchinger, René
638   2001000738625 E.73862 Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. 2 / Smith, Adam
639   2001000719594 E.71959 Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych : praca zbiorowa /
640   2001000739035 E.73903 Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej : praca zbiorowa /
641   2001000700981 E.70098 Historia myśli ekonomicznej LANDRETH, HARRY
642   2001000658718 E.65871 Historia myśli ekonomicznej / Landreth, Harry.
643   2001000657698 E.65769 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
644   2001000688739 E.68873 Historia myśli ekonomicznej / NASIŁOWSKI, MIECZYSŁAW
645   2001000675241 E.67524 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
646   2001000691074 E.69107 Historia myśli ekonomicznej / BARTKOWIAK, RYSZARD
647   2001000666744 E.66674 Historia myśli ekonomicznej w zarysie / ROMANOW, ZBIGNIEW B.
648   2001000721092 E.72109 Ile państwa w gospodarce? : Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa / Ptak, Piotr
649   2001000760374 E.76037 Kategoria własności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej / Zagóra-Jonszta, Urszula
650   2001000710188 E.71018 Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara.
651   2001000748068 E.74806 Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara.
652   2001000740185 E.74018 Marginalizm zachodni : praca zbiorowa /
653   2001000741939 E.74193 Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej : Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange / Drabińska, Danuta.
654   2001000741861 E.74186 Miniwykłady o współczesnej myśli ekonomicznej : od ordoliberalizmu do ekonomii ewolucyjnej / Drabińska, Danuta.
655   2001000752157 E.75215 Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej : praca zbiorowa /
656   2001000746903 E.74690 Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara.
657   2001000755806 E.75580 Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej : kategoria wartości /
658   2001000735778 E.73577 Polska klasyczna myśl ekonomiczna na tle angielskiej i francuskiej : praca zbiorowa /
659   2001000746651 E.74665 Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej : praca zbiorowa /
660   2001000706853 E.70685 Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu : praca zbiorowa
661   2001000611638 E.61163 Przewodnik metodyczny do nauki historii myśli ekonomicznej / ROMANOW ZBIGNIEW
662   2001000662135 E.66213 Wykłady z historii myśli ekonomicznej Cz.1 / ZAGÓRA-JONSZTA, URSZULA
663   2001000688623 E.68862 Wykłady z historii myśli ekonomicznej Cz.2, Nurt subiektywno-marginalistyczny / DANOWSKA-PROKOP, BARBARA
664   2001000689675 E.68967 Wykłady z historii myśli ekonomicznej Cz.1 / ZAGÓRA-JONSZTA, URSZULA
665   2001000733972 E.73397 Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz. 2, Nurt subiektywno-marginalistyczny / Danowska-Prokop, Barbara.
666   2001000672127 E.67212 Zarys historii myśli ekonomicznej.
 
Etyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
667   2001000669806 E.66980 Biznes i moralność / JACKSON, JENNIFER
668   2001000738250 E.73825 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki /
669   2001000753147 E.75314 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki /
670   2001000743391 E.74339 Biznesowy savoir-vivre / Pachter, Barbara.
671   2001000740901 E.74090 CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie / Rudnicka, Agata.
672   2001000675272 E.67527 Czy etyka się opłaca? : zagadnienia etyki biznesu / PORĘBSKI, CZESŁAW
673   2001000708277 E.70827 Czynnik ludzki w etyce biznesu Migoń, Mieczysław Paweł.
674   2001000657339 E.65733 Czysty biznes : etyka biznesu w działaniu / STERNBERG, ELAINE
675   2001000672813 E.67281 Elementy etyki gospodarki rynkowej : praca zbiorowa /
676   2001000683031 E.68303 Etyczny wymiar człowieka / DYK, WIESŁAW
677   2001000723836 E.72383 Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Czerkawska, Alicja.
678   2001000702121 E.70212 Etyka biznesu : zarys wybranych zagadnień / Snihur, Stefan.
679   2001000659098 E.65909 Etyka biznesu : z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej /
680   2001000677030 E.67703 Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy /
681   2001000752942 E.75294 Etyka i ekonomia /
682   2001000718061 E.71806 Etyka menedżera : społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława.
683   2001000646388 E.64638 Etyka menedżerska / NOGALSKI, BOGDAN
684   2001000761074 E.76107 Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii / Najda, Magdalena.
685   2001000662692 E.66269 Etyka w biznesie / PRATLEY, PETER
686   2001000687916 E.68791 Etyka w biznesie /
687   2001000696062 E.69606 Etyka w biznesie i zarządzaniu / KIETLIŃSKI, KRZYSZTOF
688   2001000646463 E.64646 Etykieta w biznesie / ROBINSON, DAVID
689   2001000752980 E.75298 Między ekonomią a etyką / Klimczak, Bożena.
690   2001000662463 E.66246 Misja firmy a etyka biznesu / Walkowiak, Jerzy.
691   2001000717781 E.71778 Osoba, cnota, wartość : wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego / Kapias, Michał.
692   2001000743964 E.74396 Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej / Szulczewski, Grzegorz.
693   2001000668588 E.66858 Różnice kulturowe a zachowania w biznesie / GESTELAND, RICHARD R.
694   2001000736294 E.73629 Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym / Bartkowiak, Grażyna
695   2001000761388 E.76138 Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje : wybrane aspekty /
696   2001000758067 E.75806 Społeczne aspekty zarządzania : wybrane problemy /
697   2001000710799 E.71079 Szanse etyki w zglobalizowanym świecie / Bauman, Zygmunt
698   2001000751150 E.75115 Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa : analiza i pomiar / Wachowiak, Piotr.
 
Filozofia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
699   2001000705115 E.70511 Antologia tekstów filozoficznych. Część 1
700   2001000715930 E.71593 Filozofia I-Cing w zarządzaniu / Perechuda, Kazimierz.
701   2001000711765 E.71176 Filozofia kaizen : jak mały krok może zmienić Twoje życie / Maurer, Robert.
702   2001000673070 E.67307 Filozofia w XX wieku / AYER ALFRED JULES
703   2001000688029 E.68802 Filozofowie i ich filozofie : opowieści dla niewtajemniczonych : z ilustracjami autora LESZCZYŃSKI, DAMIAN
704   2001000576166 E.57616 Historia filozofii T.1, Filozofia starożytna i średniowieczna / TATARKIEWICZ, WŁADYSŁAW
705   2001000576173 E.57617 Historia filozofii T.2, Filozofia nowożytna do roku 1930 / TATARKIEWICZ, WŁADYSŁAW
706   2001000578283 E.57828 Historia filozofii T.3, Filozofia XIX wieku i współczesna / TATARKIEWICZ, WŁADYSŁAW
707   2001000722709 E.72270 Historia teorii stosunków międzynarodowych / Gałganek, Andrzej.
708   2001000671052 E.67105 Klasycy filozofii : biografie, poglądy, pojęcia / PALACZ RYSZARD
 
Franchising
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
709   2001000623242 E.62324 Franchising : skorzystaj z tej szansy! /
710   2001000662661 E.66266 Franchising : strategia rozwoju małych firm w Polsce / TOKAJ-KRZEWSKA, AGNIESZKA
711   2001000659975 E.65997 Franchising / STECKI, LEOPOLD
712   2001000722877 E.72287 Franczyza : droga do sukcesu / Stawicka, Magdalena.
 
Kredyty
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
713   2001000679010 E.67901 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / JANC, ALFRED
714   2001000724352 E.72435 Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy : identyfikacja i ocena / Zawadzka, Danuta.
715   2001000655939 E.65593 Działalność kredytowa banku / OTTA, WIESŁAW
716   2001000684335 E.68433 Jak przezwyciężać trudne kredyty / Grabczan, Wojciech.
717   2001000672981 E.67298 Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach : (zasady, przykłady i tablice procentowe) / BIEŃ ANDRZEJ
718   2001000728367 E.72836 Kredyt hipoteczny : poradnik / Dobosiewicz, Zbigniew
719   2001000669387 E.66938 Kredyt, leasing czy dzierżawa?. SASIN WIESŁAW
720   2001000749195 E.74919 Kredytowanie gospodarstw domowych / Wałęga, Grzegorz
721   2001000747474 E.74747 Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka / Czajkowska, Agnieszka
722   2001000683352 E.68335 Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / KASAPI, ANDREW
723   2001000713431 E.71343 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
724   2001000705283 E.70528 Kredyty i gwarancje bankowe / Dobosiewicz, Zbigniew
725   2001000662654 E.66265 Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe /
726   2001000710362 E.71036 Metody oceny ryzyka kredytowego / Wójciak, Mirosław.
727   2001000735976 E.73597 Ocena zdolności kredytowej gminy / Wiśniewski, Marcin
728   2001000626281 E.62628 Rynek kredytowy Drugiej Rzeczypospolitej / NOWAK, MAREK
729   2001000735952 E.73595 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego / Łukasiewicz-Kamińska, Agnieszka.
730   2001000737727 E.73772 Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Krysiak, Andrzej
731   2001000763658 E.76365 Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych / Matuszyk, Anna.
 
Factoring
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
732   2001000655410 E.65541 Factoring i jego gospodarcze zastosowanie / KRUCZALAK, KAZIMIERZ
733   2001000735969 E.73596 Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym / Rogacka-Łukasik, Anna.
734   2001000711727 E.71172 Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP / Czarecki, Jacek.
735   2001000747856 E.74785 Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
736   2001000698424 E.69842 Faktoring międzynarodowy : sposób na finansowanie eksportu / Sobol, Iwona.
737   2001000709083 E.70908 Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Korenik, Dorota
738   2001000728299 E.72829 Faktoring w Polsce 2010 : analiza, rynek, perspektywy /
739   2001000702947 E.70294 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego Kreczmańska-Gigol, Katarzyna
740   2001000707164 E.70716 Faktoring w teorii i w praktyce Kreczmańska-Gigol, Katarzyna
741   2001000710683 E.71068 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
 
Budżet
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
742   2001000725977 E.72597 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
743   2001000724826 E.72482 Budżet i polityka podatkowa : wybrane zagadnienia / Żyżyński, Jerzy.
744   2001000753154 E.75315 Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych / Zawadzka-Pąk, Urszula K.
745   2001000711697 E.71169 Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi /
746   2001000710355 E.71035 Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
747   2001000752829 E.75282 Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka /
748   2001000661039 E.66103 Budżetowanie kosztów : praca zbiorowa /
749   2001000709120 E.70912 Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacja, procedury, zastosowanie /
750   2001000742080 E.74208 Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacja, procedury, zastosowanie /
751   2001000741137 E.74113 Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym / Dylewski, Marek
752   2001000744190 E.74419 Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej /
753   2001000743704 E.74370 Deficyt budżetowy w krajach strefy euro / Miklaszewicz, Sławomir.
754   2001000766550 E.76655 Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej / Gajda-Kantorowska, Małgorzata.
755   2001000748280 E.74828 Niskobudżetowy startup : zyskowny biznes i życie bez frustracji / Guillebeau, Chris.
756   2001000709236 E.70923 Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym : uwarunkowania, procedury, modele / Dylewski, Marek.
757   2001000736461 E.73646 Planowanie i kontrola budżetowa w organizacjach / Czakon, Wojciech.
758   2001000684557 E.68455 Polityka budżetowa / CIAK, JOLANTA
759   2001000671564 E.67156 Polityka fiskalna. PIETREWICZ MIROSŁAW
760   2001000638284 E.63828 Równowaga budżetowa : deficyt budżetowy, dług publiczny / OWSIAK, STANISŁAW
761   2001000752621 E.75262 Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym / Franek, Sławomir.
762   2001000670369 E.67036 Wydajność fiskalna przedsiębiorstw. SZCZĘSNY WIESŁAW
763   2001000765225 E.76522 Zarys budżetowania przedsiębiorstwa : perspektywa strategicznych wyborów / Komorowski, Jan
 
Leasing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
764   2001000752508 E.75250 Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce / Cicirko, Tomasz.
765   2001000619658 E.61965 Leasing : charakterystyka prawna umowy / Podrecki, Paweł
766   2001000695027 E.69502 Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / OKRĘGLICKA, MAŁGORZATA
767   2001000663385 E.66338 Leasing / STECKI, LEOPOLD
768   2001000732951 E.73295 Leasing 2009 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
769   2001000685066 E.68506 Leasing ABC oraz D : wszystko o ekonomicznych i podatkowych aspektach leasingu / ZAŁUPKA, DARIUSZ
770   2001000751952 E.75195 Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu : na przykładzie Polskich Kolei Państwowych i polskich producentów taboru w latach 1996-2001 / Kramarek, Maciej.
771   2001000711710 E.71171 Leasing w księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdawczości / Misterska-Dragan, Barbara.
772   2001000683239 E.68323 Leasing w podatkach i księgowości 2002 r. / ŻYREK, MAŁGORZATA PAULINA
773   2001000620586 E.62058 Leasing w Polsce / GMYTRASIEWICZ MARIA
774   2001000669981 E.66998 Leasing w prywatyzacji. TELUK ZOFIA
775   2001000764990 E.76499 Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy / Baran, Barbara.
776   2001000695911 E.69591 Rachunkowość leasingu na tle regulacji prawa cywilnego i podatkowego / TURZYŃSKI, MIKOŁAJ
777   2001000716265 E.71626 Umowy leasingu : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
778   2001000611751 E.61175 WSPÓLNY ZASÓB KSIĄŻEK - SPRAWDŹ SZUKANY TYTUŁ W KATALOGU KARTKOWYM (DLA KSIĄŻEK NIE POSIADAJĄCYCH
 
Weksle
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
779   2001000635665 E.63566 Obrót wekslowy w praktyce / POPIELARSKI, PAWEŁ
780   2001000661107 E.66110 Weksel i obrót wekslowy / PIEKARCZYK, HENRYK
781   2001000701698 E.70169 Weksel in blanco w praktyce gospodarczej MROCZKOWSKI, RAFAŁ
782   2001000663378 E.66337 Weksel w obrocie gospodarczym / HEROPOLITAŃSKA, IZABELA
783   2001000701681 E.70168 Weksel w praktyce od wystawienia do egzekucji : wzory z komentarzem / Mroczkowska, Renata.
784   2001000716289 E.71628 Weksel w praktyce od wystawienia do egzekucji : wzory z komentarzem, orzecznictwo, tekst ustawy / Mroczkowski, Rafał.
 
Podatki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
785   2001000665907 E.66590 Amortyzacja podatkowa i bilansowa / KARKULA, ZOFIA
786   2001000734207 E.73420 Aporty do spółek kapitałowych i osobowych : kluczowe zagadnienia podatkowe, zarys aspektów prawnych / Zamoyska, Magdalena.
787   2001000703210 E.70321 Ceny transferowe : analiza regulacji prawnych, przykłady dokumentacji podatkowej Dmowski, Andrzej
788   2001000752201 E.75220 Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT /
789   2001000744480 E.74448 Doradztwo podatkowe : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / Sobieska, Irena.
790   2001000752614 E.75261 Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw / Adamczyk, Adam.
791   2001000740772 E.74077 Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce / Małecka-Ziembińska, Edyta.
792   2001000714421 E.71442 Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa / Dziemianowicz, Ryta Iwona.
793   2001000747375 E.74737 Ekonomia opodatkowania międzynarodowego / Kudła, Janusz.
794   2001000740789 E.74078 Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych : poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego / Felis, Paweł
795   2001000746163 E.74616 Ewolucja metod alokacji podatku dochodowego w rachunkowości / Zasiewska, Katarzyna.
796   2001000751617 E.75161 Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw /
797   2001000747382 E.74738 Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce /
798   2001000734320 E.73432 Kontrola skarbowa : uprawnienia, struktura, skuteczność / Bełdzikowski, Ryszard.
799   2001000724659 E.72465 Koszty uzyskania przychodów / Pietrasiewicz, Wojciech.
800   2001000676736 E.67673 Koszty zatrudniania pracowników / KULICKI, JACEK
801   2001000759972 E.75997 Księga przychodów i rozchodów : krok po kroku / Mierosławska, Barbara.
802   2001000709274 E.70927 Międzynarodowe planowanie podatkowe /
803   2001000722464 E.72246 Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw / Ickiewicz, Janina.
804   2001000750368 E.75036 Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza / Balza, Bogusław.
805   2001000753901 E.75390 Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości /
806   2001000731251 E.73125 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
807   2001000747399 E.74739 Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
808   2001000753895 E.75389 Opodatkowanie przychodów z pracy osiąganych w Polsce i za granicą przez obywateli polskich i cudzoziemców / Rubińska, Lidia.
809   2001000761234 E.76123 Optymalizacja przepływów podatkowych w podatkach dochodowych /
810   2001000730902 E.73090 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2010 /
811   2001000732135 E.73213 Podatek dochodowy od osób prawnych / Michałowska, Kinga.
812   2001000748334 E.74833 Podatek dochodowy od osób prawnych 2011 /
813   2001000750801 E.75080 Podatek dochodowy od osób prawnych a wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania w finansach przedsiębiorstwa / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
814   2001000724987 E.72498 Podatek od czynności cywilnoprawnych : praktyka i orzecznictwo / Chustecka, Krystyna.
815   2001000759293 E.75929 Podatek od czynności cywilnoprawnych : komentarz praktyczny /
816   2001000711505 E.71150 Podatek progresywny i proporcjonalny : doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje / Gwiazdowski, Robert
817   2001000738946 E.73894 Podatki i opłaty w gminie 2012 : wybór aktów prawnych /
818   2001000724956 E.72495 Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Felis, Paweł
819   2001000761791 E.76179 Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce / Felis, Paweł
820   2001000740758 E.74075 Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Krajewska, Anna
821   2001000724963 E.72496 Podatki w Unii Europejskiej / Krajewska, Anna
822   2001000754618 E.75461 Podatki, składki, opłaty : fiskalne obciążenia działalności gospodarczej / Ickiewicz, Janina.
823   2001000750528 E.75052 Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic / Witkowska-Dziadosz, Anna.
824   2001000672226 E.67222 Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw / ICKIEWICZ, JANINA
825   2001000687350 E.68735 Podatnik kontra urząd skarbowy : poznaj swoje prawa i z nich korzystaj / JANKOWIAK, DARIUSZ
826   2001000760060 E.76006 Podstawy prawne rachunkowości podatkowej / Winiarska, Kazimiera.
827   2001000671496 E.67149 Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym / DOLATA, STANISŁAW
828   2001000742158 E.74215 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
829   2001000724857 E.72485 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
830   2001000737444 E.73744 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / Cieślukowski, Maciej.
831   2001000708505 E.70850 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
832   2001000761548 E.76154 Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną /
833   2001000735983 E.73598 Prawo podatkowe i finanse publiczne / Partyka, Anna
834   2001000701902 E.70190 Procedury podatkowe DZWONKOWSKI, HENRYK
835   2001000749065 E.74906 Przedmiot podatku / Kalinowski, Marek
836   2001000734177 E.73417 Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej : przepisy i orzecznictwo / Śleszyńska, Eugenia.
837   2001000713707 E.71370 Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
838   2001000766499 E.76649 Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy /
839   2001000736270 E.73627 Restrukturyzacje spółek kapitałowych : aspekty podatkowe /
840   2001000690565 E.69056 Rola podatków pośrednich w Polsce / KUZIŃSKA, HANNA
841   2001000723768 E.72376 Rola podatku dochodowego od osób prawnych w kształtowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw / Adamczyk, Adam.
842   2001000767199 E.76719 Rozliczanie podatkowe właścicieli firm jednoosobowych : problemy podatkowe / Styczyński, Rafał.
843   2001000698608 E.69860 Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy /
844   2001000752423 E.75242 Strategie podatkowe przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
845   2001000725045 E.72504 System podatków i opłat samorządowych w Polsce / Miszczuk, Magdalena.
846   2001000742363 E.74236 Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
847   2001000736645 E.73664 Świadczenia na rzecz pracowników : aspekty podatkowe / Strzelec, Dariusz.
848   2001000718832 E.71883 Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej / Famulska, Teresa
849   2001000688036 E.68803 Ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych a bezrobocie / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
850   2001000757886 E.75788 VAT w działalności gospodarczej / Felis, Paweł
851   2001000737468 E.73746 VAT w pytaniach i odpowiedziach : poradnik na 2012 rok /
852   2001000750443 E.75044 Współczesne koncepcje podatku dochodowego : niedyskryminowanie oszczędności i inwestycji w opodatkowaniu / Leszczyłowska, Anna
853   2001000740659 E.74065 Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Kosek-Wojnar, Maria.
854   2001000737451 E.73745 Zbiór przepisów podatkowych na 2012 rok /
855   2001000755738 E.75573 Zbiór przepisów podatkowych na 2014 rok /
856   2001000737871 E.73787 Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej / Kluzek, Marta.
 
Cash Flow
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
857   2001000737178 E.73717 Analiza cash flow statement : badanie przepływów strumieni finansowych w jednostkach gospodarczych / Ostaszewski, Janusz
858   2001000657919 E.65791 Bilans a cash-flow / OCHOTA, PELAGIA
859   2001000665051 E.66505 Cash Flow oraz Break Even Point w praktycznych zastosowaniach / PYKA, JACEK
 
Bankowość
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
860   2001000754816 E.75481 Adekwatność kapitałowa banków : standardy regulacyjne / Koleśnik, Jan.
861   2001000749720 E.74972 Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku / Klimontowicz, Monika.
862   2001000763375 E.76337 Anatomia kryzysów bankowych / Hryckiewicz-Gontarczyk, Aneta.
863   2001000747771 E.74777 Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością / Nowak, Jacek J.
864   2001000720958 E.72095 Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości / Wiszniowski, Edward.
865   2001000740239 E.74023 Bancassurance w Polsce / Cichy, Janusz
866   2001000730230 E.73023 Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym : dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty / Pyka, Irena.
867   2001000669646 E.66964 Bank gospodarstwa krajowego. LANDAU ZBIGNIEW
868   2001000742271 E.74227 Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki / Galbarczyk, Tamara.
869   2001000751389 E.75138 Bank lokalny : studium prawne / Zalcewicz, Anna.
870   2001000670321 E.67032 Banki : rynek, operacje, polityka / JAWORSKI, WŁADYSŁAW LEOPOLD
871   2001000680047 E.68004 Banki w Polsce : wyzwania i tendencje rozwojowe : praca zbiorowa /
872   2001000720255 E.72025 Bankowa obsługa przedsiębiorstw / Dahmen, Andreas.
873   2001000714179 E.71417 Bankowe rozliczenia pieniężne / Iwańczuk, Anna.
874   2001000718177 E.71817 Bankowe wzorce umowne / Rutkowska, Edyta.
875   2001000707102 E.70710 Bankowość : zagadnienia podstawowe / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
876   2001000680160 E.68016 Bankowość : podręcznik akademicki : praca zbiorowa /
877   2001000749683 E.74968 Bankowość : instytucje, operacje, zarządzanie /
878   2001000698486 E.69848 Bankowość / DOBOSIEWICZ, ZBIGNIEW
879   2001000720408 E.72040 Bankowość / Capiga, Mirosława.
880   2001000680191 E.68019 Bankowość centralna : funkcje, metody, organizacja / BAKA, WŁADYSŁAW
881   2001000699582 E.69958 Bankowość detaliczna : potrzeby, szanse i zagrożenia : praca zbiorowa /
882   2001000762477 E.76247 Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy /
883   2001000742356 E.74235 Bankowość detaliczna w Polsce / Harasim, Janina.
884   2001000745357 E.74535 Bankowość elektroniczna jako kanał dystrybucji usług bankowych / Korzeń, Katarzyna.
885   2001000765805 E.76580 Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie / Grzywacz, Jacek.
886   2001000716548 E.71654 Bankowość hipoteczna w Polsce / Muża, Karolina.
887   2001000694617 E.69461 Bankowość internetowa / Koźliński, Tomasz
888   2001000760848 E.76084 Bankowość inwestycyjna : inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym /
889   2001000689613 E.68961 Bankowość inwestycyjna w procesie integracji Polski z Unią Europejskąoraz systemem gospodarki globalnej / KOŁECKA, BEATA
890   2001000725793 E.72579 Bankowość islamska : praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Dziawgo / Łaszczyk, Małgorzata.
891   2001000754120 E.75412 Bankowość komercyjna : praca zbiorowa /
892   2001000752553 E.75255 Bankowość komunalna w Polsce w latach 1918-1948 / Basta, Jan
893   2001000744152 E.74415 Bankowość korporacyjna : podręcznik akademicki /
894   2001000734900 E.73490 Bankowość międzynarodowa : próba nowego podejścia / Kowalewski, Oskar.
895   2001000681389 E.68138 Bankowość na świecie i w Polsce : stan obecny i tendencje rozwojowe /
896   2001000690183 E.69018 Controlling w banku / KULIŃSKA-SADŁOCHA, EWA
897   2001000689620 E.68962 Czynniki destabilizacji rynków walutowych / KORONOWSKI, ADAM
898   2001000706204 E.70620 Działalność banków na rynku papierów wartościowych w Polsce Pyka, Irena
899   2001000754809 E.75480 Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym / Capiga, Mirosława.
900   2001000741854 E.74185 Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej / Cicirko, Tomasz.
901   2001000707058 E.70705 Ekonomika bankowości Matthews, Kent
902   2001000681778 E.68177 Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych / Mishkin, Frederic S.
903   2001000689101 E.68910 Elektroniczne instrumenty płatnicze / MASIOTA, JACEK
904   2001000737826 E.73782 Finanse banków / Capiga, Mirosława.
905   2001000741069 E.74106 Finanse i bankowość : przewodnik do studiowania / Flejterski, Stanisław
906   2001000742813 E.74281 Gospodarowanie kapitałem w banku spółdzielczym : instytucjonalne reguły systemu bankowego a proces zarządzania ryzykiem / Szyguła, Anita.
907   2001000691913 E.69191 Innowacje w operacjach bankowych /
908   2001000730292 E.73029 Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu /
909   2001000716005 E.71600 Kapitał finansowy banków /
910   2001000743667 E.74366 Kapitał finansowy banków spółdzielczych / Czopur, Sławomir.
911   2001000745746 E.74574 Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych / Śledzik, Karol.
912   2001000704057 E.70405 Kierunki ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku Stefański, Marek
913   2001000678051 E.67805 Konkurencja a sektor bankowy w Polsce : wybrane zagadnienia teorii i polityki konkurencji / PRZYBYCIŃSKI, TOMASZ
914   2001000720842 E.72084 Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych / Górka, Jakub Henryk.
915   2001000734832 E.73483 Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe : praca zbiorowa /
916   2001000688074 E.68807 Kryzysy bankowe : przyczyny i rozwiązania : praca zbiorowa /
917   2001000687404 E.68740 Kształtowanie wizerunku banku / ŻYMINKOWSKI, TOMASZ
918   2001000700608 E.70060 Marketing w działalności banku / Grzywacz, Jacek.
919   2001000721948 E.72194 Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe /
920   2001000749645 E.74964 Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej / Myślak, Ewa.
921   2001000750313 E.75031 Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego / Żywiecka, Hanna.
922   2001000765263 E.76526 Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy /
923   2001000765102 E.76510 Oczekiwania inflacyjne w polityce pieniężnej : zarządzanie z wykorzystaniem prognoz inflacji / Szyszko, Magdalena.
924   2001000682584 E.68258 Operacje bankowe : rozliczenia krajowe i zagraniczne / KRZYŻKIEWICZ, ZBIGNIEW
925   2001000724697 E.72469 Outsourcing w bankach komercyjnych / Korzeniowska, Anna
926   2001000701957 E.70195 Outsourcing w działalności bankowej / Olszak, Marcin.
927   2001000709243 E.70924 Pieniądz elektroniczny, pieniądz przyszłości : analiza ekonomiczno-prawna / Borcuch, Artur.
928   2001000728565 E.72856 Podręcznik do bankowości : rynki, regulacje, usługi / Patena, Wiktor.
929   2001000684878 E.68487 Podstawy bankowości : system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing / Grzywacz, Jacek.
930   2001000673452 E.67345 Podstawy bankowości / Kamba-Kibatshi, Marcel.
931   2001000682119 E.68211 Podstawy bankowości / DOBOSIEWICZ, ZBIGNIEW
932   2001000676927 E.67692 Polityka pieniężna : cele i warunki skuteczności / SZPUNAR, PIOTR
933   2001000689408 E.68940 Polski rynek walutowy w praktyce : produkty, opcje egzotyczne, produkty bankowe z ukrytą opcją walutową, par forwardy i inne : transakcje, strategie, zarządzanie rynkiem walutowym / ZAJĄC, JACEK
934   2001000725205 E.72520 Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030 /
935   2001000689590 E.68959 Portfel inwestycyjny banku : konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych / NOWAKOWSKI, JERZY
936   2001000743674 E.74367 Portfele aktywów bankowych : analiza teoretyczno-empiryczna / Pyka, Irena.
937   2001000702886 E.70288 Private banking : bankowość dla zamożnych klientów / Dziawgo, Leszek
938   2001000726158 E.72615 Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce / Wiśniewska, Joanna
939   2001000738854 E.73885 Produkty substytucyjne w portfelu aktywów i pasywów banku komercyjnego / Cichorska, Joanna.
940   2001000759385 E.75938 Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji finansowej / Simon, Krzysztof D.
941   2001000749133 E.74913 Przejrzystość polityki pieniężnej / Kałuzińska, Violetta.
942   2001000757664 E.75766 Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych / Iwańczuk-Kaliska, Anna.
943   2001000717729 E.71772 Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej - teoria i pomiar / Pietrucha, Jacek
944   2001000693221 E.69322 Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro /
945   2001000759736 E.75973 Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego /
946   2001000739387 E.73938 Rezerwy celowe w systemie rachunkowości banku / Wszelaki, Aneta.
947   2001000753727 E.75372 Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej / Smaga, Paweł.
948   2001000732173 E.73217 Rozliczenia międzynarodowe /
949   2001000693214 E.69321 Rynek kart płatniczych w Polsce /
950   2001000752959 E.75295 Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej : szanse i wyzwania dla Polski /
951   2001000738038 E.73803 Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego / Pyka, Irena.
952   2001000693184 E.69318 Ryzyko kredytowe w systemie bankowym / Janasz, Krzysztof.
953   2001000758432 E.75843 Ryzyko w bankach spółdzielczych : skuteczność systemu regulacji wewnętrznych wspomagających zarządzanie ryzykiem kredytowym / Szyguła, Anita.
954   2001000757633 E.75763 Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy /
955   2001000757596 E.75759 Sektor shadow banking w Polsce / Opolski, Krzysztof.
956   2001000746606 E.74660 Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym /
957   2001000685356 E.68535 Sekurytyzacja wierzytelności bankowych : podstawowe zagadnienia prawne / RACZKOWSKA, IZABELLA ALEKSANDRA
958   2001000727582 E.72758 Skoring w zarządzaniu ryzykiem.
959   2001000685820 E.68582 Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych : praca zbiorowa /
960   2001000753468 E.75346 Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku / Dwojak, Łukasz.
961   2001000765782 E.76578 System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego / Gospodarowicz, Marcin.
962   2001000751266 E.75126 System Rezerwy Federalnej / Kwiatkowski, Wojciech
963   2001000737819 E.73781 Systemy bankowe krajów G-20 /
964   2001000729456 E.72945 Teoria kreowania wartości : dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym / Korzeb, Zbigniew.
965   2001000747405 E.74740 Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce : ujęcie instytucjonalne / Ławrynowicz, Maciej.
966   2001000689811 E.68981 Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego /
967   2001000742899 E.74289 Usługi bankowości inwestycyjnej / Zapadka, Piotr.
968   2001000678969 E.67896 Usługi i procedury bankowe /
969   2001000719518 E.71951 Uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług informacyjnych w bankowości w latach 2002-2006 : praca magisterska / Wieczorowska, Agnieszka.
970   2001000692163 E.69216 Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR [value at risk] / BEST, PHILIP
971   2001000741922 E.74192 Współczesna bankowość centralna /
972   2001000734214 E.73421 Współczesna bankowość detaliczna /
973   2001000726875 E.72687 Współczesna bankowość hipoteczna /
974   2001000742851 E.74285 Współczesna bankowość korporacyjna /
975   2001000742868 E.74286 Współczesna bankowość spółdzielcza /
976   2001000710843 E.71084 Współczesna bankowość. T. 1 /
977   2001000752997 E.75299 Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości /
978   2001000750276 E.75027 Współczesny system bankowy : ujęcie instytucjonalne /
979   2001000703227 E.70322 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem Grzywacz, Jacek.
980   2001000762668 E.76266 Wyzwania bankowości detalicznej /
981   2001000757107 E.75710 Wyzwania informatyki bankowej : materiał przygotowany na podstawie seminariów "IT w instytucjach finansowych" organizowanych przez Gdańską Akademię Bankową /
982   2001000742882 E.74288 Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej /
983   2001000673377 E.67337 Zarządzanie aktywami i pasywami : strategie inwestycyjne, wymogi w zakresie płynności, kontrolowanie ryz yka dla banków i kas oszczędnościowych /
984   2001000728770 E.72877 Zarządzanie bankiem / Capiga, Mirosława.
985   2001000675050 E.67505 Zarządzanie bankiem komercyjnym : praca zbiorowa /
986   2001000726882 E.72688 Zarządzanie finansowe bankiem / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
987   2001000740833 E.74083 Zarządzanie finansowe bankiem / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
988   2001000740741 E.74074 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
989   2001000740765 E.74076 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
990   2001000672585 E.67258 Zarządzanie kapitałem bankowym : alokacja kapitału i pomiar wyników / Matten, Chris.
991   2001000741250 E.74125 Zarządzanie ryzykiem bankowym /
992   2001000715084 E.71508 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach / Krasodomska, Joanna.
993   2001000738991 E.73899 Zasady rachunkowości bankowej / Emerling, Izabela.
994   2001000739226 E.73922 Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń / Emerling, Izabela.
995   2001000760831 E.76083 Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej : studium finansowo-prawne / Sitek, Paweł.
 
Finanse
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
996   2001000735709 E.73570 Aktywa pieniężne i rozrachunki : zbiór zadań / Kumor, Iwona.
997   2001000726837 E.72683 Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa /
998   2001000748303 E.74830 Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności /
999   2001000711819 E.71181 Analiza i planowanie finansowe / Duda-Piechaczek, Edyta
1000   2001000755066 E.75506 Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych : z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel / Krawczyk, Tomasz
1001   2001000730247 E.73024 Analiza kursu walutowego / Rubaszek, Michał.
1002   2001000745241 E.74524 Analiza rynków finansowych / Starzeński, Oskar
1003   2001000761821 E.76182 Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego / Wędzki, Dariusz.
1004   2001000765010 E.76501 Audyt finansowy w przedsiębiorstwach i projekcje ich gospodarki finansowej / Marzec, Józef
1005   2001000744237 E.74423 Bilans : znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji / Gos, Waldemar.
1006   2001000753130 E.75313 Bilans w firmie : cztery rzeczy, które przedsiębiorca powinien wiedzieć o finansach / Frodsham, David.
1007   2001100897581 S.89758 Bogaty ojciec, biedny ojciec czyli Czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i średnia klasa / Kiyosaki, Robert T.
1008   2001000761876 E.76187 Ceny transferowe : mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem / Kosieradzki, Tomasz.
1009   2001000748037 E.74803 Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej / Strojek-Filus, Marzena.
1010   2001000744268 E.74426 Doradztwo finansowe w Polsce / Waliszewski, Krzysztof.
1011   2001000763924 E.76392 Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej : koncepcje, metody, techniki, narzędzia, instrumenty / Borowik, Małgorzata.
1012   2001000761654 E.76165 Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka /
1013   2001000758005 E.75800 Efektywność decentralizacji : analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym / Kopańska, Agnieszka.
1014   2001000756148 E.75614 Ekonomia mikrofinansów / Armendariz de Aghion, Beatriz.
1015   2001000722808 E.72280 Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Bywalec, Czesław.
1016   2001000711734 E.71173 Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe / Jajuga, Krzysztof
1017   2001000741830 E.74183 Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami / Kata, Ryszard.
1018   2001000723898 E.72389 Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych /
1019   2001000736942 E.73694 Exchange-Traded Funds (ETF) : nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych / Nawrot, Wioletta.
1020   2001000713448 E.71344 Finanse : praca zbiorowa /
1021   2001000722778 E.72277 Finanse : zarys wykładu / Szczęsny, Wiesław
1022   2001000728060 E.72806 Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje /
1023   2001000729302 E.72930 Finanse : zarys wykładu / Szczęsny, Wiesław
1024   2001000742233 E.74223 Finanse : praca zbiorowa /
1025   2001000761098 E.76109 Finanse : kategorie, zjawiska i procesy, podmioty / Baranowski, Maciej.
1026   2001000761470 E.76147 Finanse / Owsiak, Stanisław
1027   2001000715947 E.71594 Finanse behawioralne : zachowania inwestorów i rynku / Czerwonka, Monika.
1028   2001000740734 E.74073 Finanse behawioralne : zachowania inwestorów i rynku / Czerwonka, Monika.
1029   2001000754779 E.75477 Finanse behawioralne : modele / Borowski, Krzysztof
1030   2001000743117 E.74311 Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem /
1031   2001000737864 E.73786 Finanse i rozliczenia międzynarodowe /
1032   2001000712823 E.71282 Finanse międzynarodowe : zarys problematyki / Lutkowski, Karol.
1033   2001000711789 E.71178 Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw / Najlepszy, Eugeniusz.
1034   2001000743599 E.74359 Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw / Najlepszy, Eugeniusz.
1035   2001000740888 E.74088 Finanse osobiste : zachowania - produkty - strategie /
1036   2001000722754 E.72275 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
1037   2001000730339 E.73033 Finanse przedsiębiorstw : przykłady, zadania, testy / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1038   2001000736935 E.73693 Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach : praktyczny poradnik z przykładami / Ciołek, Maciej.
1039   2001000737017 E.73701 Finanse przedsiębiorstwa : kategorie, wartości / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1040   2001000750085 E.75008 Finanse przedsiębiorstwa : długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe / Głodek, Zenon
1041   2001000759309 E.75930 Finanse przedsiębiorstwa : synteza teorii i wartości / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1042   2001000747191 E.74719 Finanse przedsiębiorstwa. [1] /
1043   2001000754571 E.75457 Finanse przedsiębiorstwa. [2] /
1044   2001000711864 E.71186 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej.
1045   2001000712663 E.71266 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1046   2001000723362 E.72336 Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Osiatyński, Jerzy
1047   2001000731091 E.73109 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
1048   2001000740727 E.74072 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
1049   2001000753031 E.75303 Finanse publiczne : [teoria i zastosowanie] / Ziółkowska, Wiesława
1050   2001000759118 E.75911 Finanse publiczne : aspekty teoretyczne i praktyczne /
1051   2001000753017 E.75301 Finanse publiczne a wzrost gospodarczy /
1052   2001000744282 E.74428 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1053   2001000735990 E.73599 Finanse samorządowe : nowe wyzwania, bieżące i perspektywiczne / Filipiak-Dylewska, Beata
1054   2001000722747 E.72274 Finanse w biznesie / Kremer, Chuck.
1055   2001000754847 E.75484 Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym /
1056   2001000722129 E.72212 Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 1 /
1057   2001000722136 E.72213 Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 2 /
1058   2001000700974 E.70097 Finanse zintegrowane : sekurytyzacja, struktury finansowe KIDACKA, IZABELA
1059   2001000760077 E.76007 Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu /
1060   2001000758449 E.75844 Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych : zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej /
1061   2001000731732 E.73173 Finansowanie ochrony zdrowia : wybrane zagadnienia /
1062   2001000742189 E.74218 Finansowanie przedsiębiorstwa : strategie i instrumenty / Duliniec, Aleksandra.
1063   2001000761906 E.76190 Finansowanie przedsiębiorstwa : ujęcie teoretyczno-praktyczne /
1064   2001000742240 E.74224 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków /
1065   2001000720156 E.72015 Finansowe instrumenty pochodne /
1066   2001000730285 E.73028 Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa : efektywne zmniejszanie ryzyka : przewidywanie zagrożeń, teoria cykli, modele ostrzegania / Siedlecki, Rafał.
1067   2001000714186 E.71418 Fundusze inwestycyjne / Perez, Katarzyna.
1068   2001000725939 E.72593 Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego / Davies, Howard
1069   2001000749362 E.74936 Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen : studium dla Polski /
1070   2001000724680 E.72468 Instrumenty dłużne w gospodarce /
1071   2001000734665 E.73466 Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej /
1072   2001000751990 E.75199 Instrumenty pochodne na międzynarodowych rynkach finansowych : (wybrane zagadnienia) : teoria i przykłady / Fałat-Kilijańska, Ilona.
1073   2001000726813 E.72681 Instrumenty rynku finansowego : praktyczny poradnik z przykładami / Szrama, Michał.
1074   2001000736843 E.73684 Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych : ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie / Śnieżek, Ewa.
1075   2001000745104 E.74510 Inwestycje finansowe na rynkach polskim i zagranicznym / Frączek, Bożena.
1076   2001000722686 E.72268 Jak czytać sprawozdanie finansowe : przewodnik menedżera / Świderska, Gertruda Krystyna
1077   2001000738366 E.73836 Kapitał międzynarodowy a funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce / Ostrowska, Dorota
1078   2001000739523 E.73952 Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej / Gos, Waldemar.
1079   2001000742424 E.74242 Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej /
1080   2001000761425 E.76142 Komparatystyka finansów / Flejterski, Stanisław
1081   2001000751396 E.75139 Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce / Czarnecka-Wójcik, Ewa.
1082   2001000732418 E.73241 Konsolidacja sprawozdań finansowych : praca zbiorowa /
1083   2001000741786 E.74178 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych /
1084   2001000757817 E.75781 Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse : praktyczne rozwiązania /
1085   2001000752065 E.75206 Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej / Buk, Halina.
1086   2001000745029 E.74502 Krzywa dochodowości a polityka pieniężna : modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku / Dziwok, Ewa.
1087   2001000711543 E.71154 Metodologia finansów : podręcznik akademicki / Flejterski, Stanisław
1088   2001000746866 E.74686 Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej / Przybylska-Mazur, Agnieszka.
1089   2001000761371 E.76137 Mezzanine capital - nowoczesne finansowanie przedsiębiorstw / Kuryłek, Zbigniew.
1090   2001000757084 E.75708 Między stabilizacją a ekspansją : system finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych) /
1091   2001000740611 E.74061 Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie /
1092   2001000734047 E.73404 Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej / Jurek, Michał.
1093   2001000748549 E.74854 Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych / Pluskota, Przemysław.
1094   2001000760893 E.76089 Mit pieniądza : świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej / Sopoćko, Andrzej
1095   2001000752638 E.75263 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
1096   2001000720378 E.72037 Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych : praca zbiorowa /
1097   2001000743551 E.74355 Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych / Zioło, Magdalena.
1098   2001000742769 E.74276 Nanofinanse : codzienność zmienia świat / Solarz, Jan Krzysztof.
1099   2001000734115 E.73411 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka : otwarte fundusze emerytalne /
1100   2001000716364 E.71636 Nierównowaga finansów publicznych / Moździerz, Anna.
1101   2001000749225 E.74922 Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego : analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych / Bogołębska, Joanna Maria.
1102   2001000753024 E.75302 Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu /
1103   2001000729906 E.72990 Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa /
1104   2001000748426 E.74842 O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka /
1105   2001000764822 E.76482 O źródłach inflacji / Włodarczyk, Julia
1106   2001000752577 E.75257 Obrót bezgotówkowy w Polsce /
1107   2001000750108 E.75010 Ogólna teoria dźwigni finansowej / Berent, Tomasz.
1108   2001000749188 E.74918 Państwowy dług publiczny : aspekty normatywne / Nizioł, Krystyna.
1109   2001000743322 E.74332 Perspektywa finansowa restrukturyzacji : z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw / Nowak, Jacek J.
1110   2001000759828 E.75982 Pieniądz : dlaczego niszczenie dolara zagraża światowej gospodarce i jak można temu zapobiec / Forbes, Steve
1111   2001000727377 E.72737 Pieniądz w ekonomii i socjologii / Borcuch, Artur
1112   2001000743209 E.74320 Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe / Zadora, Halina
1113   2001000759354 E.75935 Płynność finansowa przedsiębiorstwa : istota, pomiar, zarządzanie /
1114   2001000763795 E.76379 Podstawy finansów przedsiębiorstw / Ostrowska, Dorota
1115   2001000728091 E.72809 Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Chojna-Duch, Elżbieta.
1116   2001000754977 E.75497 Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse /
1117   2001000744022 E.74402 Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego /
1118   2001000734184 E.73418 Polityka pieniężna /
1119   2001000745258 E.74525 Polska polityka pieniężna : badania teoretyczne i empiryczne / Brzoza-Brzezina, Michał.
1120   2001000736744 E.73674 Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych / Antkiewicz, Sławomir.
1121   2001000740468 E.74046 Polskie finanse publiczne : stan i perspektywa : raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju /
1122   2001000763238 E.76323 Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa / Caputa, Wiesława.
1123   2001000750122 E.75012 Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy /
1124   2001000759415 E.75941 Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce / Banaszewska, Monika.
1125   2001000738373 E.73837 Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych : studium przypadku / Marzec, Józef
1126   2001000729876 E.72987 Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej / Szyszko, Magdalena.
1127   2001000758401 E.75840 Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013 /
1128   2001000739370 E.73937 Projekcja sprawozdań finansowych w ramach planowania finansowego : praca zbiorowa /
1129   2001000742301 E.74230 Rachunek przepływów pieniężnych / Gos, Waldemar.
1130   2001000743483 E.74348 Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce : techniki sporządzania / Sałdyka, Paweł.
1131   2001000747436 E.74743 Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce : program komputerowy Cash Flow System /
1132   2001000746545 E.74654 Rachunek wyników : zbiór zadań / Emerling, Izabela.
1133   2001000743735 E.74373 Rachunek zysków i strat : istota, cele i praktyczne zastosowania / Kondratowicz-Garbarska, Irena.
1134   2001000742257 E.74225 Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych / Frendzel, Maciej.
1135   2001000718856 E.71885 Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym / Walasik, Artur.
1136   2001000739264 E.73926 Rewizja finansowa / Pfaff, Józef
1137   2001000759286 E.75928 Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa / Gabrusewicz, Wiktor
1138   2001000721030 E.72103 Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych : praca zbiorowa /
1139   2001000738748 E.73874 Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych : praca zbiorowa. Cz. 2 /
1140   2001000745234 E.74523 Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych / Piasecki, Krzysztof
1141   2001000724512 E.72451 Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej /
1142   2001000725427 E.72542 Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Dębski, Wiesław
1143   2001000725908 E.72590 Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza /
1144   2001000734160 E.73416 Rynki finansowe : nowe wyzwania i możliwości /
1145   2001000745227 E.74522 Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy /
1146   2001000755585 E.75558 Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury /
1147   2001000754823 E.75482 Rynki finansowe w dobie kryzysu /
1148   2001000728756 E.72875 Rynkowe instrumenty finansowe / Sopoćko, Andrzej
1149   2001000757916 E.75791 Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce / Echaust, Krzysztof.
1150   2001000726295 E.72629 Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe : charakterystyka, rozwój, otoczenie : praca zbiorowa /
1151   2001000746552 E.74655 Sprawozdawczość finansowa : zbiór zadań /
1152   2001000763696 E.76369 Sprawozdawczość finansowa : według krajowych i międzynarodowych standardów / Olchowicz, Irena.
1153   2001000721764 E.72176 Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach /
1154   2001000737420 E.73742 Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach /
1155   2001000747078 E.74707 Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek /
1156   2001000759408 E.75940 Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych / Franc-Dąbrowska, Justyna.
1157   2001000743988 E.74398 Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania /
1158   2001000725052 E.72505 Stopy procentowe i kursy walutowe : zależności i powiązania w gospodarkach środkowoeuropejskich / Kliber, Agata.
1159   2001000729807 E.72980 Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce w warunkach niskiej inflacji / Błaszczyk, Paweł
1160   2001000751655 E.75165 Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw /
1161   2001000761302 E.76130 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych /
1162   2001000740840 E.74084 System finansowy a rozwój gospodarczy : szanse i zagrożenia /
1163   2001000723348 E.72334 System finansowy w Polsce. 1 /
1164   2001000723355 E.72335 System finansowy w Polsce. 2 /
1165   2001000729296 E.72929 System finansów publicznych /
1166   2001000734276 E.73427 Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego /
1167   2001000716241 E.71624 Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych /
1168   2001000741038 E.74103 Teoria pieniądza i kredytu / Mises, Ludwig von
1169   2001000746170 E.74617 Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
1170   2001000763542 E.76354 Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych / Błażyńska, Joanna.
1171   2001000725960 E.72596 Vademecum dyrektora finansowego : praca zbiorowa /
1172   2001000708994 E.70899 Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych
1173   2001000757923 E.75792 Wpływ informacji na ceny instrumentów finansowych : analiza danych śróddziennych / Będowska-Sójka, Barbara.
1174   2001000738182 E.73818 Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych : instrumenty, strategie, uczestnicy / Chisholm, Andrew M.
1175   2001000729890 E.72989 Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw / Michalski, Grzegorz
1176   2001000752928 E.75292 Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń /
1177   2001000752935 E.75293 Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego /
1178   2001000753079 E.75307 Współczesne państwo a dług publiczny : dylematy i mity /
1179   2001000753437 E.75343 Współczesne problemy finansów osobistych /
1180   2001000749881 E.74988 Współczesny rynek płatności detalicznych : specyfika, regulacje, innowacje / Harasim, Janina.
1181   2001000723324 E.72332 Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw : elementy teorii, przykłady, zadania, testy / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1182   2001000716302 E.71630 Wybrane zagadnienia finansów publicznych / Kańduła, Sławomira.
1183   2001000734566 E.73456 Wycena transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi : ceny transferowe / Sulik-Górecka, Aleksandra.
1184   2001000758159 E.75815 Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody : rozliczenia w 2015 roku : aspekty prawne i podatkowe / Styczyński, Rafał.
1185   2001000745395 E.74539 Wyzwania współczesnych finansów /
1186   2001000757855 E.75785 Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury / Garczarczyk, Józef.
1187   2001000717903 E.71790 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam.
1188   2001000732708 E.73270 Zarządzanie długiem Skarbu Państwa : implikacje dla strefy euro / Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.
1189   2001000737208 E.73720 Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 /
1190   2001000737215 E.73721 Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 2 /
1191   2001000712991 E.71299 Zarządzanie finansami i wycena firmy 2008 / Machała, Robert.
1192   2001000702848 E.70284 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Wrzosek, Stefan
1193   2001000705542 E.70554 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Golawska-Witkowska, Gabriela
1194   2001000762187 E.76218 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Prędkiewicz, Katarzyna.
1195   2001000754830 E.75483 Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /
1196   2001000722273 E.72227 Zarządzanie finansami publicznymi / Piotrowska-Marczak, Krystyna
1197   2001000762194 E.76219 Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność /
1198   2001000722266 E.72226 Zarządzanie finansami spółki kapitałowej / Janik, Wiesław
1199   2001000713394 E.71339 Zarządzanie finansami w złożonych organizacjach gospodarczych / Śliwa, Jan
1200   2001000726790 E.72679 Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku /
1201   2001000750245 E.75024 Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw / Grabowska, Magdalena
1202   2001000745272 E.74527 Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych / Nosowski, Adam.
1203   2001000735259 E.73525 Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych / Hull, John
1204   2001000714131 E.71413 Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego / Solarz, Jan Krzysztof.
1205   2001000763641 E.76364 Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym / Raczkowski, Konrad.
1206   2001000739912 E.73991 Zasady (polityka) rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych : metody opracowania / Walentynowicz, Przemysław.
1207   2001000743681 E.74368 Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach /
1208   2001000742929 E.74292 Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce / Ciak, Jolanta.
 
Historia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1209   2001000743605 E.74360 Cło i celnicy w historii : struktury i mechanizmy działania / Czyżowicz, Wiesław.
1210   2001000728237 E.72823 Dzieje gospodarcze Polski / Morawski, Wojciech
1211   2001000623853 E.62385 Dzieje gospodarcze Polski w zarysie do 1989 r / JEZIERSKI, ANDRZEJ
1212   2001000687732 E.68773 Historia gospodarcza Polski / JEZIERSKI, ANDRZEJ
1213   2001000668236 E.66823 Historia gospodarcza powszechna / SZPAK, JAN
1214   2001000646715 E.64671 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / CAMERON, RONDO
1215   2001000729722 E.72972 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Cameron, Rondo E.
1216   2001000695041 E.69504 Historia gospodarcza XIX i XX w. / Kaliński, Janusz
1217   2001000712861 E.71286 Historia gospodarcza XIX i XX w. / Kaliński, Janusz
1218   2001000750405 E.75040 Historia myśli organizatorskiej : zarys wykładu / Gogłoza, Włodzimierz.
1219   2001000744299 E.74429 Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych / Rojek, Wojciech
1220   2001000764501 E.76450 Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych. T. 1 / Broński, Krzysztof.
1221   2001000748365 E.74836 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna
1222   2001000737758 E.73775 Meandry historii ekonomii / Glapiński, Adam
1223   2001000745494 E.74549 Pieniądz i banki na Śląsku /
1224   2001000760749 E.76074 Pożegnanie z jałmużną : krótka historia gospodarcza świata / Clark, Gregory
1225   2001000714018 E.71401 Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym /
1226   2001000751785 E.75178 Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym / Pacho, Wojciech.
1227   2001000746361 E.74636 Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918-1939 : studium historyczno-politologiczno-prawne / Kantyka, Sławomir.
1228   2001000715206 E.71520 Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego /
1229   2001000675340 E.67534 Zarys historii gospodarczej Polski / SKODLARSKI, JANUSZ
1230   2001000708680 E.70868 Zarys historii gospodarczej Polski / Skodlarski, Janusz.
1231   2001000637669 E.63766 Zarys historii gospodarczej Polski do 1939 roku / SKODLARSKI, JANUSZ
 
Globalizacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1232   2001000763047 E.76304 Agora interesów : G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania / Rewizorski, Marek
1233   2001000759255 E.75925 Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw : dobre praktyki rządów, strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej / Pietrasieński, Paweł.
1234   2001000673476 E.67347 Alianse strategiczne : problemy teorii i dylematy praktyki / CHWISTECKA-DUDEK HALINA
1235   2001000745814 E.74581 Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku - kompendium / Osiński, Krzysztof.
1236   2001000740208 E.74020 Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej : praca zbiorowa /
1237   2001000687251 E.68725 Ekonomia globalna : synteza / Flejterski, Stanisław
1238   2001000723713 E.72371 Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa : wyniki badań zagranicznych i krajowych / Perepeczo, Agnieszka.
1239   2001000685257 E.68525 Fuzje i przejęcia : jak skutecznie przeprowadzić transakcję /
1240   2001000667475 E.66747 Fuzje i przejęcia / SZCZEPANKOWSKI, PIOTR J.
1241   2001000671588 E.67158 Fuzje i przejęcia / Sudarsanam, Sudi.
1242   2001000664337 E.66433 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
1243   2001000677573 E.67757 Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych /
1244   2001000711888 E.71188 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1245   2001000725380 E.72538 Globalistyka : procesy globalne i ich lokalne konsekwencje / Czerny, Mirosława
1246   2001000680177 E.68017 Globalizacja : wyzwania dla zarządzania strategicznego / GIERSZEWSKA, GRAŻYNA
1247   2001000681150 E.68115 Globalizacja : wyzwanie i zagrożenia / SZYMAŃSKI, WŁADYSŁAW
1248   2001000682041 E.68204 Globalizacja : strategia i zarządzanie /
1249   2001000683154 E.68315 Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa /
1250   2001000693146 E.69314 Globalizacja : problemy i konsekwencje : praca zbiorowa /
1251   2001000693894 E.69389 Globalizacja / STIGLITZ, JOSEPH E.
1252   2001000715954 E.71595 Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej /
1253   2001000682768 E.68276 Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych / KOŁODKO, GRZEGORZ W.
1254   2001000741045 E.74104 Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski /
1255   2001000659029 E.65902 Globalizacja handlu w Polsce : szanse i zagrożenia /
1256   2001000699568 E.69956 Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa /
1257   2001000747115 E.74711 Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana profesor Irenie Pietrzyk /
1258   2001000761319 E.76131 Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : wyzwania integracji i rozwoju /
1259   2001000675197 E.67519 Globalizacja w gospodarce światowej /
1260   2001000709076 E.70907 Globalizacja w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Rybiński, Krzysztof
1261   2001000732517 E.73251 Globalizacja, kryzys i co dalej? /
1262   2001000682850 E.68285 Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa : świat na progu XXI wieku /
1263   2001000675166 E.67516 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
1264   2001000757688 E.75768 Globalne i regionalne problemy współczesności / Smolaga, Lech.
1265   2001000745265 E.74526 Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek /
1266   2001000720125 E.72012 Globalny system pieniężny / Borcuch, Artur.
1267   2001000679041 E.67904 Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji : praca zbiorowa /
1268   2001000737772 E.73777 Harnessing globalization czyli Ujarzmianie globalizacji : globalizacja jako motor na rzecz rozwoju /
1269   2001000724734 E.72473 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
1270   2001000719884 E.71988 Instytucjonalizacja procesu globalizacji /
1271   2001000735648 E.73564 Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego : praca zbiorowa /
1272   2001000694563 E.69456 Interesy i sprzeczności globalizacji : wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji / Szymański, Władysław
1273   2001000756605 E.75660 Internacjonalizacja i globalizacja - wyzwania i zagrożenia dla gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich /
1274   2001000731060 E.73106 Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa /
1275   2001000752010 E.75201 Kompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa / Jędralska, Krystyna.
1276   2001000761081 E.76108 Koncepcja Global Sourcing : teoria i praktyka / Galińska, Barbara
1277   2001000744978 E.74497 Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji / Hawlena, Joanna
1278   2001000688197 E.68819 Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa /
1279   2001000705269 E.70526 Korporacje transnarodowe : przemiany, oddziaływania, wyzwania Zorska, Anna
1280   2001000722648 E.72264 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów / Pakulska, Teresa.
1281   2001000722631 E.72263 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław
1282   2001000663859 E.66385 Ku globalizacji? : przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej / Zorska, Anna.
1283   2001000753284 E.75328 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji : motywy, strategie, tendencje / Oczkowska, Renata.
1284   2001000736126 E.73612 Organizacje pozarządowe a korporacje / Yaziji, Michael.
1285   2001000753529 E.75352 Polska na globalnej szachownicy / Balcer, Adam
1286   2001000759835 E.75983 Regionalne aspekty gospodarki / Barska, Anetta.
1287   2001000735525 E.73552 Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji : wybrane aspekty / Kubicka, Jolanta.
1288   2001000722327 E.72232 Rozwój w dobie globalizacji /
1289   2001000738755 E.73875 Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej : praca zbiorowa /
1290   2001000718788 E.71878 Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego / Kowalewski, Adam
1291   2001000717606 E.71760 Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych : praca zbiorowa. T. 1 /
1292   2001000717613 E.71761 Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych : praca zbiorowa. T. 2 /
1293   2001000729234 E.72923 Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju / Jewtuchowicz, Aleksandra.
1294   2001000746125 E.74612 Trzy fale globalizacji : rozwój, nadzieje i rozczarowania / Ziewiec-Skokowska, Gabriela.
1295   2001000711277 E.71127 Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Stiglitz, Joseph E.
1296   2001000739042 E.73904 Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej : diagnoza i konsekwencje dla Polski / Sporek, Tadeusz
1297   2001000681839 E.68183 Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji : praca zbiorowa /
1298   2001000723751 E.72375 Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego /
1299   2001000734382 E.73438 Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe / Bukowski, Sławomir
1300   2001000685769 E.68576 Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży / Schary, Philip B.
1301   2001000751372 E.75137 Zarządzanie międzynarodowe : teoria i praktyka /
1302   2001000751501 E.75150 Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji / Danielewicz, Justyna.
1303   2001000685172 E.68517 Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji / KASIEWICZ, STANISŁAW
1304   2001000679690 E.67969 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji : (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa /
1305   2001000739257 E.73925 Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych /
1306   2001000738656 E.73865 Zrozumieć kryzys finansowy : przyczyny, skutki, interpretacje / Taylor, John B.
 
Usługi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1307   2001000680283 E.68028 Dynamiczna firma usługowa : wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania / ANTCZAK, ZBIGNIEW
1308   2001000742783 E.74278 E-konsument na rynku usług / Szopiński, Tomasz
1309   2001000717675 E.71767 Handel i usługi : diagnoza i perspektywy rozwoju w Polsce i województwie śląskim : praca zbiorowa /
1310   2001000757558 E.75755 Konsument na rynku usług / Bera, Anna.
1311   2001000760763 E.76076 Lean customer development : twórz produkty, po które klienci będą ustawiać sie w kolejkach / Alvarez, Cindy.
1312   2001000724277 E.72427 Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami / Kruszka, Michał
1313   2001000662500 E.66250 Marketing usług / PAYNE, ADRIAN
1314   2001000747672 E.74767 Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług /
1315   2001000745524 E.74552 Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych / Dąbrowska, Anna
1316   2001000750054 E.75005 Offshoring i outsourcing : implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw / Radło, Mariusz-Jan.
1317   2001000757589 E.75758 Promocja usług / Marczak, Mirosław.
1318   2001000708703 E.70870 Rozwój nowego produktu : metody i uwarunkowania / Rutkowski, Ireneusz Piotr.
1319   2001000749904 E.74990 Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju / Kolny, Beata.
1320   2001000752188 E.75218 Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe /
1321   2001000661763 E.66176 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
1322   2001000657681 E.65768 Usługi : zarządzanie i marketing / MUDIE, PETER
1323   2001000718627 E.71862 Usługi w gospodarce rynkowej /
1324   2001000676859 E.67685 Zarządzanie marketingiem usług / Mazur, Jolanta.
1325   2001000755301 E.75530 Zarządzanie produkcją i usługami / Pająk, Edward.
 
Polityka społeczno-gospodarcza
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1326   2001000759125 E.75912 Behawioralne wartości stratyfikacji ekonomicznej przedsiębiorstw / Majecka, Beata.
1327   2001000760909 E.76090 Czy Polska dogoni Niemcy / Orłowski, Witold Maciej
1328   2001000752751 E.75275 Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce /
1329   2001000720910 E.72091 Gospodarka, finanse i społeczeństwo /
1330   2001000737345 E.73734 Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (quality of life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju badania metodami foresight : praca zbiorowa /
1331   2001000724109 E.72410 Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków : praca zbiorowa /
1332   2001000754083 E.75408 Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy : przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej / Tusińska, Magdalena.
1333   2001000736171 E.73617 Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej /
1334   2001000716074 E.71607 Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy /
1335   2001000721320 E.72132 Polityka ekonomiczna /
1336   2001000703173 E.70317 Polityka gospodarcza
1337   2001000713639 E.71363 Polityka gospodarcza /
1338   2001000705993 E.70599 Polityka gospodarcza : studia i przyczynki
1339   2001000660346 E.66034 Polityka gospodarcza : istota i założenia metodyczne Grzywacz, Waldemar
1340   2001000743803 E.74380 Polityka gospodarcza : teoria i praktyka /
1341   2001000696185 E.69618 Polityka gospodarcza /
1342   2001000723300 E.72330 Polityka gospodarcza /
1343   2001000760121 E.76012 Polityka gospodarcza i społeczna - wybrane zagadnienia /
1344   2001000739219 E.73921 Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. : praca zbiorowa /
1345   2001000713301 E.71330 Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Orczyk, Józef
1346   2001000729852 E.72985 Polityka społeczna : podręcznik akademicki /
1347   2001000723133 E.72313 Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej : przegląd problemów : praca zbiorowa /
1348   2001000678860 E.67886 Polityka społeczna w Unii Europejskiej : aspekty aksjologiczne i empiryczne / GŁĄBICKA, KATARZYNA
1349   2001000727322 E.72732 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michael James
1350   2001000750351 E.75035 Polska w pułapce średniego dochodu? : perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów / Radło, Mariusz-Jan.
1351   2001000697786 E.69778 Poziom życia ludności Polski na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii, Portugalii / KUBICKA, JOLANTA
1352   2001000737963 E.73796 Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych /
1353   2001000659791 E.65979 Regionalna polityka społeczno-gospodarcza / MADEJ, TADEUSZ
1354   2001000693559 E.69355 Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej /
1355   2001000716210 E.71621 Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy / Kopczewska, Katarzyna.
1356   2001000746873 E.74687 Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych : praca zbiorowa /
1357   2001000740963 E.74096 Rozwój Polski Wschodniej : ograniczenia i wyzwania /
1358   2001000727285 E.72728 Społeczna gospodarka rynkowa /
1359   2001000690923 E.69092 Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygranicznych w Polsce / RĄCZASZEK, ANDRZEJ
1360   2001000748273 E.74827 Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej : identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce / Idczak, Piotr.
1361   2001000721733 E.72173 Wprowadzenie do analizy otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej / Jankiewicz, Sławomir.
1362   2001000765034 E.76503 Współczesna polityka gospodarcza / Dyr, Tadeusz.
1363   2001000749423 E.74942 Współczesne aspekty gospodarki - analizy, strategie i diagnozy /
1364   2001000719648 E.71964 Współczesne problemy polityki ekonomicznej /
 
Gospodarka narodowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1365   2001000749980 E.74998 Badania koniunktury : fakty, użyteczność / Adamowicz, Elżbieta.
1366   2001000742165 E.74216 Cykle i wskaźniki koniunktury / Drozdowicz-Bieć, Maria.
1367   2001000703234 E.70323 Ekonomia sektora publicznego Stiglitz, Joseph E.
1368   2001000753222 E.75322 Europejska przestrzeń gospodarcza szansą dla rozwoju regionalizmu w Polsce : wybrane aspekty /
1369   2001000747269 E.74726 Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej /
1370   2001000746675 E.74667 Gospodarka Polski w latach 1989-2009 / Kozaczka, Marian
1371   2001000746514 E.74651 Konkurencja w sektorze energetycznym w Polsce i UE / Słupik, Sylwia.
1372   2001000729715 E.72971 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej / Misala, Józef
1373   2001000682058 E.68205 Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku /
1374   2001000743247 E.74324 Podstawy interwencjonizmu państwowego : historiozofia ekonomii / Jakimowicz, Aleksander
1375   2001000733705 E.73370 Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku XXI wieku : praca zbiorowa /
1376   2001000765096 E.76509 Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski / Korol, Janusz.
1377   2001000706037 E.70603 Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych : praca zbiorowa
1378   2001000747801 E.74780 Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa /
1379   2001000747146 E.74714 Wymiar krajowy i regionalny /
1380   2001000708956 E.70895 Zarządzanie gospodarką i finansami gminy : praca zbiorowa /
1381   2001000755073 E.75507 Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju /
 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1382   2001000714056 E.71405 Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich /
1383   2001000741007 E.74100 Edukacja jako czynnik konkurencyjności /
1384   2001000722716 E.72271 Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej / Misala, Józef
1385   2001000689064 E.68906 Integracja ekonomiczna / Bożyk, Paweł
1386   2001000679935 E.67993 Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami / Wysokińska, Zofia
1387   2001000753000 E.75300 Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych /
1388   2001000748389 E.74838 Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki : metody przeciwdziałania i ich skuteczność /
1389   2001000736775 E.73677 Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy /
1390   2001000716371 E.71637 Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju : ewolucja, stan obecny i perspektywy / Bagiński, Paweł.
1391   2001000699513 E.69951 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : wybrane problemy /
1392   2001000713288 E.71328 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
1393   2001000701032 E.70103 Międzynarodowe stosunki finansowe : wybrane problemy /
1394   2001000701025 E.70102 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
1395   2001000701018 E.70101 Międzynarodowe stosunki gospodarcze Budnikowski, Adam
1396   2001000707171 E.70717 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego Rynarzewski, Tomasz
1397   2001000701001 E.70100 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / GUZEK, MARIAN
1398   2001000710928 E.71092 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : handel, czynniki produkcji, globalizacja / Mińska-Struzik, Ewa.
1399   2001000712472 E.71247 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia /
1400   2001000743582 E.74358 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
1401   2001000676644 E.67664 Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków : praca zbiorowa /
1402   2001000688104 E.68810 Międzynarodowe transakcje ekonomiczne : praca zbiorowa /
1403   2001000750016 E.75001 Międzyrządowe organizacje międzynarodowe : finansowanie działalności - przykład ONZ i MFW / Proczek, Magdalena
1404   2001000736140 E.73614 Niepewność i niestabilność gospodarcza : gwałtowny wzrost i co dalej? / Szymański, Władysław
1405   2001000685806 E.68580 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan Jakub.
1406   2001000709205 E.70920 Polska w Unii Europejskiej : dynamika konwergencji ekonomicznej /
1407   2001000761555 E.76155 Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań /
1408   2001000747221 E.74722 Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw / Jarosiński, Mirosław.
1409   2001000695706 E.69570 Przedsiębiorstwa międzynarodowe / JARCZEWSKA-ROMANIUK, ALEKSANDRA
1410   2001000708482 E.70848 Regiony w procesie integracji europejskiej / Tomaszewski, Krzysztof.
1411   2001000747276 E.74727 Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa / Małys, Łukasz.
1412   2001000701803 E.70180 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika
1413   2001000761289 E.76128 Stosunki międzynarodowe : teoria i praktyka /
1414   2001000710775 E.71077 Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw / Gorynia, Marian
1415   2001000739288 E.73928 Systemy gospodarcze : analiza porównawcza : praca zbiorowa /
1416   2001000711567 E.71156 Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja / Czaputowicz, Jacek
1417   2001000738168 E.73816 Wokół teorii stosunków międzynarodowych /
1418   2001000739356 E.73935 Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania : praca zbiorowa /
1419   2001000746576 E.74657 Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju /
1420   2001000757169 E.75716 Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Świerkocki, Janusz.
1421   2001000700776 E.70077 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard
1422   2001000711352 E.71135 Zarządzanie międzynarodowe / Rozkwitalska, Małgorzata.
 
Geografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1423   2001000732869 E.73286 Geografia ekonomiczna : współczesne zjawiska i procesy / Budner, Waldemar
1424   2001000761920 E.76192 Geografia ekonomiczna /
1425   2001000705238 E.70523 Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej
1426   2001000663828 E.66382 Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa /
1427   2001000698448 E.69844 Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa /
1428   2001000668410 E.66841 Geografia gospodarcza świata i Polski dla kandydatów na wyższe uczelnie / Domachowski, Roman
1429   2001000733040 E.73304 Geografia regionalna Polski / Kondracki, Jerzy
1430   2001000718085 E.71808 Geografia regionalna świata : wielkie regiony /
1431   2001000662333 E.66233 Geografia społeczno-ekonomiczna / DZIEDZIUL, BRONISŁAW
1432   2001000733231 E.73323 Geografia społeczno-gospodarcza Polski /
 
Transformacja gospodarki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1433   2001000736225 E.73622 Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych : dwie dekady prywatyzacji / Sobolewski, Henryk.
1434   2001000646753 E.64675 Dynamika transformacji polskiej gospodarki 2 /
1435   2001000646746 E.64674 Dynamika transformacji polskiej gospodarki : praca zbiorowa . 1 /
1436   2001000740970 E.74097 Ewolucyjna gospodarka przestrzenna / Domański, Ryszard
1437   2001000749348 E.74934 Falowanie aktywności gospodarczej : przypadek polski / Beksiak, Janusz
1438   2001000666409 E.66640 Funkcje spółek kapitałowych w procesie prywatyzacji przedsiebiorstw państwowych / MRÓZ, TERESA
1439   2001000737352 E.73735 Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Woźniak, Michał Gabriel
1440   2001000667543 E.66754 Gospodarka Polski w okresie transformacji : zasady modelowania ekonometrycznego : praca zbiorowa /
1441   2001000746613 E.74661 Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu - aspekty makro-, mezo-, i mikroekonomiczne /
1442   2001000749539 E.74953 Od restrukturyzacji do modernizacji : opóźniona transformacja polskich przedsiębiorstw energetycznych w latach 1990-2009 / Kurtyka, Michał.
1443   2001000764877 E.76487 Od transformacji do integracji : rzecz o ciągłości PRL i III RP / Kołodziej, Tadeusz
1444   2001000746590 E.74659 Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania / Miszewski, Maciej.
1445   2001000754670 E.75467 Procesy modernizacyjne rolnictwa / Zieliński, Kazimierz
1446   2001000685967 E.68596 Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej /
1447   2001000681327 E.68132 Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce / BAŁTOWSKI, MACIEJ
1448   2001000658947 E.65894 Przestrzenna transformacja gospodarki / DOMAŃSKI, RYSZARD
1449   2001000681730 E.68173 Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarkipolskiej T.1 /
1450   2001000683161 E.68316 Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarkipolskiej T.2, Studia wybranych przypadków /
1451   2001000722082 E.72208 Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
1452   2001000751044 E.75104 Rozwój i postęp techniczny na tle ogólnych prawidłowości gospodarczych i cywilizacyjnych : wybrane problemy / Banach, Benedykt.
1453   2001000701728 E.70172 Transformacja gospodarcza w Polsce BAŁTOWSKI, MACIEJ
1454   2001000765058 E.76505 Transformacja i rozwój : teoria i polityka gospodarcza / Gomułka, Stanisław
1455   2001000742974 E.74297 Transformacja postkomunistyczna : studium przypadku zmian instytucjonalnych / Winiecki, Jan.
1456   2001000668663 E.66866 U źródeł wielkiej transformacji / BAKA, WŁADYSŁAW
1457   2001000747740 E.74774 Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji : podejście taksonomiczne / Lis, Christian.
1458   2001000731800 E.73180 Wielka transformacja : polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów / Polanyi, Karl
1459   2001000740451 E.74045 Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki /
1460   2001000755189 E.75518 Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013 / Bałtowski, Maciej
1461   2001000741717 E.74171 Zmiany w polskich przedsiębiorstwach : własność, restrukturyzacja, efektywność /
1462   2001000717378 E.71737 Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990 : próba określenia intensywności i efektywnosci / Grzelak, Aleksander.
 
Gospodarka światowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1463   2001000741984 E.74198 Amerykański model rozwoju gospodarczego : istota, efektywność i możliwość zastosowania /
1464   2001000721337 E.72133 Bogactwo i nędza narodów : studia o gospodarce światowej u progu XXI wieku / Albinowski, Stanisław
1465   2001000752539 E.75253 Charakter ożywienia po kryzysie /
1466   2001000754656 E.75465 Chiny a świat : współczesny chiński model ekonomiczny / Chołaj, Henryk
1467   2001000746477 E.74647 Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego i inne krytyczne eseje o finansach i ekonomii finansowej / Toporowski, Jan
1468   2001000708253 E.70825 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 1 / Krugman, Paul Robin
1469   2001000708246 E.70824 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T.2 / Krugman, Paul Robin
1470   2001000752966 E.75296 Gospodarka : nowe perspektywy po kryzysie /
1471   2001000720118 E.72011 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków /
1472   2001000752164 E.75216 Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia : praca zbiorowa /
1473   2001000746842 E.74684 Gospodarka w służbie idei : rzecz o modelu szwedzkim / Czech, Sławomir
1474   2001000736980 E.73698 Instytucje i wzrost gospodarki Japonii / Ząbkowicz, Anna.
1475   2001000721795 E.72179 Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych / Stępień, Beata.
1476   2001000735662 E.73566 Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa /
1477   2001000722662 E.72266 Kompendium wiedzy o konkurencyjności /
1478   2001000747467 E.74746 Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji : wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne /
1479   2001000735624 E.73562 Koopetycja w klastrach kreatywnych : przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej / Jankowska, Barbara
1480   2001000753451 E.75345 Ład gospodarczy a współczesna ekonomia /
1481   2001000751181 E.75118 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy / Falkowski, Krzysztof
1482   2001000751433 E.75143 Międzyregionalne porozumienia handlowe : transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego" handlu ? / Michalski, Bartosz.
1483   2001000748655 E.74865 Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej / Kightley, Marta.
1484   2001000750115 E.75011 Polityka rozwojowa : rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie /
1485   2001000734573 E.73457 Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej - diagnoza i perspektywy : praca zbiorowa /
1486   2001000747320 E.74732 Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Czarny, Elżbieta
1487   2001000753642 E.75364 Ropa naftowa a wzrost gospodarczy : teoria i praktyka / Potocki, Wojciech.
1488   2001000724284 E.72428 Szoki technologiczne w gospodarce światowej /
1489   2001000735945 E.73594 Światowy handel rybami i produktami rybnymi : teoretyczne przesłanki i realne uwarunkowania rozwoju w świetle teorii handlu międzynarodowego / Knap, Renata.
1490   2001000747924 E.74792 Trendy rozwojowe w gospodarce światowej /
1491   2001000739028 E.73902 Udział wybranych krajów Unii Europejskiej w procesach rozwoju gospodarki światowej : praca zbiorowa /
1492   2001000739547 E.73954 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki /
1493   2001000738151 E.73815 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna
1494   2001000735815 E.73581 Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności : praca zbiorowa. T. 1 /
1495   2001000735822 E.73582 Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności : praca zbiorowa. T. 2 /
1496   2001000725106 E.72510 Współczesny kryzys gospodarczy : przyczyny - przebieg - skutki /
1497   2001000737895 E.73789 Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych / Nowak, Dariusz
1498   2001000687862 E.68786 Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym / KACZMAREK, TADEUSZ T.
1499   2001000754441 E.75444 Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach /
1500   2001000741885 E.74188 Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku : implikacje dla Polski /
 
Handel wewnętrzny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1501   2001000709113 E.70911 Czas na e-biznes : jak myślisz, ile można zarobić na stronie www? / Majewski, Piotr.
1502   2001000693566 E.69356 Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju /
1503   2001000730582 E.73058 Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych / Ciechomski, Wiesław.
1504   2001000686759 E.68675 Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym / Pokorska, Barbara.
1505   2001000721344 E.72134 Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie / Dittmann, Paweł
1506   2001000716111 E.71611 Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego / Borusiak, Barbara.
1507   2001000679195 E.67919 Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych / Pilarczyk, Bogna
1508   2001000764884 E.76488 Trzy dekady handlu : kształtowanie się polskiego rynku na przykładzie sieci Żabka / Cyrson, Edward Franciszek.
 
Ekonomika i organizacja handlu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1509   2001000671557 E.67155 Forfaiting / TOKAJ-KRZEWSKA, AGNIESZKA
1510   2001000736010 E.73601 Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw / Szczepankiewicz, Władysław.
1511   2001000744091 E.74409 Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10) : doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Molendowski, Edward.
1512   2001000705290 E.70529 Mapa sprzedawcy czyli techniki sprzedaży w sklepie Gałązka, Jacek
1513   2001000647682 E.64768 Metodyka badań rynku / Jasiński, Andrzej Henryk
1514   2001000735891 E.73589 Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego : praca zbiorowa /
1515   2001000640027 E.64002 Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego / SŁAWIŃSKA, MARIA
1516   2001000646241 E.64624 Profesjonalny system obsługi klienta : strategie wiodące do sukcesu / DUNCKEL, JACQUELINE
1517   2001000749553 E.74955 Przedsiębiorstwo handlowe : ekonomika, zarządzanie, procesy / Sławińska, Maria.
1518   2001000663545 E.66354 Rynki formalne : materiały do studiowania przedmiotu /
1519   2001000662906 E.66290 Struktury i strategie w handlu / Szulce, Halina.
1520   2001000660216 E.66021 Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym / SŁAWIŃSKA, MARIA
1521   2001000747610 E.74761 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy /
 
Konsumpcja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1522   2001000609178 E.60917 Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny /
1523   2001000749157 E.74915 E-konsument w Europie : komparatywna analiza zachowań / Jaciow, Magdalena.
1524   2001000691791 E.69179 Ekonomika konsumpcji : elementy teorii / ŻELAZNA, KRYSTYNA
1525   2001000695065 E.69506 Etnocentryzm konsumencki : produkty krajowe czy zagraniczne / FIGIEL, ADAM
1526   2001000767144 E.76714 Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym / Maliszewska-Nienartowicz, Justyna
1527   2001000764488 E.76448 Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek : praca, zasoby, konsumpcja Witek, Jolanta
1528   2001000739790 E.73979 Instrumenty ochrony konsumenta /
1529   2001000759064 E.75906 Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta / Kos-Łabędowicz, Joanna.
1530   2001000733682 E.73368 Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej / Małysa-Kaleta, Agata.
1531   2001000670314 E.67031 Klient nasz pan czyli Wzorowa obsługa konsumenta. REWERS JERZY
1532   2001000759941 E.75994 Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / Dąbrowska, Anna
1533   2001000742462 E.74246 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
1534   2001000695942 E.69594 Konsument na rynku : zachowania, modele, aplikacje / Smyczek, Sławomir.
1535   2001000748358 E.74835 Konsument w globalnej gospodarce : trzy perspektywy / Mróz, Bogdan.
1536   2001000702091 E.70209 Konsumpcja : eseje statystyczne / Słaby, Teresa.
1537   2001000721382 E.72138 Konsumpcja : warunki, zróżnicowania, strategie / Sikorska, Joanna
1538   2001000738052 E.73805 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
1539   2001000684830 E.68483 Konsumpcja / BYWALEC, CZESŁAW
1540   2001000717651 E.71765 Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju / Kiełczewski, Dariusz
1541   2001000730278 E.73027 Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Bywalec, Czesław.
1542   2001000655717 E.65571 Konsumpcja w gospodarce rynkowej / KRAMER, JÓZEFA
1543   2001000720361 E.72036 Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach : praca zbiorowa /
1544   2001000747153 E.74715 Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych /
1545   2001000763030 E.76303 Nierówności w sferze konsumpcji gospodarstw domowych w okresie przemian w Polsce / Wiścicka, Małgorzata.
1546   2001000743292 E.74329 Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych / Smyczek, Sławomir.
1547   2001000763146 E.76314 Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych / Knehans-Olejnik, Anna.
1548   2001000767236 E.76723 Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej / Dąbrowska, Anna
1549   2001000663422 E.66342 Odpowiedzialność za produkt : dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów dy rektywy 374/85 / JAGIELSKA, MONIKA
1550   2001000756025 E.75602 Optymalizacja obsługi klienta : jak zredukować wysiłek klienta i wygrać bitwę o lojalność / Dixon, Matthew
1551   2001000767243 E.76724 Podstawy ochrony prawnej konsumenta : przepisy i przykłady / Pigłowski, Marcin.
1552   2001000739066 E.73906 Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów / Maciejewski, Grzegorz
1553   2001000729333 E.72933 Satysfakcja klienta : strategia - pomiar - zarządzanie : koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji / Nieżurawski, Lech.
1554   2001000758609 E.75860 Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania /
1555   2001000744015 E.74401 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia /
1556   2001000702909 E.70290 Zachowania konsumentów : determinanty oraz metody poznania i kształtowania ŚWIATOWY, GRAŻYNA
1557   2001000732098 E.73209 Zachowania konsumentów / East, Robert
1558   2001000737987 E.73798 Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym / Świtała, Marcin.
1559   2001000749775 E.74977 Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych : postawy, determinanty, model / Białowąs, Sylwester.
1560   2001000743261 E.74326 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
1561   2001000693917 E.69391 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
1562   2001000668601 E.66860 Zachowanie konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
 
Rynek
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1563   2001000689538 E.68953 Analiza rynku : praca zbiorowa /
1564   2001000678792 E.67879 Dystrybucja produktów / CZUBAŁA, ANNA
1565   2001000751778 E.75177 Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce / Lewicki, Wojciech.
1566   2001000724338 E.72433 Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw / Łupicka, Anna.
1567   2001000679881 E.67988 Handlowanie to gra czyli Od namawiania i żebrania do zaspokajania potrzeb klienta / HAMAN, WOJCIECH
1568   2001000750269 E.75026 Konkurencja i przedsiębiorczość / Kirzner, Israel M.
1569   2001000717361 E.71736 Konkurencja lub kooperacja : studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków / Kalinowski, Sławomir
1570   2001000685936 E.68593 Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście /
1571   2001000734924 E.73492 Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku / Bombol, Małgorzata.
1572   2001000710959 E.71095 Konsument, gospodarstwo domowe, rynek /
1573   2001000759798 E.75979 Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku / Jezierski, Andrzej
1574   2001000717910 E.71791 Ocena efektywności społecznej wybranych rynków skoncentrowanych / Bernat, Tomasz.
1575   2001000681587 E.68158 Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / BEDNARCZYK, MAŁGORZATA
1576   2001000687800 E.68780 Podręcznik profesjonalnego handlowca / CAROSELLI, MARLENE
1577   2001000680603 E.68060 Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych / Mynarski, Stefan
1578   2001000680573 E.68057 Psychologia zachowań konsumenckich / FALKOWSKI, ANDRZEJ
1579   2001000751136 E.75113 Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka / Zawadka, Dariusz.
1580   2001000734399 E.73439 Reakcje rynku na kryzys finansowy /
1581   2001000740666 E.74066 Relacje na rynku business-to-business : rozwój, wartość, komunikacja /
1582   2001000758821 E.75882 Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Maziarz, Wiesław M.
1583   2001000746804 E.74680 Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju / Wolny, Robert
1584   2001000753567 E.75356 Rynek, prywatyzacja, interes publiczny : wyzwania urynkowienia usług publicznych / Sześciło, Dawid
1585   2001000686650 E.68665 Segmentacja rynku : przebieg procesu i wykorzystanie wyników / MACDONALD, MALCOLM
1586   2001000733743 E.73374 Strategie marketingowe na wybranych rynkach : aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit : praca zbiorowa /
1587   2001000763573 E.76357 Targi w gospodarce rynkowej /
1588   2001000736027 E.73602 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
1589   2001000677603 E.67760 Zachowania podmiotów rynkowych a proces integracji Polski z Unią Europejską : (aspekt metodyczny) /
1590   2001000677061 E.67706 Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie /
1591   2001000682669 E.68266 Zarządzanie kluczowymi klientami : jak uzyskać status głównego dostawcy / Cheverton, Peter.
 
Negocjacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1592   2001000711666 E.71166 Ekonomiczne podstawy negocjacji : pomiędzy prawem a moralnością /
1593   2001000724611 E.72461 Mediacja /
1594   2001000671878 E.67187 Negocjacje : jak osiągnąć nową przewagę negocjacyjną / KENNEDY GAVIN
1595   2001000708574 E.70857 Negocjacje : Harwardzki Projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach / Bercoff, Maurice A.
1596   2001000724598 E.72459 Negocjacje : co dobry negocjator wie, robi i mówi / Peeling, Nic.
1597   2001000670185 E.67018 Negocjacje / Donaldson, Michael C.
1598   2001000753826 E.75382 Negocjacje / Stelmach, Jerzy
1599   2001000678686 E.67868 Negocjacje handlowe / BRDULAK, HALINA
1600   2001000710638 E.71063 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
1601   2001000729517 E.72951 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
1602   2001000756117 E.75611 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
1603   2001000724581 E.72458 Negocjacje międzynarodowe / Kendik, Magdalena.
1604   2001000679409 E.67940 Negocjacje partnerskie /
1605   2001000671359 E.67135 Negocjacje w biznesie. NĘCKI ZBIGNIEW
1606   2001000667666 E.66766 Negocjacje zbiorowe : kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowni ków / JURKOWSKI, RYSZARD
1607   2001000670628 E.67062 Negocjacje. RZĄDCA ROBERT A.
1608   2001000689453 E.68945 Negocjowanie : techniki rozwiązywania konfliktów / KAMIŃSKI, JACEK
1609   2001000722495 E.72249 Negocjowanie i zawieranie umów handlowych : uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia / Budzyński, Wojciech.
1610   2001000668953 E.66895 Negocjowanie. MASTENBROEK WILLEM
1611   2001000756162 E.75616 O negocjacjach i negocjatorach : poradnik praktyka / Niemczyk, Andrzej.
1612   2001000685455 E.68545 Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych / KOWALCZYK, ELŻBIETA
1613   2001000669943 E.66994 Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / HAMPDEN-TURNER CHARLES
1614   2001000706020 E.70602 Sztuka komunikowania się, negocjacji i rozwiązywania konfliktów Bieniok, Henryk.
1615   2001000710805 E.71080 Techniki i triki negocjacyjne czyli Jak negocjują profesjonaliści / Myśliwiec, Grzegorz.
1616   2001000753673 E.75367 Techniki negocjacji : jak odnieść sukces w negocjacjach / Lundén, Björn
1617   2001000710935 E.71093 Techniki negocjacji / Krzyminiewska, Grażyna.
1618   2001000724406 E.72440 Techniki negocjacji / Krzyminiewska, Grażyna.
1619   2001000735631 E.73563 Techniki negocjacji / Krzyminiewska, Grażyna.
1620   2001000662562 E.66256 Techniki sprzedaży i negocjacji / WINCH, ANNA
1621   2001000701506 E.70150 Złote zasady negocjacji BUREŠ, IVAN
 
Handel zagraniczny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1622   2001000709151 E.70915 Badania marketingowe rynków zagranicznych / Schroeder, Jerzy.
1623   2001000620647 E.62064 Bezpieczeństwo obrotu w transakcjach handlu zagranicznego / JAWORSKI SŁAWOMIR
1624   2001000736751 E.73675 Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania / Kulpaka, Paweł.
1625   2001000705726 E.70572 Fair trade - szansa dla wszystkich / : szansa dla wszystkich Stiglitz, Joseph E.
1626   2001000687060 E.68706 Finansowanie handlu zagranicznego : podręcznik / KACZMAREK, TADEUSZ T.
1627   2001000659142 E.65914 Handel i finanse międzynarodowe / CAVES, RICHARD E.
1628   2001000704491 E.70449 Handel zagraniczny : wybrane problemy /
1629   2001000705245 E.70524 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków
1630   2001000680535 E.68053 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa /
1631   2001000740567 E.74056 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
1632   2001000758180 E.75818 Handel zagraniczny : studia przypadków / Boruczkowska, Agata.
1633   2001000677283 E.67728 Instrumenty wspierania eksportu : kredyty i ubezpieczenia / Bednarczyk, Teresa Hanna.
1634   2001000673469 E.67346 Logistyka ponad granicami : praca zbiorowa w ramach programu Interreg II /
1635   2001000703197 E.70319 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego : barter, buy-back, offset Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1636   2001000672875 E.67287 Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych. CIEŚLIK ANDRZEJ
1637   2001000670666 E.67066 Operacje handlu zagranicznego / Białecki, Klemens Paweł
1638   2001000609291 E.60929 Organizacja handlu zagranicznego / Wojciechowski, Henryk
1639   2001000690046 E.69004 Płatności w handlu zagranicznym / Marciniak-Neider, Danuta
1640   2001000725526 E.72552 Podstawy handlu zagranicznego /
1641   2001000657728 E.65772 Przygotowanie i realizacja transakcji handlu zagranicznego / DUDZIŃSKI, JERZY
1642   2001000718313 E.71831 Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą / Kuś, Artur.
1643   2001000743902 E.74390 Regionalizm handlowy w XXI wieku : przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna / Śledziewska-Kołodziejska, Katarzyna.
1644   2001000650637 E.65063 Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego T.1, Handel międzynarodowy / LUDWIKOWSKI, RETT R.
1645   2001000659395 E.65939 Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego T.2, Międzynarodowe transakcje biznesowe / LUDWIKOWSKI, RETT R.
1646   2001000663712 E.66371 Rynki międzynarodowe : (organizacja - struktury) / WOJCIECHOWSKI, HENRYK
1647   2001000697571 E.69757 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / RYNARZEWSKI, TOMASZ
1648   2001000701766 E.70176 Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych SOWA, KRZYSZTOF
1649   2001000751174 E.75117 Światowy system handlu : nowe wyzwania i próby reform / Dugiel, Wanda.
1650   2001000753536 E.75353 Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego /
1651   2001000708314 E.70831 Usługi w handlu międzynarodowym Kuźnar, Andżelika.
1652   2001000744114 E.74411 Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny /
1653   2001000656721 E.65672 Wszystko o imporcie : praktyczny poradnik dla importerów / Wilson, John R.
 
Informatyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1654   2001000713547 E.71354 Abc elearningu : system LAMS - learning activity management system / Stecyk, Adam.
1655   2001000742455 E.74245 Administracja sieci TCP/IP : dla każdego / Komar, Brian.
1656   2001000741953 E.74195 Adobe Flash CS3 Professional : oficjalny podręcznik /
1657   2001000739363 E.73936 Algebra liniowa z komputerem /
1658   2001000690152 E.69015 Algorytmy i struktury danych / BANACHOWSKI, LECH
1659   2001000678204 E.67820 Analiza danych jakościowych / MILES, MATTHEW B.
1660   2001000722860 E.72286 Analiza danych w Microsoft Excel / Stecyk, Adam.
1661   2001000741977 E.74197 Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel: vademecum Walkenbacha / Alexander, Michael
1662   2001000714063 E.71406 Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych / Liderman, Krzysztof.
1663   2001000742660 E.74266 Animacja komputerowa : algorytmy i techniki / Parent, Rick.
1664   2001000705085 E.70508 Badania marketingowe w internecie : praca zbiorowa
1665   2001000687695 E.68769 Bazy danych dla zwykłych śmiertelników / HERNANDEZ, MICHAEL J.
1666   2001000702183 E.70218 Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie BIAŁAS, ANDRZEJ
1667   2001000691333 E.69133 Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankach w Polsce : praca zbiorowa /
1668   2001000766390 E.76639 Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa /
1669   2001000693658 E.69365 Biznes internetowy : strategie i modele /
1670   2001000743612 E.74361 Biznes w Internecie : praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych / Bonek, Tomasz.
1671   2001000679157 E.67915 Diagnozowanie systemów informacyjnych w teorii i praktyce / Szewczyk, Agnieszka
1672   2001000702510 E.70251 Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce : monografia
1673   2001000677856 E.67785 E-biznes : strategie sukcesu w gospodarce internetowej : sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych /
1674   2001000679720 E.67972 e-Brands : kreowanie marki w Internecie / CARPENTER, PHIL
1675   2001000705207 E.70520 E-learning : nauka na odległość Clarke, Alan
1676   2001000740826 E.74082 e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Świerczyńska-Kaczor, Urszula.
1677   2001000714797 E.71479 E-negocjacje : modelowanie, analiza i wspomaganie / Wachowicz, Tomasz.
1678   2001000722792 E.72279 Elektroniczna gospodarka w Polsce : raport 2008 : praca zbiorowa /
1679   2001000674404 E.67440 Elektroniczny marketing poprzez Internet : reengineering procesu marketingowego / WIELKI, JANUSZ
1680   2001000745067 E.74506 Elementy wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem pakietu SAS w przykładach / Gamrot, Wojciech.
1681   2001000750986 E.75098 Ewolucyjny system analizy danych w warunkach adaptacyjnego środowiska zastosowań informatyki / Wojarnik, Grzegorz.
1682   2001000742936 E.74293 Excel w biurze i nie tylko / Flanczewski, Sergiusz.
1683   2001000693719 E.69371 Firma w internecie : budowanie przewagi konkurencyjnej / MACIEJOWSKI, TOMASZ
1684   2001000726950 E.72695 Firmowa strona www : idee, strategia, realizacja / Frankowski, Paweł
1685   2001000738731 E.73873 Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej / Żukowska, Joanna.
1686   2001000715794 E.71579 Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T.1, Zintegrowane systemy transakcyjne / Januszewski, Arkadiusz.
1687   2001000715800 E.71580 Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2, Systemy Business Intelligence / Januszewski, Arkadiusz.
1688   2001000681808 E.68180 Futuryzuj swoją firmę : strategia biznesu w dobie e-klienta / Siegel, David
1689   2001000692712 E.69271 Globalny handel elektroniczny / Niedźwiedziński, Marian.
1690   2001000742097 E.74209 Hello, Android : programowanie na platformę Google dla urządzeń mobilnych / Burnette, Ed.
1691   2001000686643 E.68664 Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej : zastosowanie w handlu elektronicznym / SIMON, ALAN R.
1692   2001000737918 E.73791 Indeksowanie treści : porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych / Malak, Piotr.
1693   2001000695737 E.69573 Informacja / Stefanowicz, Bogdan
1694   2001000693382 E.69338 Informatyka
1695   2001000707645 E.70764 Informatyka - ocena efektywności /
1696   2001000670802 E.67080 Informatyka bankowa : próba syntezy / RYZNAR ZYGMUNT
1697   2001000757015 E.75701 Informatyka dla biznesu /
1698   2001000760800 E.76080 Informatyka dla potrzeb logistyka(i) / Szymonik, Andrzej.
1699   2001000742844 E.74284 Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki /
1700   2001000692392 E.69239 Informatyka ekonomiczna jako dziedzina dydaktyki : materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowego Towarzystwa Informa tyki Ekonomicznej Ustroń, 12-13 listopad 1998 /
1701   2001000755912 E.75591 Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich / Orłowski, Cezary.
1702   2001000766598 E.76659 Informatyka prawa : zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego / Janowski, Jacek.
1703   2001000736997 E.73699 Informatyka w publicznych służbach zatrudnienia : wdrożenie SyriuszStd /
1704   2001000692330 E.69233 Informatyka w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej /
1705   2001000732333 E.73233 Informatyka w zarządzaniu : (wybrane zagadnienia) / Biniek, Zenon.
1706   2001000693740 E.69374 Informatyka w zarządzaniu / SZMIT, MACIEJ
1707   2001000744169 E.74416 Innowacyjna bankowość internetowa : bank Web 2.0 / Ślązak, Emil.
1708   2001000730506 E.73050 Inteligentne systemy wspomagania decyzji : praca zbiorowa /
1709   2001000687657 E.68765 Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa /
1710   2001000691883 E.69188 Internet : nowa strategia i organizacja firmy / Woźniak, Monika
1711   2001000687510 E.68751 Internet / BUCHANAN, WILLIAM
1712   2001000687664 E.68766 Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości : praca zbiorowa /
1713   2001000670758 E.67075 Internet w biznesie : nowe perspektywy rozwoju / COLLIN SIMON
1714   2001000737192 E.73719 Internet w biznesie / Ruszczyk, Zbigniew.
1715   2001000691098 E.69109 Internet w marketingu : praca zbiorowa /
1716   2001000694570 E.69457 Internet w społeczeństwie informacyjnym : internet w systemach zarządzania : praca zbiorowa /
1717   2001000746293 E.74629 Internet w zarządzaniu wartością klienta / Doligalski, Tymoteusz.
1718   2001000682010 E.68201 Inwestowanie w internecie /
1719   2001000729074 E.72907 Inżynieria oprogramowania / Sacha, Krzysztof.
1720   2001000758890 E.75889 Inżynieria wymagań w praktyce / Chrabski, Bartosz.
1721   2001000761951 E.76195 Jak zarabiać w internecie : praktyczny poradnik biznesowy o tym, jak stworzyć popularną stronę internetową i przekuć to na realne pieniądze / Bonek, Tomasz.
1722   2001000742264 E.74226 Java : przygotowanie do programowania na platformę Android / Friesen, Geoff.
1723   2001000741892 E.74189 Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza - stan faktyczny - kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Jasiewicz, Justyna.
1724   2001000708734 E.70873 Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem : nowe metody i systemy /
1725   2001000683949 E.68394 Komputerowy system informacji finansowo-księgowej w przedsiębiorstwie : podstawy, system komputerowy, zadania / GŁODEK, ZENON
1726   2001000675425 E.67542 Komputerowy system przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie : integrowanie : teoria, praktyka, wspomaganie decyzji / BUDZIŃSKI, RYSZARD
1727   2001000675135 E.67513 Komunikacja gospodarcza /
1728   2001000734696 E.73469 Komunikacja mobilna : nowe oblicza gospodarki, społeczeństwa i biznesu /
1729   2001000721801 E.72180 Księgowość komputerowa : praca z programem Symfonia FK / Chomuszko, Magdalena.
1730   2001000690091 E.69009 Linux : książka kucharska / STUTZ, MICHAEL
1731   2001000688944 E.68894 Logistyka on-line : zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej : praca zbiorowa /
1732   2001000679065 E.67906 Marketing wirtualny / SZNAJDER, ANDRZEJ
1733   2001000728244 E.72824 Meandry e-learningu / Penkowska, Grażyna
1734   2001000705139 E.70513 Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych Ziemba, Ewa
1735   2001000683048 E.68304 Metodologiczne aspekty systemowego przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie / BUDZIŃSKI, RYSZARD
1736   2001000705320 E.70532 Metody Data Mining w analizowaniu i prognozowaniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw : zastosowania SAS Enterprise Miner Lasek, Mirosława
1737   2001000694464 E.69446 Metodyki zarządzania projektami informatycznymi / SZYJEWSKI, ZDZISŁAW
1738   2001000716098 E.71609 MIS - systemy informatyczne zarządzania / Kisielnicki, Jerzy
1739   2001000699056 E.69905 Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu : praca zbiorowa /
1740   2001000744992 E.74499 Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego / Kaczmarzyk, Jan.
1741   2001000751716 E.75171 Modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem diagramów aktywności języka UML i sieci Petriego / Lasota, Agnieszka
1742   2001000751686 E.75168 Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 / Dąbrowski, Włodzimierz
1743   2001000741168 E.74116 Multimedia w biznesie /
1744   2001000689941 E.68994 MySQL i mSQL : [systemy do zarządzania bazami danych] / YARGER, RANDY JAY
1745   2001000765751 E.76575 Nauka o informacji w okresie zmian : informatologia i humanistyka cyfrowa : praca zbiorowa /
1746   2001000688128 E.68812 Nowe reguły nowej gospodarki : dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią / KELLY, KEVIN
1747   2001000710645 E.71064 Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych / Rączka, Gabriela.
1748   2001000705368 E.70536 Odkrywanie wiedzy z danych : wprowadzenie do eksploracji danych Larose, Daniel T.
1749   2001000750139 E.75013 Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej / Szumniak-Samolej, Justyna.
1750   2001000717620 E.71762 Optymalizacja decyzji w module SAS/OR / Dudzińska-Baryła, Renata.
1751   2001000742547 E.74254 PHP : 101 praktycznych skryptów / Lis, Marcin.
1752   2001000690084 E.69008 PHP 4.0 : poradnik dla programistów / GILMORE, W. J.
1753   2001000701308 E.70130 PHP 5 / COGGESHALL, JOHN
1754   2001000716135 E.71613 Podstawy algorytmów : schematy blokowe : jak rozwiązywać problemy ? / Krok, Ewa
1755   2001000690602 E.69060 Podstawy dydaktyki techniki i informatyki / SERDYŃSKI, ANDRZEJ
1756   2001000702756 E.70275 Podstawy e-biznesu
1757   2001000668878 E.66887 Podstawy systemów operacyjnych / SILBERSCHATZ, ABRAHAM
1758   2001000692378 E.69237 Problemy informatyki stosowanej : wydanie specjalne z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Sołdk a /
1759   2001000758999 E.75899 Profesjonalne kwalifikacje informatyczne / Gospodarek, Tadeusz
1760   2001000720385 E.72038 Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy / Ziemba, Ewa.
1761   2001000742912 E.74291 Projektowanie serwisów WWW : standardy sieciowe / Zeldman, Jeffrey.
1762   2001000742837 E.74283 Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery / Verens, Kae.
1763   2001000713585 E.71358 Promocja w internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka / Mazurek, Grzegorz.
1764   2001000700769 E.70076 Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie : od e-commerce do e-businessu / SZPRINGER, WŁODZIMIERZ
1765   2001000698578 E.69857 Przewodnik po e-learningu / HYLA, MAREK
1766   2001000690114 E.69011 Przykłady zasosowań C++Borland Builder / WALCZAK, KRZYSZTOF
1767   2001000690107 E.69010 Przykłady zastosowań Delphi / STRUZIŃSKA-WALCZAK, ANNA
1768   2001000752102 E.75210 RExcel w analizie danych : praca zbiorowa /
1769   2001000735440 E.73544 Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych / Pańkowska, Małgorzata.
1770   2001000745036 E.74503 Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności : praca zbiorowa /
1771   2001000741151 E.74115 Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej /
1772   2001000747344 E.74734 SAP : scenariusze księgowe : moduł SAP-FI / Wojsa, Marcin.
1773   2001000742530 E.74253 Sieci komputerowe : ujęcie całościowe / Kurose, James F.
1774   2001000750061 E.75006 Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne / Polańska, Krystyna
1775   2001000744084 E.74408 Sklepy internetowe : jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów / Feldy, Marzena.
1776   2001000737901 E.73790 Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa /
1777   2001000713370 E.71337 Społeczeństwo informacyjne : praca zbiorowa /
1778   2001000714070 E.71407 SQL : zaawansowane techniki programowania / Celko, Joe.
1779   2001000738892 E.73889 Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-administracji w Polsce / Banasikowska, Janina Teresa.
1780   2001000739974 E.73997 Statistica : przewodnik.
1781   2001000711420 E.71142 Strategie i modele gospodarki elektronicznej /
1782   2001000710782 E.71078 Struktura procesów biznesowych w informatycznych systemach zarządzania / Zaborowski, Mirosław.
1783   2001000764938 E.76493 Stwórz swoją własną stronę www : komiksowy kurs HTML-a, CSS-a i WordPressa / Cooper, Nate
1784   2001000714780 E.71478 Symulacja komputerowa w problemach decyzyjnych / Nowak, Maciej
1785   2001000675524 E.67552 Systemy baz danych / BEYNON-DAVIES, PAUL
1786   2001000708413 E.70841 Systemy biznesu elektronicznego / Chmielarz, Witold.
1787   2001000670086 E.67008 Systemy informacyjne biznesu : informatyka dla zarządzania / KISIELNICKI JERZY
1788   2001000682089 E.68208 Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej : systemy wspomagania decyzji, modelowanie symulacyjne, techniki intelig entne / RADOSIŃSKI, EDWARD
1789   2001000760008 E.76000 Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow / Gawin, Bartłomiej.
1790   2001000697717 E.69771 Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem : modele rozwoju i właściwości funkcjonalne / KLONOWSKI, ZBIGNIEW JERZY
1791   2001000750474 E.75047 Systemy wspomagania decyzji / Bojar, Waldemar L.
1792   2001000682454 E.68245 Technologia informacyjna / Shim, Jae K.
1793   2001000740390 E.74039 Technologie informacyjno-komunikacyjne : możliwości, wyzwania, zagrożenia /
1794   2001000739240 E.73924 Technologie informatyczne firmy 2.0 : praca zbiorowa /
1795   2001000687527 E.68752 Teleinformatyka / NORRIS, MARK
1796   2001000697809 E.69780 Temporalne bazy danych w systemach informatycznych zarządzania / KANIA, KRZYSZTOF
1797   2001000716838 E.71683 Tworzenie aplikacji internetowych : praca zbiorowa /
1798   2001000694143 E.69414 Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci WWW : poradnik dla bibliotekarzy i dokumentalistów / GLIŃSKI, WIESŁAW
1799   2001000751693 E.75169 UML 2.x : ćwiczenia zaawansowane / Wrycza, Stanisław
1800   2001000737093 E.73709 W sieci i poza siecią : typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół cyberprzestrzeni /
1801   2001000742417 E.74241 Web analytics 2.0 : świadome rozwijanie witryn internetowych / Kaushik, Avinash.
1802   2001000681426 E.68142 Wirtualny bazar : od jedwabnego szlaku po szlak elektroniczny / BLOOR, ROBIN
1803   2001000739011 E.73901 Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym /
1804   2001000746644 E.74664 Wprowadzenie do symulacji komputerowych / Kończak, Grzegorz.
1805   2001000679119 E.67911 Wprowadzenie do systemów baz danych / DATE, C.J.
1806   2001000672455 E.67245 Wprowadzenie do transmisji danych. SIMMONDS ANDREW
1807   2001000751754 E.75175 Wspomaganie interakcji człowiek-komputer w środowiskach wirtualnych / Wojciechowski, Adam
1808   2001000691548 E.69154 Wstęp do informatyki gospodarczej : praca zbiorowa /
1809   2001000701124 E.70112 Wstęp do informatyki w zarządzaniu
1810   2001000755493 E.75549 Wstęp do Open Source / Kotuła, Sebastian.
1811   2001000719570 E.71957 Wybrane języki opisu problemów optymalizacyjnych / Targiel, Krzysztof.
1812   2001000752485 E.75248 Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW / Czerwiński, Adam.
1813   2001000698028 E.69802 Wykorzystanie Internetu w marketingu /
1814   2001000752119 E.75211 XLStat w analizie danych / Ojrzyńska, Anna.
1815   2001000754915 E.75491 Zarządzanie i informatyka / Kisielnicki, Jerzy
1816   2001000697731 E.69773 Zarządzanie organizacją wirtualną / Warner, Malcolm
1817   2001000713462 E.71346 Zarządzanie outsourcingiem informatycznym / Sobińska, Małgorzata.
1818   2001000698509 E.69850 Zarządzanie procesami prowadzenia projektów : informatyka i telekomunikacja / LENT, BOGDAN
1819   2001000753772 E.75377 Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT / Jasińska, Katarzyna
1820   2001000677290 E.67729 Zarządzanie projektami informatycznymi : metodyka tworzenia systemów informatycznych / SZYJEWSKI, ZDZISŁAW
1821   2001000758906 E.75890 Zarządzanie projektami informatycznymi / Flasiński, Mariusz
1822   2001000723171 E.72317 Zarządzanie przechowywaniem danych : metodyka oceny efektywności / Swacha, Jakub.
1823   2001000681310 E.68131 Zarządzanie zasobami informatycznymi / PAŃKOWSKA, MAŁGORZATA
1824   2001000690138 E.69013 Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji / KNOSALA, RYSZARD
1825   2001000758913 E.75891 Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP /
1826   2001000721573 E.72157 Zintegrowane systemy zarządzania ERP w gospodarce wirtualnej : praca zbiorowa /
 
Inwestycje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1827   2001000728657 E.72865 ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne / Jawdosiuk, Barbara.
1828   2001000756339 E.75633 Analiza fundamentalna : metody wyceny przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Borowski, Krzysztof
1829   2001000677122 E.67712 Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.1 / REILLY, FRANK K.
1830   2001000677139 E.67713 Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.2 / REILLY, FRANK K.
1831   2001000740048 E.74004 Analiza inwestycyjna w budownictwie i inżynierii środowiska / Szkarowski, Aleksander.
1832   2001000746156 E.74615 Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych /
1833   2001000751983 E.75198 Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej /
1834   2001000715893 E.71589 Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych / Zielonka, Piotr.
1835   2001000697724 E.69772 Bezpieczne strategie inwestycyjne : jak osiągnąć wolność finansową /
1836   2001000707652 E.70765 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę /
1837   2001000705078 E.70507 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : praca zbiorowa
1838   2001000670727 E.67072 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : praca zbiorowa /
1839   2001000756360 E.75636 Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne : środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji / Rak, Adam.
1840   2001000730223 E.73022 Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym / Dziawgo, Danuta
1841   2001000734085 E.73408 Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej : nowe wyzwania i możliwości /
1842   2001000738793 E.73879 Decyzje inwestycyjne - wybrane zagadnienia / Kuczowic, Jacek.
1843   2001000708048 E.70804 Decyzje inwestycyjne : wybrane zagadnienia Kuczowicz, Jacek
1844   2001000675715 E.67571 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1845   2001000722822 E.72282 Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie / Minasowicz, Andrzej.
1846   2001000710508 E.71050 Finansowanie i inwestycje / Kruschwitz, Lutz
1847   2001000711871 E.71187 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
1848   2001000729913 E.72991 Ilościowe metody wspomagania ocen projektów gospodarczych / Manikowski, Arkadiusz
1849   2001000750009 E.75000 Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów finansowych / Tomaszewski, Jacek
1850   2001000748822 E.74882 Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce / Gruszewska, Ewa.
1851   2001000761937 E.76193 Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych / Herman, R. Paul.
1852   2001000727179 E.72717 Inwestowanie w wartość : jak zostać skutecznym inwestorem / Arnold, Glen.
1853   2001000684779 E.68477 Inwestycje : analiza i zarządzanie / FRANCIS, JACK CLARK
1854   2001000695164 E.69516 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / JAJUGA, KRZYSZTOF
1855   2001000756315 E.75631 Inwestycje / Mayo, Herbert B.
1856   2001000729586 E.72958 Inwestycje alternatywne : pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym / Jagielnicki, Adam.
1857   2001000757312 E.75731 Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych / Hadaś-Dyduch, Monika.
1858   2001000709052 E.70905 Inwestycje finansowe /
1859   2001000730551 E.73055 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a polski rynek /
1860   2001000715985 E.71598 Inwestycje giełdowe : szanse i pułapki : przewodnik inwestora / Blodget, Henry.
1861   2001000715992 E.71599 Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej / Remlein, Marzena.
1862   2001000703203 E.70320 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe Różański, Jerzy
1863   2001000746828 E.74682 Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
1864   2001000747931 E.74793 Inwestycje w polityce gospodarczej i lokalnej /
1865   2001000685905 E.68590 Inwestycje zagraniczne : składniki wartości i ocena : wykorzystanie teorii opcji rzeczywistych / BUCKLEY, ADRIAN
1866   2001000682102 E.68210 Kapitał zagraniczny a transformacja sektora finansowego w Polsce / DĄBROWSKA, KATARZYNA
1867   2001000722556 E.72255 Metody wyceny spółki : perspektywa klienta i inwestora : praca zbiorowa /
1868   2001000765003 E.76500 Modele inwestycyjne : zbiór przykładów i zadań / Pera, Krystian.
1869   2001000751648 E.75164 Modele inwestycyjne / Pera, Krystian.
1870   2001000756988 E.75698 Modelowanie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne / Strulak-Wójcikiewicz, Roma.
1871   2001000755943 E.75594 Obligacje projektowe : instrument finansowania wielkich projektów inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Liberadzki, Kamil.
1872   2001000722457 E.72245 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1873   2001000712519 E.71251 Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka / Wiśniewski, Tomasz
1874   2001000749805 E.74980 Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw / Jaworek, Małgorzata
1875   2001000681136 E.68113 Ocena projektów gospodarczych Cz.1, Modele i metody / MANIKOWSKI, ARKADIUSZ
1876   2001000689880 E.68988 Ocena projektów gospodarczych Cz.2, Przykłady i zadania / MANIKOWSKI, ARKADIUSZ
1877   2001000673834 E.67383 Ocena projektów inwestycyjnych : maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa / JOHNSON, HAZEL
1878   2001000749614 E.74961 Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF : ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących / Miziołek, Tomasz.
1879   2001000728688 E.72868 Podstawowe strategie inwestowania / Jajuga, Krzysztof
1880   2001000733989 E.73398 Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym / Wilczek, Michał T.
1881   2001000724444 E.72444 Portfel inwestycyjny / Perez, Katarzyna.
1882   2001000756469 E.75646 Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny : metody oceny / Ostrowska, Elżbieta
1883   2001000757268 E.75726 Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski / Nazarczuk, Jarosław Michał.
1884   2001000753819 E.75381 Private equity : więcej niż kapitał / Fałat-Kilijańska, Ilona.
1885   2001000710256 E.71025 Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian / Miłaszewicz, Danuta.
1886   2001000708598 E.70859 Project finance : wybrane elementy finansowania strukturalnego / Yescombe, Edward R.
1887   2001000712946 E.71294 Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych / Wojewnik-Filipkowska, Anna.
1888   2001000672868 E.67286 Projekty inwestycyjne : finansowanie, metody i procedury oceny /
1889   2001000740956 E.74095 Przesiedlenia inwestycyjne : nowa kategoria migracji przymusowych / Termiński, Bogumił.
1890   2001000693672 E.69367 Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych / ROGOWSKI, WALDEMAR
1891   2001000671717 E.67171 Rachunek opłacalności inwestowania / NOWAK, EDWARD
1892   2001000732784 E.73278 Relacje inwestorskie : ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania / Dziawgo, Danuta
1893   2001000714155 E.71415 Relacje inwestorskie / Niedziółka, Dariusz A.
1894   2001000755318 E.75531 Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej / Krug, Anna Magdalena
1895   2001000760237 E.76023 Rozpoznawanie wzorców w szeregach czasowych / Wiliński, Antoni.
1896   2001000709335 E.70933 Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy /
1897   2001000702671 E.70267 Ryzyko działalności inwestycjnej przedsiębiorstw Zachorowska, Alfreda
1898   2001000684618 E.68461 Ryzyko projektów inwestycyjnych / OSTROWSKA, ELŻBIETA
1899   2001000711338 E.71133 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance / Korombel, Anna.
1900   2001000735501 E.73550 Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych : wybrane zagadnienia /
1901   2001000730476 E.73047 Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych / Tworek, Piotr.
1902   2001000735716 E.73571 Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych : aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka /
1903   2001000678822 E.67882 Sekrety mistrzów inwestycji : zastosowanie klasycznych teorii inwestycji w odniesieniu do współczesn ych zmiennych warunków rynkowych /
1904   2001000742103 E.74210 Synergia i wartość w strukturach kapitałowych : identyfikacja, analiza, zarządzanie / Chadam, Jan.
1905   2001000690312 E.69031 Teoria inwestycji finansowych / LUENBERGER, DAVID G.
1906   2001000730896 E.73089 Uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw europejskich w Chinach /
1907   2001000720859 E.72085 Współczesna bankowość inwestycyjna /
1908   2001000716753 E.71675 Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty : praca zbiorowa /
1909   2001000678440 E.67844 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne wprzemyśle polskim / LUC, SYLWIA
1910   2001000697144 E.69714 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Rogowski, Waldemar.
1911   2001000734849 E.73484 Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego / Pera, Krystian.
1912   2001000688340 E.68834 Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski / UMIŃSKI, STANISŁAW
 
Konferencje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1913   2001000701209 E.70120 Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka /
1914   2001000745463 E.74546 CSR a pokolenie Y : materiały pokonferencyjne /
1915   2001000744619 E.74461 Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość /
1916   2001000744404 E.74440 Gospodarka polska w warunkach kryzysu : materiały z VI konferencji doktorantów, Szczecin, 26-27 marca 2010 r. /
1917   2001000713097 E.71309 Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej oraz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Witolda Bienia /
1918   2001000693368 E.69336 Informacja : dobra lub zła nowina : monografia /
1919   2001000707744 E.70774 Informatyka i zarządzanie strategiczne
1920   2001000715251 E.71525 Innowacyjny jednolity rynek : wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej : materiały pokonferencyjne /
1921   2001000696017 E.69601 Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych : [materiały z konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Metod Ilośc iowych działające przy Katedrze Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego] /
1922   2001000696024 E.69602 Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych. Cz.2 /
1923   2001100857998 S.85799 IV Zachodniopomorskie Forum Finanse '99 : konferencja, 27-28 kwietnia 1999 r. : Pieniądze, pieniądze... : wystawa produktów i usług finansowych 27-29 kwietnia 1999 r. : materiały konferencyjne /
1924   2001000697632 E.69763 Kapitał ludzki w gospodarce : praca zbiorowa
1925   2001000697663 E.69766 Komputer - przyjaciel czy wróg? : monografia /
1926   2001000705009 E.70500 Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych", Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 14 września 2006 /
1927   2001100857974 S.85797 Konferencja, prezentacja usług finansowych. Szczecin, 5-7 marca 1997.
1928   2001100857981 S.85798 Konferencja, prezentacja usług finansowych. Szczecin, 5-7 marca 1997.
1929   2001000701261 E.70126 Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce : wybrane zagadnienia /
1930   2001000695249 E.69524 Lokalne układy partnerskie : praca zbiorowa /
1931   2001000702619 E.70261 Marketing a aktywność regionów
1932   2001000696345 E.69634 Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach /
1933   2001000758357 E.75835 Odpowiedzialność organizacji : raport z plebiscytu "Równa Firma" /
1934   2001000675494 E.67549 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
1935   2001000697618 E.69761 Państwo i rynek w gospodarce : praca zbiorowa
1936   2001000695232 E.69523 Partnerstwo w regionie : praca zbiorowa /
1937   2001000737086 E.73708 Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego : materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - 8 grudnia 2010 r. /
1938   2001000681112 E.68111 Polska w Europie 2000 : polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku : dorobek Szkoły Letniej "Warszawa 2000" /
1939   2001000697625 E.69762 Problemy globalizacji gospodarki
1940   2001000699254 E.69925 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi /
1941   2001000697090 E.69709 Rynek kapitałowy : mechanizm, funkcjonowanie, podmioty : praca zbiorowa
1942   2001000697106 E.69710 Rynek kapitałowy w przededniu integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa
1943   2001000744398 E.74439 Strategie rozwoju podmiotów gospodarczych w aktualnych uwarunkowaniach : materiały z VII konferencji doktorantów, Szczecin, 7 maja 2011 /
1944   2001000687930 E.68793 Strategie rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
1945   2001000711581 E.71158 Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
1946   2001000716272 E.71627 W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania /
1947   2001000692408 E.69240 Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości : monografia : praca /
1948   2001000715169 E.71516 Wybrane problemy inżynierii oprogramowania : materiały IV Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania, Tarnowo Podgórne k. Poznania, 15-18 października 2002 /
1949   2001000703432 E.70343 Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : [materiały konferencji naukowej doktorantów Stare Resko, 20-21 maja 2005 roku]
1950   2001000692651 E.69265 Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 /
1951   2001000692668 E.69266 Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 2 /
 
Matematyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1952   2001000720415 E.72041 Algebra liniowa dla studiów ekonomicznych : metody i zadania : algebra macierzy / Szkutnik, Włodzimierz.
1953   2001000738014 E.73801 Algebra liniowa dla studiów ekonomicznych : metody i zadania : metody rozwiązywania układów równań liniowych / Szkutnik, Włodzimierz.
1954   2001000717422 E.71742 Analiza matematyczna : zbiór zadań /
1955   2001000737529 E.73752 Analiza statystyczna procesów losowych / Truš, Nikolaj Nikolaevič
1956   2001000671335 E.67133 Arytmetyka gospodarcza. SOBOCIŃSKA IZA
1957   2001000704361 E.70436 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania MIKA, JERZY
1958   2001000704422 E.70442 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : zadania
1959   2001000717774 E.71777 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : wybrane zastosowania /
1960   2001000751006 E.75100 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : zbiór zadań /
1961   2001000754489 E.75448 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : modele /
1962   2001000723225 E.72322 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania / Mika, Jerzy.
1963   2001000749966 E.74996 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania / Mika, Jerzy.
1964   2001000671687 E.67168 Elementy matematyki dla studentów kierunków informatycznych.
1965   2001000749928 E.74992 Funkcje wielu zmiennych w ekonomii /
1966   2001000705252 E.70525 Konkurencja i kooperacja : teoria gier w ekonomii i naukach społecznych Malawski, Marcin
1967   2001000716067 E.71606 Matematyczne modele przedsiębiorstwa / Tokarski, Tomasz
1968   2001000663507 E.66350 Matematyka : teoria i zadania dla studentów ekonomii /
1969   2001000714759 E.71475 Matematyka dla ekonomistów / Matłoka, Marian
1970   2001000724192 E.72419 Matematyka dla ekonomistów / Matłoka, Marian
1971   2001000722891 E.72289 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium za szkoły średniej / Gurgul, Henryk
1972   2001000763832 E.76383 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : teoria, przykłady, zadania / Batóg, Barbara
1973   2001000669769 E.66976 Matematyka dla studentów ekonomii : wykłady z ćwiczeniami / ANTONIEWICZ RYSZARD
1974   2001000695355 E.69535 Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych /
1975   2001000745340 E.74534 Matematyka finansowa / Piasecki, Krzysztof
1976   2001000724628 E.72462 Matematyka finansowa w praktyce : wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw / Antonowicz, Alicja
1977   2001000675500 E.67550 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych : ćwiczenia / PISZCZAŁA, JANUSZ
1978   2001000710010 E.71001 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych : ćwiczenia / Piszczała, Janusz
1979   2001000675180 E.67518 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
1980   2001000714773 E.71477 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Piszczała, Janusz
1981   2001000751440 E.75144 Matematyka w ekonomii : teoria i zastosowanie /
1982   2001000724048 E.72404 Matematyka w ekonomii i zarządzaniu w przykładach i zadaniach / Anholcer, Marcin
1983   2001000678907 E.67890 Matematyka wspomagająca zarządzanie /
1984   2001000721900 E.72190 Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach /
1985   2001000755776 E.75577 Materiały do ćwiczeń z matematyki : na kierunku Zarządzanie i Marketing /
1986   2001000738694 E.73869 Modele matematyki finansowej : instrumenty podstawowe / Piasecki, Krzysztof.
1987   2001000752041 E.75204 Niezbędnik matematyczny dla studentów I roku studiów ekonomicznych / Michalska, Ewa.
1988   2001000670741 E.67074 Podstawy matematyki finansowej / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1989   2001000672615 E.67261 Podstawy matematyki finansowej / Grysa, Krzysztof
1990   2001000685226 E.68522 Podstawy matematyki finansowej / RONKA-CHMIELOWIEC, WANDA
1991   2001000739172 E.73917 Popyt podaż równowaga : wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej : zadania dla studiów ekonomicznych / Acedański, Jan.
1992   2001000730513 E.73051 Popyt, podaż, równowaga : wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej : zadania dla studiów ekonomicznych / Acedański, Jan.
1993   2001000745074 E.74507 Rachunek całkowy i zastosowania ekonomiczne / Hadaś-Dyduch, Monika.
1994   2001000754472 E.75447 Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej / Szkutnik, Włodzimierz.
1995   2001000743001 E.74300 Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych / Denkowska, Sabina.
1996   2001000758661 E.75866 Rozkłady alfa-stabilne : zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu / Krężołek, Dominik Mateusz.
1997   2001000754434 E.75443 Równania różniczkowe i różnicowe dla studiów ekonomicznych : metody i zadania / Hadaś-Dyduch, Monika.
1998   2001000745821 E.74582 Systemy wspomagania decyzji /
1999   2001000749096 E.74909 Sztuczna inteligencja : nie tylko dla humanistów / Ficoń, Krzysztof
2000   2001000763313 E.76331 Wprowadzenie do teorii gier / Kliber, Paweł.
2001   2001000716944 E.71694 Wykłady z matematyki dla studentów studiów inżynieryjno-ekonomicznych / Winnicki, Kazimierz.
2002   2001000668922 E.66892 Zbiór pytań, zadań i testów z matematyki Cz.2 /
2003   2001000668915 E.66891 Zbiór pytań, zadań i testów z matematyki : praca zbiorowa . Cz.1 /
2004   2001000682782 E.68278 Zbiór zadań z matematyki dla studentów ekonomii / Dobek, Maria
2005   2001000740024 E.74002 Zbiór zadań z matematyki dla studiów technicznych / Ślosarski, Mirosław.
2006   2001000752072 E.75207 Zbiór zadań z matematyki finansowej / Miśkiewicz-Nawrocka, Monika.
 
Badania marketingowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2007   2001000721177 E.72117 Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych / Sztemberg-Lewandowska, Mirosława.
2008   2001000685042 E.68504 Analizy marketingowe / STRZYŻEWSKA, MARIANNA
2009   2001000753116 E.75311 Badania jakościowe - metody i zastosowania / Kaczmarek, Mirosława
2010   2001000664276 E.66427 Badania marketingowe : podstawowe kierunki / SAGAN ADAM
2011   2001000667314 E.66731 Badania marketingowe : podstawowe metody i obszary zastosowań /
2012   2001000681877 E.68187 Badania marketingowe : metody i techniki / KACZMARCZYK, STANISŁAW
2013   2001000689842 E.68984 Badania marketingowe : podstawowe problemy /
2014   2001000716807 E.71680 Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji /
2015   2001000736829 E.73682 Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Kaczmarczyk, Stanisław
2016   2001000702190 E.70219 Badania marketingowe na rynku business-to-business Kaniewska-Sęba, Aleksandra
2017   2001000758036 E.75803 Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich / Gregor, Bogdan
2018   2001000690657 E.69065 Badania marketingowe rynków zagranicznych / SCHROEDER, JERZY
2019   2001000647378 E.64737 Badania marketingowe w praktyce / KĘDZIOR, ZOFIA
2020   2001000636846 E.63684 Badania marketingowe w twojej firmie / BREEN, GEORGE E.
2021   2001000743629 E.74362 Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją /
2022   2001000665310 E.66531 Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Duliniec, Elżbieta
2023   2001000727360 E.72736 Badania rynku : jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe / Pfaff, Dietmar.
2024   2001000675159 E.67515 Conjoint analysis w badaniach marketingowych / WALESIAK, MAREK
2025   2001000750320 E.75032 Efekt wirusowy w biznesie : dlaczego pewne produkty i usługi zdobywają rynek / Berger, Jonah.
2026   2001000664429 E.66442 Jakościowe badania marketingowe / NIKODEMSKA-WOŁOWIK, ANNA M.
2027   2001000752195 E.75219 Jakościowe badania marketingowe w Internecie /
2028   2001000729845 E.72984 Jakościowe metody badań marketingowych : jak zrozumieć konsumenta / Maison, Dominika.
2029   2001000695935 E.69593 Marketingowe badania bezpośrednie : zastosowania : praca zbiorowa /
2030   2001000685776 E.68577 Metody ilościowe w badaniach marketingowych / RÓSZKIEWICZ, MAŁGORZATA
2031   2001000735792 E.73579 Metody ilościowe w badaniach rynku / Wolny, Robert
2032   2001000743407 E.74340 Pozyskiwanie nowych klientów : twój osobisty regulamin pracy / Wilson, Jerry R.
2033   2001000730674 E.73067 Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku : [materiały na konferencję szkoleniową organizowaną przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r. w Wieliczce] /
2034   2001000725618 E.72561 Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian /
2035   2001000742776 E.74277 Strategie marketingowe /
2036   2001000738335 E.73833 Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych /
2037   2001000716296 E.71629 Wskaźniki marketingowe /
2038   2001000705818 E.70581 Zastosowania badań marketingowych : zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa Kaczmarczyk, Stanisław
2039   2001000666553 E.66655 Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r) /
2040   2001000677719 E.67771 Zogniskowane wywiady grupowe : jakościowa metoda badań marketingowych / MAISON, DOMINIKA
 
Marketing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2041   2001000758043 E.75804 Adaptacja w relacjach business-to-business : uwarunkowania i efekty / Leszczyński, Grzegorz.
2042   2001000740895 E.74089 Alianse marketingowe : partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności /
2043   2001000744220 E.74422 Audyt marketingowy / Dryl, Wioleta.
2044   2001000713233 E.71323 Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu / Mazurek, Grzegorz.
2045   2001000759019 E.75901 Budowa wartości klienta : teoria i praktyka /
2046   2001000763498 E.76349 Content marketing po polsku : jak przyciągnąć klientów / Stawarz, Barbara.
2047   2001000689583 E.68958 Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie /
2048   2001000753802 E.75380 Drucker o marketingu : nauczanie najbardziej wpływowego teoretyka biznesu / Cohen, William A.
2049   2001000698950 E.69895 Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu / KOTLER, PHILIP
2050   2001000751600 E.75160 E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy /
2051   2001000754380 E.75438 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
2052   2001000733071 E.73307 E-marketing w akcji czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji : praca zbiorowa /
2053   2001000763894 E.76389 Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej / Malinowska, Mirosława.
2054   2001000667512 E.66751 Euromarketing : strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku / KOMOR, MARCIN
2055   2001000714988 E.71498 Finansowanie strategii marketingowych / Grzegorczyk, Wojciech.
2056   2001000724758 E.72475 Geniusz konsumenta : prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców / Fisk, Peter.
2057   2001000726943 E.72694 Godzina dziennie z e-mail marketingiem : zaplanuj skuteczną kampanię e-marketingową / Mullen, Jeanniey.
2058   2001000695669 E.69566 Informacja marketingowa / PIECZYKOLAN, ROBERT
2059   2001000709069 E.70906 Instrumenty marketingu / Białecki, Klemens Paweł
2060   2001000761944 E.76194 Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy / Dziekoński, Michał.
2061   2001000685417 E.68541 Kanały marketingowe / Stern, Louis W.
2062   2001000714087 E.71408 Klucz do marketingu : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci / Sutherland, Jonathan.
2063   2001000740819 E.74081 Kompendium marketingu dla logistyków /
2064   2001000761968 E.76196 Komunikacja marketingowa : istota, uwarunkowania, efekty / Taranko, Teresa.
2065   2001000745128 E.74512 Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem / Drzazga, Marek.
2066   2001000759859 E.75985 Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu / Krzyżanowska, Magdalena.
2067   2001000693788 E.69378 Konkurowanie o klienta e-marketingiem / Dobiegała-Korona, Barbara.
2068   2001000726936 E.72693 Konsument w centrum uwagi / Beemer, C. Britt.
2069   2001000702077 E.70207 Kreowanie marek z pasją EDWARDS, HELEN
2070   2001000756001 E.75600 Kreowanie marki korporacyjnej / Daszkiewicz, Magdalena.
2071   2001000715657 E.71565 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
2072   2001000693757 E.69375 Kryzys i przetrwanie w marketingu / Nowakowski, Marcin Konstanty
2073   2001000737789 E.73778 Kształtowanie wizerunku równoległego / Budzyński, Wojciech.
2074   2001000712786 E.71278 Lojalność klientów / Rudawska, Edyta.
2075   2001000652570 E.65257 Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola / KOTLER, PHILIP
2076   2001000699087 E.69908 Marketing : uwarunkowania i instrumenty / MRUK, HENRYK
2077   2001000681938 E.68193 Marketing : podręcznik europejski /
2078   2001000693931 E.69393 Marketing : podręcznik akademicki / Michalski, Eugeniusz.
2079   2001000700325 E.70032 Marketing : przewodnik do ćwiczeń Smalec, Agnieszka
2080   2001000736805 E.73680 Marketing : koncepcja skutecznych działań : praca zbiorowa /
2081   2001000737413 E.73741 Marketing : koncepcje, strategie, trendy / Mruk, Henryk.
2082   2001000743698 E.74369 Marketing : satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa / Mruk, Henryk.
2083   2001000750993 E.75099 Marketing : punkt zwrotny nowoczesnej firmy /
2084   2001000762019 E.76201 Marketing : wprowadzenie / Kotler, Philip
2085   2001000763443 E.76344 Marketing : materiały do ćwiczeń /
2086   2001000738120 E.73812 Marketing / Ritchie, Chris.
2087   2001000702602 E.70260 Marketing a aktywność regionów
2088   2001000756018 E.75601 Marketing analityczny : 15 wskaźników, które powinien znać każdy marketer / Jeffery, Mark
2089   2001000702046 E.70204 Marketing B2B w praktyce gospodarczej OLCZAK, ARTUR
2090   2001000716043 E.71604 Marketing bankowy / Sej-Kolasa, Małgorzata.
2091   2001000722594 E.72259 Marketing bezpośredni : koncepcja, zarządzanie, instrumenty / Trojanowski, Mariusz
2092   2001000705306 E.70530 Marketing bezpośredni i interaktywny Stone, Merlin
2093   2001000747641 E.74764 Marketing dla studentów kierunków technicznych / Curtis, Tony
2094   2001000744121 E.74412 Marketing doświadczeń : od doświadczeń klienta do wizerunku firmy / Skowronek, Iwona
2095   2001000732074 E.73207 Marketing e-mailowy / Jenkins, Simms.
2096   2001000709304 E.70930 Marketing i finanse w przedsiębiorstwie : od konfliktu do synergii / Adamska, Agata
2097   2001000744077 E.74407 Marketing i wartość : metodologiczne aspekty badania skuteczności i działań marketingowych / Kłeczek, Ryszard.
2098   2001000702039 E.70203 Marketing internetowy FRĄCKIEWICZ, EWA
2099   2001000761005 E.76100 Marketing internetowy : nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki / Kępiński, Łukasz.
2100   2001000756087 E.75608 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
2101   2001000733132 E.73313 Marketing internetowy w praktyce : jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie / McLeod, Angus.
2102   2001000747658 E.74765 Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowym / Bęben, Robert.
2103   2001000695126 E.69512 Marketing lateralny / KOTLER, PHILIP
2104   2001000689378 E.68937 Marketing marki : w jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki / MARCONI, JOE
2105   2001000726387 E.72638 Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju /
2106   2001000754892 E.75489 Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka /
2107   2001000758807 E.75880 Marketing międzynarodowy : wybrane zagadnienia / Smalec, Agnieszka.
2108   2001000715817 E.71581 Marketing międzynarodowy / Duliniec, Elżbieta
2109   2001000727131 E.72713 Marketing mobilny / Konkol, Sebastian.
2110   2001000697441 E.69744 Marketing na rynku międzynarodowym / GRZEGORCZYK, WOJCIECH
2111   2001000689491 E.68949 Marketing na rynku środków produkcji / Wojciechowski, Tadeusz
2112   2001000736911 E.73691 Marketing narracyjny : jak budować historie, które sprzedają / Mistewicz, Eryk
2113   2001000764334 E.76433 Marketing od A do Z / Kotler, Philip
2114   2001000739769 E.73976 Marketing pod presją globalizacji : nowe wartości, hierarchia potrzeb, zarządzanie, metamarketing / ŠMID, WACŁAW
2115   2001000733699 E.73369 Marketing polityczny w środowisku wirtualnym / Jaśniok, Michał.
2116   2001000735884 E.73588 Marketing produktów systemowych, sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań : praca zbiorowa /
2117   2001000746118 E.74611 Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji / Pluta-Olearnik, Mirosława.
2118   2001000761012 E.76101 Marketing q lojalności / Pazio, Nemezjusz Mateusz.
2119   2001000754373 E.75437 Marketing Robin Hooda : wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit / Andresen, Katya
2120   2001000732067 E.73206 Marketing sensoryczny / Hultén, Bertil
2121   2001000750856 E.75085 Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non profit /
2122   2001000762729 E.76272 Marketing sportu / Sznajder, Andrzej.
2123   2001000708345 E.70834 Marketing terytorialny : miasto i region na rynku Szromnik, Andrzej.
2124   2001000716050 E.71605 Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Szromnik, Andrzej
2125   2001000747665 E.74766 Marketing terytorialny : jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich / Duczkowska-Piasecka, Małgorzata.
2126   2001000751570 E.75157 Marketing terytorialny oparty na wiedzy /
2127   2001000683482 E.68348 Marketing usług prawniczych / BOBROWICZ, MACIEJ
2128   2001000761029 E.76102 Marketing w działalności gospodarczej : A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych, 1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych / Nowacka, Aldona.
2129   2001000711246 E.71124 Marketing w enklawach finansowych / Masiukiewicz, Piotr
2130   2001000700660 E.70066 Marketing w firmie przyszłości / Krawiec, Franciszek.
2131   2001000734108 E.73410 Marketing w gastronomii / Sala, Józef.
2132   2001000709298 E.70929 Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach korzystających z pomocy unijnej / Masiukiewicz, Piotr
2133   2001000693634 E.69363 Marketing w organizacjach non profit / Sargeant, Adrian.
2134   2001000708635 E.70863 Marketing w organizacjach non-profit / Limański, Andrzej.
2135   2001000712199 E.71219 Marketing w przedsiębiorstwie : ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami / Kaczmarczyk, Stanisław
2136   2001000711536 E.71153 Marketing w sektorze publicznym : mapa drogowa wyższej efektywności / Kotler, Philip
2137   2001000685349 E.68534 Marketing w sieci / COLLIN, SIMON
2138   2001000749850 E.74985 Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki /
2139   2001000709632 E.70963 Marketing w zarysie : praca zbiorowa /
2140   2001000691036 E.69103 Marketing wartości / DOYLE, PETER
2141   2001000706327 E.70632 Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa Szymura-Tyc, Maja
2142   2001000754885 E.75488 Marketing wielkich możliwości : jak sprzedawać więcej w szumie informacyjnym / Urban, Grzegorz
2143   2001000749164 E.74916 Marketing wobec ponowoczesności : monografia / Lotko, Aleksander
2144   2001000752171 E.75217 Marketing wobec wyzwań XXI wieku : uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce : praca zbiorowa /
2145   2001000749744 E.74974 Marketing żywności / Górska-Warsewicz, Hanna.
2146   2001000757565 E.75756 Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce / Łodziana-Grabowska, Joanna.
2147   2001000750375 E.75037 Marketingowe zarządzanie apteką / Mruk, Henryk.
2148   2001000732081 E.73208 Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Wojciechowski, Tadeusz
2149   2001000760015 E.76001 Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Wojciechowski, Tadeusz.
2150   2001000721658 E.72165 Merchandising : magnetyzm przestrzeni handlowej / Diamond, Jay.
2151   2001000721665 E.72166 Merchandising / Borusiak Barbara.
2152   2001000721672 E.72167 Merchandising w małych i dużych firmach handlowych : teoria i praktyka : cenne wskazówki, trendy, wyniki badań / Witek, Lucyna.
2153   2001000756179 E.75617 Metody zarządzania marketingowego /
2154   2001000695928 E.69592 Metody zdobywania klientów czyli Jak osiągnąć sukces w sprzedaży : praktyczny podręcznik marketingu i prospektingu dla agentów, salesmanów, pośredników, brokerów, dealerów, maklerów i komiwojażerów / Fijor, Jan M.
2155   2001000762798 E.76279 Neuromarketing : 100 szybkich, łatwych i tanich sposobów na przekonanie klienta / Dooley, Roger
2156   2001000725366 E.72536 Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań / Frąckiewicz, Ewa
2157   2001000728787 E.72878 Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta / Pawłowska, Bożena
2158   2001000719174 E.71917 Nowy marketing / Kaznowski, Dominik.
2159   2001000711468 E.71146 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
2160   2001000710652 E.71065 Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw / Szymczak, Jadwiga.
2161   2001000739561 E.73956 Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu / Kotler, Philip
2162   2001000749911 E.74991 Planowanie marketingowe przedsiębiorstw - ujęcie zintegrowane / Rupik, Katarzyna.
2163   2001000688050 E.68805 Podstawy marketingu : praca zbiorowa /
2164   2001000743711 E.74371 Podstawy marketingu /
2165   2001000754861 E.75486 Podstawy marketingu terytorialnego / Florek, Magdalena
2166   2001000736058 E.73605 Polski e-konsument : typologia, zachowania / Jaciow, Magdalena.
2167   2001000740802 E.74080 Praktyczny marketing miast i regionów / Pogorzelski, Jacek.
2168   2001000736041 E.73604 Produkty i marki w opinii e-konsumentów / Kolny, Beata.
2169   2001000710744 E.71074 Programy lojalnościowe : budowa i funkcjonowanie / Kwiatek, Piotr.
2170   2001000726929 E.72692 Promowanie firmy - wskazówki i przestrogi : jak pozyskać i zatrzymać klientów / Cooper, Scott W.
2171   2001000763740 E.76374 Przedsiębiorstwa i ich interesariusze : relacje marketingowe i CSR /
2172   2001000745890 E.74589 Quo vadis marketingu /
2173   2001000758630 E.75863 Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych / Bilińska-Reformat, Katarzyna.
2174   2001000765898 E.76589 Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej / Mirońska, Dominika.
2175   2001000754854 E.75485 Skuteczny e-mail marketing / Maciorowski, Artur.
2176   2001000743278 E.74327 Sponsoring : klucz nowoczesnego marketingu / Datko, Marek.
2177   2001000729326 E.72932 Sprzedaż i dystrybucja : [praktyka (i teoria) biznesu] / Eckert, Heiko van.
2178   2001000729463 E.72946 Standaryzacja instrumentów marketingu-mix : na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce / Sagan, Mariusz.
2179   2001000762118 E.76211 Strategia marketingowa : instrukcja budowy silnej marki / Tesławski, Maciej.
2180   2001000686209 E.68620 Strategia marki / ALTKORN, JERZY
2181   2001000713424 E.71342 Strategia obsługi klienta HOROVITZ, JACQUES
2182   2001000759071 E.75907 Strategiczny brand marketing : praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko / Szczepański, Jarosław
2183   2001000706884 E.70688 Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej Langer, Wanda
2184   2001000682126 E.68212 Strategie marketingowe dużych sieci handlowych / Domański, Tomasz
2185   2001000736096 E.73609 Strategie marketingowe w instytucjach kultury / Wróblewski, Łukasz
2186   2001000707553 E.70755 Szanse i wyzwania współczesnego marketingu : praca zbiorowa /
2187   2001000762132 E.76213 Świadomy telemarketing : interaktywne narzędzie dla telemarketerów i menedżerów call center / Książkiewicz, Katarzyna.
2188   2001000749171 E.74917 Trendy i wyzwania współczesnego marketingu /
2189   2001000764372 E.76437 Wally Olins o marce / OLINS, WALLY
2190   2001000764310 E.76431 Wizerunek firmy / ALTKORN, JERZY
2191   2001000682232 E.68223 Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego / GWIAZDA, ADAM
2192   2001000693627 E.69362 Wskaźniki marketingowe /
2193   2001000765027 E.76502 Współczesne problemy zarządzania i marketingu / Łobos, Krzysztof.
2194   2001000759194 E.75919 Wykorzystanie instrumentów marketingowych w czasie światowego kryzysu gospodarczego / Bacior, Michał.
2195   2001000753710 E.75371 Youtility czyli dlaczego inteligentny marketing polega na pomocy, a nie medialnym szumie? / Baer, Jay
2196   2001000695195 E.69519 Zachowania nabywców / GARBARSKI, LECHOSŁAW
2197   2001000736928 E.73692 Zakamarki marki : rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki / Tkaczyk, Paweł
2198   2001000716968 E.71696 Zarządzanie i planowanie marketingowe / Kapsa, Elżbieta.
2199   2001000701582 E.70158 Zarządzanie marką : jak wypromować rozpoznawalną markę PRINGLE, HAMISH
2200   2001000683802 E.68380 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz
2201   2001000658725 E.65872 Zarządzanie marketingiem : strategia rynku dóbr i usług przemysłowych / HUTT, MICHAEL D.
2202   2001000721443 E.72144 Zarządzanie marketingiem / Knecht, Zdzisław
2203   2001000757671 E.75767 Zarządzanie marketingiem / Woźniczka, Jarosław
2204   2001000705146 E.70514 Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze : praca zbiorowa
2205   2001000692675 E.69267 Zarządzanie marketingowe /
2206   2001000701537 E.70153 Zarządzanie relacjami w usługach
2207   2001000727551 E.72755 Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku /
2208   2001000751532 E.75153 Zmysły dla zysku : marketing sensoryczny w praktyce / Skowronek, Iwona
2209   2001000715831 E.71583 Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Rudawska, Edyta.
 
Media
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2210   2001000764860 E.76486 Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych : studium przypadku / Widera, Zbigniew.
2211   2001000733019 E.73301 Marketing medialny / Jupowicz-Ginalska, Anna.
2212   2001000676446 E.67644 Media - komunikacja, biznes elektroniczny /
2213   2001000685691 E.68569 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / GOBAN-KLAS, TOMASZ
2214   2001000711840 E.71184 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Goban-Klas, Tomasz
2215   2001000764358 E.76435 Media i komunikowanie polityczne : Niemcy, Austria, Szwajcaria / OCIEPKA, BEATA
2216   2001000681211 E.68121 Media masowe : władza, rozrywka i biznes / Mrozowski, Maciej
2217   2001000689439 E.68943 Media relations : budowanie reputacji firmy / ANDRZEJEWSKI, PIOTR
2218   2001000722518 E.72251 Multimedia w biznesie i zarządzaniu /
2219   2001000736546 E.73654 Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji / Li, Charlene.
2220   2001000670840 E.67084 Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą. BELICZYŃSKI JAN
2221   2001000763252 E.76325 Potencjał biznesowy mediów społecznościowych : diagnoza, metody, komunikacja / Bachnik, Katarzyna.
2222   2001000748624 E.74862 Przedsiębiorczość nowych mediów : analiza modeli biznesowych firm internetowych /
2223   2001000711574 E.71157 Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju /
2224   2001000711796 E.71179 Studia nad mediami i komunikowaniem masowym : teoria, rynek, społeczeństwo /
2225   2001000711406 E.71140 Teorie komunikowania masowego / Baran, Stanley J.
2226   2001000672066 E.67206 Umiejętności w komunikowaniu si [na przykładzie firmy] / WARNER TONY
2227   2001000731022 E.73102 Wizerunek firmy w mediach / Szocki, Józef
2228   2001000672998 E.67299 Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem / FISKE, JOHN
 
Public relations
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2229   2001000736447 E.73644 Employer branding : budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku / Kozłowski, Marek
2230   2001000747627 E.74762 Etyka w zawodzie specjalistów public relations / Hope, Ewa.
2231   2001000731688 E.73168 Internet Public Relations : polskie realia działań public relations w sieci / Kaczmarek-Śliwińska, Monika.
2232   2001000657230 E.65723 Język public relations : jak promować firmę / MURDOCH, ANNA
2233   2001000763351 E.76335 Komunikacja wizerunkowa : e-public relations / Smektała, Tymon
2234   2001000721023 E.72102 Konsumenci wobec public relations : komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych / Zrałek, Jolanta.
2235   2001000733064 E.73306 Marketing i public relations w małej firmie / Ali, Moi.
2236   2001000722488 E.72248 Nietypowe przypadki public relations / Szczepanik, Rafał.
2237   2001000742523 E.74252 Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu / Kuraszko, Iwona.
2238   2001000686803 E.68680 Partyzanckie Public Relations w Internecie : prowadzenie skutecznej kampanii medialnej w Internecie, poza Internete m i wszędzie gdzie się da / LEVINE, MICHAEL
2239   2001000675883 E.67588 Prezentacje i wystąpienia w public relations / MURDOCH, ANNA
2240   2001000705443 E.70544 Public relations : znaczenie społeczne i kierunki rozwoju
2241   2001000684748 E.68474 Public relations - moda czy konieczność? : teoria i praktyka / Pluta, Ewa.
2242   2001000687046 E.68704 Public relations : teoria, praktyka, perspektywy / Rozwadowska, Barbara.
2243   2001000690688 E.69068 Public relations : (wybrane zagadnienia) / KRAWULSKI, JERZY
2244   2001000699735 E.69973 Public Relations : sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce /
2245   2001000709502 E.70950 Public relations : skuteczna komunikacja w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
2246   2001000723294 E.72329 Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem : [podręcznik dla teoretyków, poradnik dla praktyków] / Wojcik, Krystyna
2247   2001000724901 E.72490 Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem / Wojcik, Krystyna.
2248   2001000741908 E.74190 Public relations : zarządzanie informacjami / Bielawski, Piotr
2249   2001000764341 E.76434 Public relations : strategie firm międzynarodowych w Polsce / ŻBIKOWSKA, AGNIESZKA
2250   2001000679072 E.67907 Public relations / BLACK, SAM
2251   2001000688678 E.68867 Public relations /
2252   2001000695119 E.69511 Public relations / Laermer, Richard
2253   2001000710751 E.71075 Public relations / Davis, Anthony
2254   2001000747917 E.74791 Public relations / Andrzejewski, Piotr
2255   2001000729661 E.72966 Public relations miast i regionów /
2256   2001000679300 E.67930 Public relations od A do Z T.1, [Analiza sytuacji wyjściowej, planowanie działalności] / WOJCIK, KRYSTYNA
2257   2001000679317 E.67931 Public relations od A do Z T.2, [Wprowadzanie programów PR, kontrola procesów PR] / WOJCIK, KRYSTYNA
2258   2001000698967 E.69896 Public relations w internecie / SZYFTER, JERZY P.
2259   2001000730483 E.73048 Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych / Jakubowska, Agata
2260   2001000688692 E.68869 Public relations w praktyce : praca zbiorowa /
2261   2001000744381 E.74438 Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem /
2262   2001000680504 E.68050 Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw / SMEKTAŁA, TYMON
2263   2001000757626 E.75762 Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się / Kaczmarek-Śliwińska, Monika.
2264   2001000686230 E.68623 Wizerunek firmy : kreowanie, zarządzanie, efekty / Budzyński, Wojciech.
2265   2001000721894 E.72189 Własność mediów a public relations na rynku prasowym / Andrzejewski, Piotr
 
Reklama
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2266   2001000733057 E.73305 Kreatywna reklama / Burtenshaw, Ken.
2267   2001000692743 E.69274 Kreatywność w reklamie / MURDOCH, ANNA
2268   2001000750849 E.75084 Kreowanie i zmiana współczesnego przekazu reklamowego /
2269   2001000746101 E.74610 Mapy recepcji reklamy / Grzegorczyk, Adam M.
2270   2001000708529 E.70852 Nowoczesna reklama na współczesnym rynku / Strużycki, Marian
2271   2001000678020 E.67802 Podręcznik reklamy / LEWIS, HERSCHELL GORDON
2272   2001000681143 E.68114 Poetyka reklamy / SZCZĘSNA, EWA
2273   2001000747689 E.74768 Product placement : planowanie, kreacja i pomiar skuteczności / Choliński, Artur.
2274   2001000705658 E.70565 Reklama : socjotechnika oddziaływania Kozłowska, Anna
2275   2001000707461 E.70746 Reklama : podręcznik / Nowacki, Robert.
2276   2001000732685 E.73268 Reklama : techniki perswazyjne / Kozłowska, Anna
2277   2001000751129 E.75112 Reklama : zarys problematyki : podręcznik akademicki / Gędek, Marek
2278   2001000726912 E.72691 Reklama / Grzegorczyk, Adam M.
2279   2001000766277 E.76627 Reklama internetowa : stwórz klientowi jego własny świat / Leśniewska, Agnieszka.
2280   2001000732982 E.73298 Reklama podprogowa : jak niepostrzeżenie wniknąć w umysł odbiorcy / Bullock, August.
2281   2001000734689 E.73468 Reklama w procesach konkurencji /
2282   2001000683932 E.68393 Reklama w przedsiębiorstwie / NOWACKI, ROBERT
2283   2001000675685 E.67568 Reklama według Ottona Kleppnera /
2284   2001000731695 E.73169 Reklama zewnętrzna w mieście / Markiewicz, Monika
2285   2001000767014 E.76701 Siła kreacji w reklamie : marka soczysta jak pomarańcza / Fallon, Pat.
2286   2001000673117 E.67311 Skuteczna reklama /
2287   2001000760824 E.76082 Sprzedaż produktów reklamowych : kwalifikacja A.26 : sprzedaż produktów i usług reklamowych / Pańczyk, Małgorzata.
2288   2001000736003 E.73600 Strategia reklamowa : praktyczny poradnik dla menedżerów marki / Janiszewska, Karolina.
2289   2001000767021 E.76702 Strategia reklamy marki, produktów i usług / Dejnaka, Agnieszka.
2290   2001000733002 E.73300 Ukryta moc reklamy : co tak naprawdę wpływa na wybór marki? HEATH, ROBERT
2291   2001000682072 E.68207 Wielkie kampanie reklamowe / IND, NICHOLAS
2292   2001000763887 E.76388 Zarządzanie reklamą /
 
Nieruchomości
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2293   2001000754427 E.75442 Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych / Śmietana, Katarzyna
2294   2001000721771 E.72177 Analiza rynku nieruchomości /
2295   2001000722174 E.72217 Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin : studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego / Kokot, Sebastian.
2296   2001000764945 E.76494 Ekonomiczny wymiar nieruchomości / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2297   2001000726233 E.72623 Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne / Marcinek, Krzysztof.
2298   2001000736898 E.73689 Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce : czynniki ryzyka i modele transakcji : biura, mieszkania, hotele, centra handlowe, magazyny / Czerkas, Krzysztof.
2299   2001000720903 E.72090 Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce : (na przykładzie dużych miast) / Kotlińska, Janina
2300   2001000753543 E.75354 Gospodarka mieszkaniowa gminy / Nowak, Maciej Jacek.
2301   2001000714377 E.71437 Gospodarka nieruchomościami / Cymerman, Ryszard
2302   2001000763511 E.76351 Gospodarowanie nieruchomościami w gminach w aspekcie ich dochodowości / Trojanek, Maria.
2303   2001000757206 E.75720 Hipoteczny pieniądz bankowy / Półtorak, Bogusław.
2304   2001000722204 E.72220 Ile jest warta nieruchomość / Mączyńska, Elżbieta.
2305   2001000738670 E.73867 Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych : analiza komparatywna efektywności / Wiśniewska, Marta Anastazja.
2306   2001000749867 E.74986 Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel /
2307   2001000709588 E.70958 Inwestycje na rynku nieruchomości : praca zbiorowa /
2308   2001000680337 E.68033 Inwestycje w nieruchomości / BRYX, MAREK
2309   2001000731282 E.73128 Kryzys giełdowy a rynek nieruchomości : [praca zbiorowa] /
2310   2001000745616 E.74561 Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy /
2311   2001000724604 E.72460 Nacjonalizacja i reprywatyzacja / Osajda, Konrad.
2312   2001000764952 E.76495 Najem na rynku nieruchomości / Foryś, Iwona.
2313   2001000731305 E.73130 Nieruchomości a rozwój regionu : [praca zbiorowa] /
2314   2001000731275 E.73127 Nieruchomości i finansowanie inwestycji : praca zbiorowa /
2315   2001000731329 E.73132 Nieruchomości mieszkaniowe, spółdzielcze i socjalne : [praca zbiorowa] /
2316   2001000720583 E.72058 Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium /
2317   2001000721115 E.72111 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2318   2001000720613 E.72061 Obrót nieruchomościami : praca zbiorowa /
2319   2001000738632 E.73863 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Doganowski, Roman.
2320   2001000742592 E.74259 Obrót prawny nieruchomościami / Maziarz-Charuza, Agnieszka.
2321   2001000732128 E.73212 Opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości : zakup i sprzedaż, budowa i przebudowa, działalność deweloperska, wniesienie do spółki, przypadki szczególne / Pyzel, Barbara.
2322   2001000761807 E.76180 Plany zarządzania nieruchomościami : modele, metody, narzędzia / Sobczak, Andrzej
2323   2001000757879 E.75787 Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości / Głuszak, Michał.
2324   2001000751464 E.75146 Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości : przykłady i zadania / Trojanek, Maria.
2325   2001000707454 E.70745 Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami
2326   2001000753321 E.75332 Podstawy gospodarowania nieruchomościami /
2327   2001000722419 E.72241 Podstawy zarządzania nieruchomościami /
2328   2001000726011 E.72601 Podstawy zarządzania nieruchomościami / Gawron, Henryk
2329   2001000753338 E.75333 Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości / Wolanin, Marian.
2330   2001000688968 E.68896 Pośrednik na rynku nieruchomości : praca zbiorowa /
2331   2001000731299 E.73129 Prognozowanie rynku nieruchomości : [praca zbiorowa] /
2332   2001000714582 E.71458 Przygotowanie planu zarządzania nieruchomością / Gawron, Henryk
2333   2001000742134 E.74213 Przykłady wycen nieruchomości /
2334   2001000762026 E.76202 Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce / Trzebiński, Artur Arkadiusz.
2335   2001000750566 E.75056 Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast /
2336   2001000738977 E.73897 Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne : praca zbiorowa. T. 1 /
2337   2001000738984 E.73898 Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne : praca zbiorowa. T. 2 /
2338   2001000731671 E.73167 Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce : ujęcie ilościowe / Foryś, Iwona.
2339   2001000762088 E.76208 Spółdzielnie mieszkaniowe : dylematy funkcjonowania i rozwoju / Blaszke, Małgorzata.
2340   2001000721597 E.72159 Strategie inwestowania na rynku nieruchomości : praca zbiorowa /
2341   2001000743254 E.74325 System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : doświadczenia i kierunki zmian / Główka, Gabriel.
2342   2001000731312 E.73131 Uwarunkowania gospodarcze rynku rozwoju nieruchomości : [praca zbiorowa] /
2343   2001000678372 E.67837 Wspólnoty mieszkaniowe w gospodarce rynkowej / NIEMCZYK, ROMAN
2344   2001000707447 E.70744 Wycena nieruchomości
2345   2001000721245 E.72124 Wycena nieruchomości /
2346   2001000753345 E.75334 Wycena nieruchomości / Żak, Mirosław
2347   2001000723331 E.72333 Wycena nieruchomości przedsiębiorstw / Konowalczuk, Jan.
2348   2001000686933 E.68693 Zarządzanie finansami nieruchomości / DĘBNIEWSKA, MARIA
2349   2001000672943 E.67294 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / ŚLIWIŃSKI, ARTUR
2350   2001000700561 E.70056 Zarządzanie nieruchomościami / Lewandowski, Krzysztof
2351   2001000754717 E.75471 Zarządzanie nieruchomościami handlowymi /
2352   2001000720606 E.72060 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi : praca zbiorowa /
2353   2001000732210 E.73221 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi : aspekty prawne i organizacyjne / Bończak-Kucharczyk, Ewa
2354   2001000757763 E.75776 Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami / Foryś, Iwona.
2355   2001000671762 E.67176 Zasady wyceny nieruchomości w świecie /
2356   2001000707430 E.70743 Zastosowania metod ilościowych w procesach gospodarowania nieruchomościami : analizy, diagnozy i prognozy
 
Ochrona środowiska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2357   2001000717705 E.71770 Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych / Foltyn-Zarychta, Monika.
2358   2001000761531 E.76153 Biznes ekologiczny : ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm /
2359   2001000674442 E.67444 Czysty zysk : przewodnik środowiskowego zarządzania przedsiębiorstwem : praktyczne wskazówki wdrażania normy ISO 14001 / WINTER, GEORG
2360   2001000726004 E.72600 Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 / Matuszak-Flejszman, Alina.
2361   2001000669899 E.66989 Ekologia - jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy : wybrane zagadnienia /
2362   2001000731725 E.73172 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / Rogall, Holger
2363   2001000690695 E.69069 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska / BERNACIAK, ARNOLD
2364   2001000675531 E.67553 Ekorozwój : wyzwanie XXI wieku / KOZŁOWSKI, STEFAN
2365   2001000705221 E.70522 Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.)
2366   2001000660391 E.66039 Gospodarka a środowisko przyrodnicze /
2367   2001000741243 E.74124 Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem /
2368   2001000749799 E.74979 Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza / Dyduch, Justyna.
2369   2001000665624 E.66562 Kompendium wiedzy o ekologii /
2370   2001000750924 E.75092 Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju /
2371   2001000671144 E.67114 Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / GÓRKA KAZIMIERZ
2372   2001000681334 E.68133 Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / GÓRKA, KAZIMIERZ
2373   2001000671212 E.67121 Ochrona środowiska / BOĆ JAN
2374   2001000740604 E.74060 Ochrona środowiska a integracja europejska : doświadczenia polskie / Mazur-Wierzbicka, Ewa.
2375   2001000732753 E.73275 Organizacja ochrony środowiska /
2376   2001000673315 E.67331 Podstawy ekologii. BANASZAK JÓZEF
2377   2001000709229 E.70922 Podstawy gospodarki odpadami / Rosik-Dulewska, Czesława.
2378   2001000714643 E.71464 Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej / Sitek, Magdalena
2379   2001000667369 E.66736 Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie / PACZUSKI, RYSZARD
2380   2001000728350 E.72835 Rachunek kosztów w ochronie środowiska /
2381   2001000697069 E.69706 Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach2002-2003 /
2382   2001000751525 E.75152 Rozwój zintegrowany : warunki, wymiary, wyzwania / Słodowa-Hełpa, Małgorzata.
2383   2001000672820 E.67282 Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. FAMIELEC JÓZEFA
2384   2001000705498 E.70549 System finansowania ochrony środowiska w Polsce
2385   2001000749591 E.74959 Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski / Pondel, Hanna.
2386   2001000634255 E.63425 Wartość środowiska : metody wyceny ekonomicznej / WINPENNY JAMES T.
2387   2001000686476 E.68647 Wielki słownik polsko-niemiecki T.2, P - Ż / PIPREK, JAN
2388   2001000744428 E.74442 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych / Korol, Janusz.
2389   2001000676477 E.67647 Wspólnota Europejska a środowisko naturalne Cz.2 /
2390   2001000676460 E.67646 Wspólnota Europejska a środowisko naturalne : konferencja w Angers . Cz.1 /
2391   2001000711918 E.71191 Zarządzanie środowiskiem /
2392   2001000747306 E.74730 Zarządzanie środowiskowe / Kowal, Edward.
2393   2001000740512 E.74051 Zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie : wybrane zagadnienia / Nierzwicki, Witold.
2394   2001000736621 E.73662 Zielony wzrost, zielony zysk : jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę /
 
Kierowanie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2395   2001000756124 E.75612 12 dyscyplin doskonałego przywództwa : w jaki sposób przywódcy osiągają wybitne rezultaty / Tracy, Brian
2396   2001000729630 E.72963 17 śmiertelnych błędów szefa / Szczepanik, Rafał.
2397   2001000727612 E.72761 Aktywność fizyczna oraz inne zachowania zdrowotne w stylu życia menedżerów / Nowak, Paweł
2398   2001000761814 E.76181 Analiza decyzji / Goodwin, Paul.
2399   2001000727247 E.72724 Błyskotliwy menedżer : co dobry menedżer wie, robi i mówi / Peeling, Nic.
2400   2001000687817 E.68781 Budowanie zespołu : przygotowanie i prowadzenie szkoleń outdoor / SZCZEPANIK, RAFAŁ
2401   2001000715886 E.71588 Budowanie zespołu z pasją : od toksycznych zachowań do zaangażowania / Heidema, James M.
2402   2001000702152 E.70215 Cechy dobrego menadżera : eksperymenty grupowe rozwijające osobowość kadry kierowniczej VOPEL, KLAUS W.
2403   2001000729609 E.72960 Coaching kadry kierowniczej / Dembkowski, Sabine.
2404   2001000750825 E.75082 Człowiek w organizacji : teoria i praktyka /
2405   2001000736430 E.73643 Ekonomizacja szkolenia pracowników jako czynnik wartości przedsiębiorstwa / Andrzejczak, Aldona.
2406   2001000738465 E.73846 Elastyczne formy zatrudnienia : telepraca, zarządzanie pracą zdalną / Stroińska, Ewa.
2407   2001000728183 E.72818 Ewaluacja talentu : nowa strategia zarządzania talentami w organizacji /
2408   2001000727209 E.72720 Ewolucjonizm w zarządzaniu : menedżerowie Darwina / Sułkowski, Łukasz.
2409   2001000724703 E.72470 Inspirujący menedżer : budowanie relacji, które przekładają się na wyniki / Leary-Joyce, Judith.
2410   2001000722693 E.72269 Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce / Oleksiuk, Adam.
2411   2001000738045 E.73804 Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów /
2412   2001000760855 E.76085 Key account manager / Kałucki, Krzysztof.
2413   2001000710522 E.71052 Kierowanie ludźmi : profesjonalne odpowiedzi na codzienne wyzwania zawodowe, wyznaczanie kierunków,tworzenie wizji, wprowadzanie zmian, inspirowanie ludzi / Baird, Lloyd.
2414   2001000711253 E.71125 Kierowanie zespołami : od zespołu niesterowalnego do uskrzydlonego : wprowadzaj członków zespołu w role, które im przydzielasz : rozpoznaj i neutralizuj tendencje odśrodkowe w grupie : oceń swoje umiejętności - test kompetencji lidera / Donnellon, Anne
2415   2001000741458 E.74145 Kierownik w instytucji publicznej : znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania / Hancewicz, Radosław.
2416   2001000700936 E.70093 Kierownik w organizacji / TOKARSKI, STEFAN
2417   2001000724673 E.72467 Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Penc, Józef.
2418   2001000760039 E.76003 Koniec świata menedżerów? / Koźmiński, Andrzej Krzysztof
2419   2001000747481 E.74748 Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji /
2420   2001000727124 E.72712 Kształtowanie liderów : siedem zasad rozwijania zdolności przywódczych / Adair, John Eric
2421   2001000728329 E.72832 Kultura pracy menedżera /
2422   2001000720057 E.72005 Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim /
2423   2001000722600 E.72260 Lider bez maski : prawdziwa droga do sukcesu / Taylor, David.
2424   2001000727117 E.72711 Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy / Doherty, Nora.
2425   2001000712922 E.71292 Menedżer - przywódca w organizacji gospodarczej / Jasiukiewicz, Marian
2426   2001000729531 E.72953 Menedżer jako lider / Simerson, Byron K.
2427   2001000746811 E.74681 Menedżer jakości : podejście procesowe : praca zbiorowa /
2428   2001000701988 E.70198 Mistrzowski coaching HARGROVE, ROBERT
2429   2001000727100 E.72710 Mistrzowskie zarządzanie ludźmi : tworzenie skutecznego zespołu poprzez motywowanie, wspieranie i przywództwo / Thomas, Mark
2430   2001000759262 E.75926 Mobile dla menedżerów czyli Jak tworzyć dobre produkty mobilne / Zaremba, Marcin
2431   2001000716104 E.71610 Model systemu społecznego a problemy zarządzania / Chudoba, Tadeusz.
2432   2001000715091 E.71509 Motywowanie do pracy : teorie i instrumenty / Sekuła, Zofia.
2433   2001000722525 E.72252 Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Kopertyńska, Maria Wanda.
2434   2001000752126 E.75212 Motywowanie w praktyce : studia przypadków / Serafin, Krystyna.
2435   2001000729500 E.72950 Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi / Rzycka, Olga.
2436   2001000688173 E.68817 Ocena efektywności pracowników : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / FURTWENGLER, DALE
2437   2001000747528 E.74752 Ocena pracowników : nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji / Padzik, Kinga.
2438   2001000756216 E.75621 Operacyjne zarządzanie projektami / Knosala, Ryszard
2439   2001000738434 E.73843 Organizacja zachowań zespołowych /
2440   2001000754991 E.75499 Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów : determinanty stylu kierowania / Opolska, Agata.
2441   2001000729494 E.72949 Pełne przywództwo : osiąganie sukcesów we wszystkich aspektach życia / Friedman, Stewart D.
2442   2001000724949 E.72494 Podejmowanie trudnych decyzji : osiąganie celów dzięki odważnemu działaniu / Shaw, Peter.
2443   2001000748525 E.74852 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi /
2444   2001000724000 E.72400 Poradnictwo kariery przez całe życie / Pisula, Dorota.
2445   2001000683437 E.68343 Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie / JURKOWSKI, RYSZARD
2446   2001000728343 E.72834 Przekonaj pracowników do dbania o jakość : poradnik menedżerski dla pełnomocników, kierowników i szefów, którym zależy na jakości / Szymańska, Dorota.
2447   2001000688159 E.68815 Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / LARSON, WILLIAM W.
2448   2001000741373 E.74137 Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej : praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów / Lencioni, Patrick
2449   2001000688166 E.68816 Przywództwo : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / O'LEARY, ELIZABETH
2450   2001000727063 E.72706 Przywództwo : złote zasady : czego nauczyło mnie życie lidera / Maxwell, John C.
2451   2001000743124 E.74312 Przywództwo : biblia lidera / Owen, Jo
2452   2001000733750 E.73375 Przywództwo i władza menedżerska : nowe idee, metody, praktyka / Wójcik, Marian
2453   2001000728169 E.72816 Przywództwo w organizacjach : analiza najlepszych praktyk / Mrówka, Rafał.
2454   2001000719952 E.71995 Przywództwo według Johna Adaira / Adair, John Eric
2455   2001000749829 E.74982 Rozmowa kwalifikacyjna : błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania / Hodgson, Susan.
2456   2001000710768 E.71076 Rozwiązywanie problemów w organizacji : moderacje w praktyce / Łasiński, Gabriel
2457   2001000732968 E.73296 Rozwój zasobów ludzkich / Joy-Matthews, Jennifer.
2458   2001000747283 E.74728 Skuteczne zarządzanie talentami : odkryj potencjał swoich pracowników / Stuart-Kotze, Robin
2459   2001000725137 E.72513 Strategie wynagrodzeń / Borkowska, Stanisława
2460   2001000761463 E.76146 Stres w pracy menedżera / Kraczla, Magdalena.
2461   2001000705504 E.70550 Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku : plan działania Hammer, Michael
2462   2001000725021 E.72502 Techniki prowadzenia rozmów dla kadry zarządzającej : kiedy komunikacja jest skuteczna? / Heyde, Anke von der.
2463   2001000742684 E.74268 Vademecum menedżera - organizacja pracy własnej / Pluta, Anna
2464   2001000746132 E.74613 Władza a moralny wymiar przywództwa / Szczupaczyński, Jerzy.
2465   2001000727025 E.72702 Władza i kierowanie : teorie i praktyka biurokracji / Stelmach, Waldemar.
2466   2001000728596 E.72859 Wyniki górą! : tworzenie kultury pozwalającej prześcignąć konkurencję / Pennington, Randy G.
2467   2001000711901 E.71190 Zachowania człowieka w organizacji / Kożusznik, Barbara.
2468   2001000736348 E.73634 Zachowania w organizacji / Robbins, Stephen P.
2469   2001000742820 E.74282 Zarządzanie kreatywnymi pracownikami : naucz się wykorzystywać ich talent / Torr, Gordon.
2470   2001000748105 E.74810 Zarządzanie motywacją pracowników / Kozłowski, Waldemar Ryszard.
2471   2001000738106 E.73810 Zarządzanie projektami / Harper-Smith, Patrick.
2472   2001000738687 E.73868 Zarządzanie projektami / Pawlak, Marek
2473   2001000729418 E.72941 Zarządzanie projektem : co dobry szef projektu wie, robi i mówi / Barker, Stephen
2474   2001000729395 E.72939 Zarządzanie talentami : wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników / Robertson, Alan.
2475   2001000717569 E.71756 Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji : praca zbiorowa /
2476   2001000723379 E.72337 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji : materiały do ćwiczeń /
2477   2001000748082 E.74808 Zarządzanie zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Golnau, Wiesław
2478   2001000708918 E.70891 Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla /
2479   2001000735679 E.73567 Zarządzanie zespołem : motywacja i działanie /
 
Organizacja i zarządzanie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2480   2001000736379 E.73637 Algorytm sukcesu : wprowadź swoją firmę na ścieżkę rozwoju / McKeown, Les
2481   2001000756322 E.75632 Analiza danych w biznesie / Provost, Foster
2482   2001000750238 E.75023 Classic Drucker / Drucker, Peter Ferdinand
2483   2001000736386 E.73638 Compliance w przedsiębiorstwie / Makowicz, Bartosz
2484   2001000752744 E.75274 Człowiek w organizacji : ludzie, struktury, organizacje / Gitling, Maciej.
2485   2001000749522 E.74952 Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie : zasób czy kapitał? : od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością / Jamka, Beata
2486   2001000712779 E.71277 Decyzje i zmiany w organizacji : w poszukiwaniu skutecznych sposobów działania / Penc, Józef.
2487   2001000738298 E.73829 Decyzyjne Systemy Zarządzania /
2488   2001000731886 E.73188 Diagnoza organizacji : pierwszy krok do uzdrowienia firmy / Hensel, Przemysław.
2489   2001000753185 E.75318 Dopasowanie organizacyjne : aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi / Gadomska-Lila, Katarzyna.
2490   2001000753192 E.75319 Doradztwo organizacyjne : ujęcie systemowe /
2491   2001000723188 E.72318 Doskonalenie funkcjonowania organizacji / Gomółka, Zdzisław.
2492   2001000721405 E.72140 Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy /
2493   2001000747832 E.74783 Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability / Wysokińska-Senkus, Aneta.
2494   2001000711758 E.71175 Doskonalenie systemów zarządzania : nowa droga do przedsiębiorstwa lean / Bednarek, Mariusz.
2495   2001000734344 E.73434 Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce / Kowalczyk, Jerzy
2496   2001000746767 E.74676 Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych / Kania, Krzysztof.
2497   2001000736409 E.73640 Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe /
2498   2001000712809 E.71280 Efektywne zarządzanie kompetencjami - tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy / Wieczorek, Jacek.
2499   2001000747849 E.74784 Efektywne zarządzanie projektami : tradycyjne, zwinne, ekstremalne / Wysocki, Robert K.
2500   2001000743148 E.74314 Epistemologia i metodologia zarządzania / Sułkowski, Łukasz.
2501   2001000736669 E.73666 Etnografia organizacji : badania polskich firm i instytucji /
2502   2001000739837 E.73983 Ewolucja czy rewolucja? : czas przemian - czas wyzwań : zarządzanie w procesie permanentnych zmian /
2503   2001000755042 E.75504 Funkcjonowanie organizacji zhierarchizowanej w wirtualnym świecie / Wojciechowska-Filipek, Sylwia.
2504   2001000737321 E.73732 Gospodarowanie, finansowanie i zarządzanie w XXI wieku /
2505   2001000747870 E.74787 Granice organizacji / Cyfert, Szymon.
2506   2001000759347 E.75934 Instrumentarium zarządzania publicznego /
2507   2001000728312 E.72831 Inteligentny outsourcing : sztuka skutecznej współpracy : poradnik dla menedżerów / Bravard, Jean-Louis.
2508   2001000739318 E.73931 Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu : praca zbiorowa /
2509   2001000711185 E.71118 Jak przeprowadzić transformację firmy / Kotter, John P.
2510   2001000749515 E.74951 Jak założyć i rozwinąć własną firmę? / Zachariasz, Katarzyna.
2511   2001000753277 E.75327 Jednoosobowa firma : jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą / Młodzikowska, Danuta.
2512   2001000712908 E.71290 Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem /
2513   2001000760381 E.76038 Klasyka teorii zarządzania : ćwiczenia, przykłady, testy / Jemielniak, Dariusz.
2514   2001000732463 E.73246 Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw / Śliwiński, Rafał.
2515   2001000716036 E.71603 Kompetencje a sukces zarządzania organizacją /
2516   2001000710539 E.71053 Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach / Rakowska, Anna.
2517   2001000722907 E.72290 Kompetentny CEO : metody efektywnego działania dla menedżerów najwyższego szczebla / Thomas, Mark
2518   2001000747634 E.74763 Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Winkler, Renata.
2519   2001000755967 E.75596 Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania /
2520   2001000757640 E.75764 Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie sektora producentów systemów informatycznych zarządzania / Wartini-Twardowska, Jolanta.
2521   2001000760398 E.76039 Konstytucje firm rodzinnych : w kierunku długowieczności / Lewandowska, Adrianna.
2522   2001000750399 E.75039 Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
2523   2001000710584 E.71058 Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Glińska-Neweś, Aldona
2524   2001000742394 E.74239 Ład korporacyjny : doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju / Jeżak, Jan.
2525   2001000736584 E.73658 Menedżer do zadań specjalnych : czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem /
2526   2001000710607 E.71060 Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych / Lachiewicz, Stefan.
2527   2001000723522 E.72352 Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej /
2528   2001000724222 E.72422 Metody zarządzania / Brzozowski, Maciej.
2529   2001000756186 E.75618 Metody zarządzania kulturą organizacyjną /
2530   2001000737765 E.73776 Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
2531   2001000756254 E.75625 Modele biznesu w internecie : teoria i studia przypadków polskich firm /
2532   2001000764761 E.76476 Modelowanie decyzji w zarządzaniu operacyjnym / Nowak, Maciej
2533   2001000744558 E.74455 Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw : studia przypadków : [naukowy akcelerator przedsiębiorczości : praca zbiorowa] /
2534   2001000757831 E.75783 Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu projektami / Kopczyński, Tomasz.
2535   2001000760428 E.76042 Narracje biznesowe : modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie /
2536   2001000715008 E.71500 Narzędzia tworzenia strategii organizacji / Białas, Tomasz
2537   2001000749201 E.74920 Nauka o organizacji : ujęcie dynamiczne /
2538   2001000720026 E.72002 Nauka o organizacji / Cyfert, Szymon.
2539   2001000722501 E.72250 Nauka o zarządzaniu / Sikorski, Czesław
2540   2001000748075 E.74807 Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca zbiorowa /
2541   2001000754601 E.75460 Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw : bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja /
2542   2001000726288 E.72628 Nowe formy organizacyjne przedsiębiorstwa w dobie e-gospodarki / Biniasz, Dominika.
2543   2001000749331 E.74933 Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia /
2544   2001000713554 E.71355 Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu : praca zbiorowa /
2545   2001000717316 E.71731 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
2546   2001000756483 E.75648 Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe /
2547   2001000748174 E.74817 Nowoczesne zarządzanie projektami /
2548   2001000751167 E.75116 Ocena projektów : koncepcje i metody /
2549   2001000751518 E.75151 Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Paliwoda-Matiolańska, Adriana.
2550   2001000724574 E.72457 Organizacja pracy biurowej : praca zbiorowa /
2551   2001000748600 E.74860 Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie / Brzeziński, Marek
2552   2001000755004 E.75500 Organizacja projektowa : podstawy, modele, rozwiązania / Trocki, Michał
2553   2001000755929 E.75592 Organizacja systemów produkcyjnych / Lewandowski, Jerzy
2554   2001000757602 E.75760 Organizacja w zmianach : perspektywa konsultanta / Masłyk-Musiał, Ewa
2555   2001000724550 E.72455 Organizacja wirtualna : teoria i praktyka / Najda-Janoszka, Marta.
2556   2001000724567 E.72456 Organizacja wirtualna / Brzozowski, Maciej.
2557   2001000727940 E.72794 Organizacje i archetypy / Kostera, Monika
2558   2001000736539 E.73653 Organizacje w praktyce : studia przypadku dla studentów zarządzania /
2559   2001000749492 E.74949 Organizować z polotem : wyobraźnia organizacyjna w praktyce /
2560   2001000761784 E.76178 Planowanie przebiegu projektów / Trocki, Michał
2561   2001000736553 E.73655 PMO : praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji / Spałek, Seweryn.
2562   2001000711949 E.71194 Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza /
2563   2001000743438 E.74343 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie /
2564   2001000723393 E.72339 Podstawy organizacji i zarządzania
2565   2001100878856 S.87885 Podstawy organizacji i zarządzania : praca zbiorowa /
2566   2001000724833 E.72483 Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie / Rogowski, Andrzej
2567   2001000739578 E.73957 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W.
2568   2001000740260 E.74026 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W.
2569   2001000763412 E.76341 Podstawy zarządzania organizacjami / Krzakiewicz, Kazimierz.
2570   2001000719969 E.71996 Podstawy zarządzania projektami / Lock, Dennis.
2571   2001000759873 E.75987 Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej : wybrane uwarunkowania /
2572   2001000749706 E.74970 Pracownicza partycypacja finansowa : geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty / Kozłowski, Maciej
2573   2001000764747 E.76474 Pracuj na TAK! : jak zbudowaliśmy firmę opartą na zaangażowaniu / Gacek, Przemysław.
2574   2001000749294 E.74929 Prakseologia a nauki o zarządzaniu : studium metodologiczne / Szpaderski, Adam.
2575   2001000748211 E.74821 Praktyczne lekcje zarządzania projektami / Kopczewski, Michał.
2576   2001000763276 E.76327 Praktyczne MBA : jak mądrze zaplanować karierę, stworzyć wspaniały zespół, zdynamizować wzrost i wygrać / Welch, Jack
2577   2001000760701 E.76070 Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu / Lichtarski, Jan
2578   2001000748099 E.74809 Praktyka zarządzania / Drucker, Peter Ferdinand
2579   2001000755141 E.75514 Problemy biznesowe : rozwiązania / Bolland, Eric J.
2580   2001000759880 E.75988 Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / Czaja, Izabela.
2581   2001000747542 E.74754 Proces przedsiębiorczy : tworzenie nowych przedsiębiorstw / Gaweł, Aleksandra.
2582   2001000738441 E.73844 Procesowe zarządzanie organizacją / Grajewski, Piotr.
2583   2001000756155 E.75615 Procesy rozwojowe przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce / Brojak-Trzaskowska, Małgorzata.
2584   2001000755295 E.75529 Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie / Maciąg, Artur.
2585   2001000725243 E.72524 Projektowanie organizacji / Glinka, Beata.
2586   2001000756063 E.75606 Przedsiębiorczość, polityka, rozwój / Cieślik, Jerzy.
2587   2001000740932 E.74093 Przedsiębiorstwo a otoczenie : oddziaływanie, skutki /
2588   2001000749959 E.74995 Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej : praca zbiorowa. Cz. 1 / Buk, Halina.
2589   2001000754113 E.75411 Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej : praca zbiorowa. Cz. 2 /
2590   2001000741397 E.74139 Reguły small biznesu : własna firma w praktyce / Mendel, Zbigniew
2591   2001000742738 E.74273 Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : podział przez wydzielenie / Garstka, Małgorzata.
2592   2001000728428 E.72842 Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw /
2593   2001000725007 E.72500 Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa / Zgrzywa-Ziemak, Anna.
2594   2001000760671 E.76067 Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu / Blim, Marek.
2595   2001000756278 E.75627 Scrum : o zwinnym zarządzaniu projektami / Chrapko, Mariusz
2596   2001000736904 E.73690 Six Sigma jako trwały element kultury organizacji / Eckes, George
2597   2001000760657 E.76065 Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym / Jabłoński, Adam Stefan.
2598   2001000711321 E.71132 Sprawna i efektywna organizacja /
2599   2001000763702 E.76370 Sprzedaż osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży / Grzybek, Robert.
2600   2001000759033 E.75903 Start up : postaw wszystko na jedną firmę / Kander, Diana.
2601   2001000764198 E.76419 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / PIERŚCIONEK, ZDZISŁAW
2602   2001000755820 E.75582 Systemy ekspertowe we wspomaganiu procesów zarządzania wiedzą w organizacji / Michalik, Krzysztof.
2603   2001000746002 E.74600 Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami /
2604   2001000747139 E.74713 Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami / Krzakiewicz, Kazimierz.
2605   2001000732005 E.73200 Teoria grafów w zarządzaniu produkcją / Grandys, Ewa.
2606   2001000729425 E.72942 Trochę inna teoria organizacji : organizowanie jako konstrukcja sieci działań / Czarniawska, Barbara
2607   2001000763597 E.76359 Tworzenie przedsiębiorstwa : szanse, realizacja, rozwój / Glinka, Beata.
2608   2001000736720 E.73672 W poszukiwaniu doskonałości w biznesie : doświadczenia najlepiej zarządzanych firm Ameryki / Peters, Thomas J.
2609   2001000749454 E.74945 Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją /
2610   2001000743940 E.74394 Wprowadzanie zmiany w organizacji : teoria w praktyce / Spector, Bert.
2611   2001000742073 E.74207 Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa / Bragg, Steven M.
2612   2001000754939 E.75493 Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów /
2613   2001000750887 E.75088 Współczesne przedsiębiorstwo : teoria i praktyka /
2614   2001000763627 E.76362 Wybrane aspekty zarządzania biznesem / Fudali, Aleksandra.
2615   2001000764327 E.76432 Wycena i zarządzanie wartością firmy : praca zbiorowa /
2616   2001100857103 S.85710 Zarządzanie : teoria i praktyka /
2617   2001000712984 E.71298 Zarządzanie : jak zarządzać i być zarządzanym / Kisielnicki, Jerzy
2618   2001000715138 E.71513 Zarządzanie : kluczowe koncepcje / Schermerhorn, John R.
2619   2001000747818 E.74781 Zarządzanie : tradycja i nowoczesność /
2620   2001000756308 E.75630 Zarządzanie : teoria i praktyka w pigułce / Jemielniak, Dariusz.
2621   2001000738090 E.73809 Zarządzanie / Mintzberg, Henry
2622   2001000753369 E.75336 Zarządzanie / Mintzberg, Henry
2623   2001000738083 E.73808 Zarządzanie dla inżynierów / Masłyk-Musiał, Ewa
2624   2001000758012 E.75801 Zarządzanie hotelem : wybrane zagadnienia / Bernat, Małgorzata.
2625   2001000760114 E.76011 Zarządzanie i rynek pracy /
2626   2001000720453 E.72045 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji / Czechowska-Świtaj, Teresa.
2627   2001000712465 E.71246 Zarządzanie kryzysowe / Pilżys, Jan.
2628   2001000758135 E.75813 Zarządzanie portfelem projektów : koncepcje biznesowe a praktyka organizacji publicznych / Jałocha, Beata.
2629   2001000742516 E.74251 Zarządzanie procesami / Kunasz, Marek.
2630   2001000745210 E.74521 Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza /
2631   2001000747566 E.74756 Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach / Bitkowska, Agnieszka Anna.
2632   2001000710812 E.71081 Zarządzanie projektami : profesjonalne odpowiedzi na codzienne wyzwania zawodowe, planowanie środków, wyznaczanie terminów, kontrolowanie budżetu, przygotowywanie sprawozdań / Duffy, Mary Grace.
2633   2001000748198 E.74819 Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi / Kisielnicki, Jerzy
2634   2001000751679 E.75167 Zarządzanie projektami w organizacji /
2635   2001000749751 E.74975 Zarządzanie projektem /
2636   2001000747580 E.74758 Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Michalski, Eugeniusz.
2637   2001000751112 E.75111 Zarządzanie przedsiębiorstwem /
2638   2001000761500 E.76150 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym : zarys problematyki / Bilińska-Reformat, Katarzyna.
2639   2001000721955 E.72195 Zarządzanie przedsiębiorstwem w pracach doktorantów /
2640   2001000749430 E.74943 Zarządzanie przedsiębiorstwem. Cz. 2 /
2641   2001000747597 E.74759 Zarządzanie przez odpowiedzialność : podstawa odpowiedzialnego biznesu / Kisil, Aleksander
2642   2001000727001 E.72700 Zarządzanie przez zaangażowanie : koncepcja, kontrowersje, aplikacje / Juchnowicz, Marta
2643   2001000721580 E.72158 Zarządzanie publiczne : elementy teorii i praktyki : praca zbiorowa /
2644   2001000728404 E.72840 Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2645   2001000713400 E.71340 Zarządzanie ryzykiem /
2646   2001000729968 E.72996 Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji /
2647   2001000718764 E.71876 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym /
2648   2001000758128 E.75812 Zarządzanie twórczością w organizacji : koncepcja, metody i narzędzia / Sokół, Aneta
2649   2001000711345 E.71134 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych /
2650   2001000740376 E.74037 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa. T. 1 /
2651   2001000740383 E.74038 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa. T. 2 /
2652   2001000755936 E.75593 Zarządzanie wiedzą / Trajer, Jędrzej J.
2653   2001000726400 E.72640 Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie / Kłak, Marcin.
2654   2001000753499 E.75349 Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii / Dereń, Aldona Małgorzata.
2655   2001000711895 E.71189 Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Pocztowski, Aleksy
2656   2001000732050 E.73205 Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce : kierunki i narzędzia /
2657   2001000729388 E.72938 Zasada OZ : uzyskiwanie rezultatów poprzez indywidualną i organizacyjną odpowiedzialność / Connors, Roger
2658   2001000713035 E.71303 Zasady zarządzania / Templar, Richard
2659   2001000758111 E.75811 Zasady zarządzania / Koźmiński, Andrzej Krzysztof
2660   2001000751594 E.75159 Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce /
2661   2001000746149 E.74614 Zaufanie w zarządzaniu / Paliszkiewicz, Joanna O.
2662   2001000720774 E.72077 Zespół, kultura, projekt /
2663   2001000740710 E.74071 Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji / Kraśniak, Janusz.
2664   2001000736638 E.73663 Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce / Srokowski, Łukasz.
2665   2001000723539 E.72353 Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań / Ryńca, Radosław.
2666   2001000747603 E.74760 Zrównoważone przedsiębiorstwo : teoria, praktyka, wycena, kształcenie / Przychodzeń, Wojciech Kamil.
2667   2001000756261 E.75626 Zwinne projekty w klasycznej organizacji Scrum, Kanban, XP /
 
Personel
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2668   2001000744213 E.74421 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników / Podmoroff, Dianna.
2669   2001000747764 E.74776 Asertywność menedżera / Król-Fijewska, Maria.
2670   2001000756353 E.75635 Budowanie relacji w firmie : [jak stworzyć zaangażowany i zadowolony zespół?] / Bacon, Terry R.
2671   2001000759217 E.75921 Business coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości /
2672   2001000743506 E.74350 Coaching : podstawy umiejętności / Rogers, Jennifer.
2673   2001000748242 E.74824 Coaching biznesowy / Scoular, Anne.
2674   2001000756377 E.75637 Coaching dla zwycięzców : sprawdzone techniki urzeczywistniania marzeń i osiągania trudnych celów / Canfield, Jack
2675   2001000742059 E.74205 Coaching i mentoring w praktyce / Bennewicz, Maciej
2676   2001000755158 E.75515 Coaching, kreatywność, zabawa : narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów / Bennewicz, Maciej
2677   2001000703029 E.70302 Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego Chojnacki, Włodzimierz
2678   2001000749386 E.74938 Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą - koncepcja diagnozy dla potrzeb zarządzania / Krok, Ewa.
2679   2001000743933 E.74393 Dobry szef, zły szef : jak być najlepszym... i uczyć się na błędach najgorszych / Sutton, Robert I.
2680   2001000753208 E.75320 Doradztwo personalne i zawodowe / Stańczyk, Izabela.
2681   2001000759200 E.75920 Eksperyment w obszarze HR / Lipka, Anna.
2682   2001000711680 E.71168 Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy /
2683   2001000720187 E.72018 Etykieta biznesu / Cook, Roy A.
2684   2001000752300 E.75230 Funkcja personalna w przedsiębiorstwie : zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania /
2685   2001000761913 E.76191 Gamestorming : gry biznesowe dla innowatorów / Gray, David
2686   2001000717491 E.71749 Gospodarowanie kapitałem ludzkim : zbiór zadań do wybranych subdyscyplin i zagadnień /
2687   2001000749997 E.74999 Homo administratus czyli człowiek w naukach o zarządzaniu / Miroński, Jacek.
2688   2001000727162 E.72716 Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury / Lipka, Anna.
2689   2001000745791 E.74579 Kapitał ludzki organizacji : od motywacji do zaangażowania / Wiśniewski, Jacek
2690   2001000723973 E.72397 Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów / Kupczyk, Teresa.
2691   2001000721153 E.72115 Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju / Jabłoński, Marek
2692   2001000731930 E.73193 Kompetencyjne systemy ocen pracowników : przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
2693   2001000720088 E.72008 Komunikacja interpersonalna / Baney, Joann.
2694   2001000753420 E.75342 Komunikacja w zespole wirtualnym / Stefaniuk, Tomasz.
2695   2001000743100 E.74310 Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji : przejawy, uwarunkowania, ograniczanie / Turek, Dariusz.
2696   2001000760404 E.76040 Kreatywni w biznesie / Fazlagić, Amir Jan.
2697   2001000733118 E.73311 Kreatywność i rutyna w działalności personalnej : granice HR-owego kreacjonizmu / Lipka, Anna.
2698   2001000724642 E.72464 Kształtowanie motywacji wewnętrznej : koszty jakości i ryzyko /
2699   2001000761982 E.76198 Kult klienta : doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy / Hyken, Shep.
2700   2001000747504 E.74750 Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata /
2701   2001000703074 E.70307 Lepsze zarządzanie kadrami : jak stworzyć organizację, która uwalnia ludzki potencjał O'Reilly, Charles A.
2702   2001000749218 E.74921 Lojalność pracowników współczesnych organizacji : istota i elementy składowe / Świątek-Barylska, Ilona.
2703   2001000761258 E.76125 Menedżer jako coach : nowoczesny styl zarządzania / Rogers, Jennifer.
2704   2001000701995 E.70199 Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach WOOD, ROBERT
2705   2001000729548 E.72954 Modele karier : przewidywanie kolejnego kroku / Suchar, Marek.
2706   2001000764983 E.76498 Motywacja pod lupą : praktyczny poradnik dla szefów / Niemczyk, Anna.
2707   2001000742042 E.74204 Nie tylko zespół / Belbin, R. Meredith
2708   2001000753307 E.75330 Nie tylko zespół / Belbin, R. Meredith
2709   2001000727957 E.72795 Nowoczesne formy zatrudnienia /
2710   2001000727933 E.72793 Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi : transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów /
2711   2001000761210 E.76121 Nowy coaching biznesowy : przewodnik po najlepszych praktykach / Wilson, Carol.
2712   2001000749485 E.74948 Ograniczone przywództwo : studium empiryczne / Koźmiński, Andrzej Krzysztof
2713   2001000749508 E.74950 Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach : problem anomii pracowniczej - diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie / Ambroziak, Dariusz.
2714   2001000731701 E.73170 Partnerski HR : nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej / Buchen, Irving H.
2715   2001000748235 E.74823 Personal branding : cztery kroki do zbudowania osobistej marki / Schawbel, Dan.
2716   2001000728602 E.72860 Po drugie klient : zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu firmy / Rosenbluth, Hal F.
2717   2001000749447 E.74944 Początkujący menedżer / Belker, Loren B.
2718   2001000725250 E.72525 Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy : metody rekrutacji i selekcji / Baczyńska, Anna Katarzyna.
2719   2001000763269 E.76326 Potencjał kulturowy i społeczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarządzania /
2720   2001000710737 E.71073 Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych / Przytuła, Sylwia.
2721   2001000742370 E.74237 Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim /
2722   2001000712939 E.71293 Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników / Fryczyńska, Marzena.
2723   2001000760169 E.76016 Przełom w zarządzaniu sprzedażą : sekrety skutecznego zarządzania sprzedażą / Jordan, Jason
2724   2001000749713 E.74971 Rekrutacja : teoria i praktyka / Woźniak, Jacek
2725   2001000721160 E.72116 Rekrutacja i selekcja personelu / Suchar, Marek.
2726   2001000724888 E.72488 Rekrutacja pracowników : jak znaleźć idealnego kandydata? / Linde, Boris von der.
2727   2001000741410 E.74141 Rekrutacja pracowników / Jarecki, Wojciech.
2728   2001000756056 E.75605 Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami /
2729   2001000736355 E.73635 Rozmowa kwalifikacyjna : jak wybrać najlepszego kandydata do pracy / Walker, Dee.
2730   2001000762040 E.76204 Rozmowa kwalifikacyjna : o czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących / Śniegocka, Angelika.
2731   2001000757541 E.75754 Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży / Radłowski, Grzegorz.
2732   2001000737123 E.73712 Siła zespołów : wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji / KATZENBACH, JON R.
2733   2001000738304 E.73830 Skuteczna rekrutacja / Wieczorek, Dominik.
2734   2001000701858 E.70185 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników Dale, Margaret
2735   2001000741403 E.74140 Skuteczny coaching dla zaawansowanych / Kowalska, Katarzyna Helena.
2736   2001000762071 E.76207 Skuteczny menedżer : czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi / Pawlikowska-Olszta, Marta.
2737   2001000761265 E.76126 Skuteczny menedżer / Chybicka, Anna.
2738   2001000759903 E.75990 Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw / Stuss, Magdalena Maria.
2739   2001000701827 E.70182 Standaryzacja procesów zarządzania personelem MARCINIAK, JAROSŁAW
2740   2001000760886 E.76088 Szef w roli coacha : jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań / Zych, Robert.
2741   2001000753758 E.75375 Tajemnice rekrutacji : najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej / Myszel, Karol.
2742   2001000736713 E.73671 Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Grodzicki, Jacek.
2743   2001000759927 E.75992 Talenty w firmie czyli Jak rekrutować i motywować najlepszych / Daniecki, Wojciech
2744   2001000753574 E.75357 Tworzenie kapitału społecznego : postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy : wybrane zagadnienia /
2745   2001000702923 E.70292 W stronę kwalitologii zasobów ludzkich Lipka, Anna
2746   2001000758142 E.75814 Właściwy kurs : od białego kołnierzyka menedżera do żółtej koszulki lidera / Tokar, Joanna.
2747   2001100922740 S.92274 Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi / MANIAK, GRAŻYNA
2748   2001000751273 E.75127 Współczesne problemy kadrowe : przewodnik do studiowania przedmiotów i pisania prac dyplomowych z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa /
2749   2001000743315 E.74331 Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Woźniak, Jacek
2750   2001100917968 S.91796 Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego Czerniachowicz, Barbara
2751   2001000753352 E.75335 Zaangażowanie pracowników : sposoby oceny i motywowania / Juchnowicz, Marta
2752   2001000751662 E.75166 Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej /
2753   2001000705573 E.70557 Zarządzanie kadrami
2754   2001000725076 E.72507 Zarządzanie kadrami /
2755   2001000754908 E.75490 Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce / Przytuła, Sylwia.
2756   2001000749669 E.74966 Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje /
2757   2001000713004 E.71300 Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw /
2758   2001000750177 E.75017 Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach /
2759   2001000725946 E.72594 Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki / Lewicka, Dagmara.
2760   2001000703333 E.70333 Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka OLEKSYN, TADEUSZ
2761   2001000762361 E.76236 Zarządzanie kompetencjami : perspektywa firmowa i osobista / Filipowicz, Grzegorz.
2762   2001000711369 E.71136 Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych / Armstrong, Michael
2763   2001000727018 E.72701 Zarządzanie personelem w małej firmie / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
2764   2001000742905 E.74290 Zarządzanie talentami : teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi /
2765   2001000726998 E.72699 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Ścibiorek, Zbigniew
2766   2001000741991 E.74199 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael
2767   2001000736737 E.73673 Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój i kariera, odejścia z pracy / Szaban, Jolanta.
2768   2001000726981 E.72698 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : podręcznik akademicki / Moczydłowska, Joanna.
2769   2001000711239 E.71123 Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /
2770   2001000746187 E.74618 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Pawlak, Zbigniew.
 
Total quality management
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2771   2001000753239 E.75323 Hoshin Kanri : strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia / Hutchins, David C.
2772   2001000751488 E.75148 Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa / Węgrzyn, Bogusław Antoni.
2773   2001000686766 E.68676 Jakość zasobów pracy : kultura, kompetencje, konkurencyjność : praca zbiorowa /
2774   2001000674459 E.67445 Kompleksowe zarządzanie jakością TQM / SZCZEPAŃSKA, KATARZYNA
2775   2001000710614 E.71061 Metody i techniki zarządzania jakością : kompendium wiedzy / Łuczak, Jacek
2776   2001000722563 E.72256 Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań / Ćwiklicki, Marek.
2777   2001000758500 E.75850 Metodyka badania zmienności i skuteczności procesów ciągłych / Miller, Piotr.
2778   2001000670444 E.67044 Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem. OPOLSKI KRZYSZTOF
2779   2001000717712 E.71771 Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej / Papaj, Tomasz.
2780   2001000673292 E.67329 Techniki menedżerskie w TQM. SZCZEPAŃSKA KATARZYNA
2781   2001000662678 E.66267 Total Quality Management : kompleksowe zarządzanie jakością / STEINBECK, HANS H.
2782   2001000753734 E.75373 TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Szczepańska, Katarzyna
2783   2001000669196 E.66919 W pogoni za jakości Total Quality Management / DRUMMOND HELGA
2784   2001000736799 E.73679 Wprowadzenie do metod TQM / Ćwiklicki, Marek.
2785   2001000668274 E.66827 Zarządzanie jakością : wybrane zagadnienia /
2786   2001000688067 E.68806 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / HAMROL, ADAM
2787   2001000671779 E.67177 Zarządzanie przez jakość / BANK, JOHN
2788   2001000669103 E.66910 Zarządzanie zmienności systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością / MYSZEWSKI JAN M.
 
Zarządzanie strategiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2789   2001000731336 E.73133 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Gierszewska, Grażyna.
2790   2001000728282 E.72828 Analiza zmian strategicznych / Balogun, Julia.
2791   2001000760152 E.76015 Budować, pożyczać czy kupić? : zarządzanie wzrostem firmy / Capron, Laurence.
2792   2001000744510 E.74451 Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy : ujęcie behawioralne / Komorowski, Jan
2793   2001000750252 E.75025 Dobra strategia, zła strategia : czym się różnią i jakie to ma znaczenie / Rumelt, Richard P.
2794   2001000753789 E.75378 Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw / Ignacy, Jarosław.
2795   2001000742066 E.74206 Foresight w zarządzaniu strategicznym / Borodako, Krzysztof.
2796   2001000739004 E.73900 Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse : praca zbiorowa /
2797   2001000717545 E.71754 Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą : : praca zbiorowa. T. 1, Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania /
2798   2001000727155 E.72715 Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania /
2799   2001000720347 E.72034 Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego : praca zbiorowa /
2800   2001000720071 E.72007 Koncepcje strategii organizacji / Krupski, Rafał.
2801   2001000759361 E.75936 Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw / Leśniewski, Michał Adam.
2802   2001000722655 E.72265 Kontrola jako funkcja zarządzania / Kuc, Bolesław Rafał.
2803   2001000702084 E.70208 Kontrola kosztów : element zarządzania strategicznego DOYLE, DAVID P.
2804   2001000757824 E.75782 Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech : determinanty i dynamika /
2805   2001000759422 E.75942 Kreowanie wartości firmy jako cel zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / Bacior, Michał.
2806   2001000762699 E.76269 Lean dla bystrzaków / Sayer, Natalie J.
2807   2001000748228 E.74822 Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania / Czekaj, Janusz.
2808   2001000736515 E.73651 Metody zarządzania / Brzozowski, Maciej.
2809   2001000763405 E.76340 Organizacja procesowa / Grajewski, Piotr.
2810   2001000731787 E.73178 Outsourcing : model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia / Lewandowska, Hanna
2811   2001000724710 E.72471 Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach / Kłos, Monika.
2812   2001000727094 E.72709 Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami / Kopczyński, Tomasz.
2813   2001000754984 E.75498 Perspektywa strategiczna w zarządzaniu : wybrane zagadnienia /
2814   2001000728152 E.72815 Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie / Penc-Pietrzak, Ilona.
2815   2001000718603 E.71860 Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie / Romanowska, Maria
2816   2001000754625 E.75462 Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce : uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko /
2817   2001000731947 E.73194 Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach /
2818   2001000743339 E.74333 Podstawy zarządzania : teoria i ćwiczenia /
2819   2001000736560 E.73656 Podstawy zarządzania organizacjami / Korzeniowski, Leszek
2820   2001000759439 E.75943 Przedsiębiorczość dla inżynierów / Walicka, Monika.
2821   2001000759187 E.75918 Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie / Buszko, Andrzej.
2822   2001000739455 E.73945 Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny /
2823   2001000739462 E.73946 Przełomy w zarządzaniu. [2], Zarządzanie zasobami ludzkimi /
2824   2001000739479 E.73947 Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe /
2825   2001000724895 E.72489 Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie /
2826   2001000724871 E.72487 Reputacja przedsiębiorstwa : tworzenie kapitału zaufania / Dąbrowski, Tomasz
2827   2001000753703 E.75370 Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce /
2828   2001000739127 E.73912 Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw : ujęcie modelowe / Światowiec-Szczepańska, Justyna.
2829   2001000747443 E.74744 Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach / Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.
2830   2001000747979 E.74797 Ryzyko w zarządzaniu strategicznym : natura i uwarunkowania /
2831   2001000747962 E.74796 Ryzyko w zarządzaniu strategicznym : aspekty podmiotowe i przedmiotowe /
2832   2001000736324 E.73632 Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw : w poszukiwaniu doskonałości biznesowej / Haffer, Rafał.
2833   2001000736317 E.73631 Sieci aliansów : poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę / Sroka, Włodzimierz.
2834   2001000744350 E.74435 Skuteczne doradztwo strategiczne : metoda Action Research w praktyce / Chrostowski, Aleksander.
2835   2001000729470 E.72947 Skuteczne wdrażanie strategii / Morgan, Mark
2836   2001000731428 E.73142 Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Obłój, Krzysztof
2837   2001000758951 E.75895 Strategiczna karta wyników : jak przełożyć strategię na działanie / Kaplan, Robert S.
2838   2001000734283 E.73428 Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw /
2839   2001000733798 E.73379 Strategiczne zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w otoczeniu sieciowym / Kosiń, Paweł.
2840   2001000727407 E.72740 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael
2841   2001000733897 E.73389 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Masłyk-Musiał, Ewa
2842   2001000731992 E.73199 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy /
2843   2001000749942 E.74994 Twórcza strategia organizacji / Dyduch, Wojciech.
2844   2001000722921 E.72292 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
2845   2001000725014 E.72501 Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej / Kaplan, Robert S.
2846   2001000728589 E.72858 Wewnętrzny atut : strategia, która wyzwoli ukryty potencjał twojej firmy / Bloom, Robert H.
2847   2001000711383 E.71138 Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw / Chodyński, Andrzej.
2848   2001000755837 E.75583 Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie / Dominiak, Cezary.
2849   2001000739073 E.73907 Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce /
2850   2001000748181 E.74818 Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa /
2851   2001000749379 E.74937 Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne / Matyjas, Zbigniew.
2852   2001000743353 E.74335 Zarządzanie dziś i jutro /
2853   2001000750498 E.75049 Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit / Senkus, Piotr Józef.
2854   2001000760091 E.76009 Zarządzanie i rozwój regionalny : wyzwania współczesności /
2855   2001000735853 E.73585 Zarządzanie niepewnością : praca zbiorowa /
2856   2001000736706 E.73670 Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie : aspekty teoretyczno-praktyczne /
2857   2001000721818 E.72181 Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi / Stabryła, Adam.
2858   2001000736676 E.73667 Zarządzanie projektami IT / Phillips, Joseph.
2859   2001000740222 E.74022 Zarządzanie projektem / Kasperek, Marek.
2860   2001000723386 E.72338 Zarządzanie ryzykiem /
2861   2001000738397 E.73839 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych / Orzeł, Jacek.
2862   2001000726905 E.72690 Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym /
2863   2001000732036 E.73203 Zarządzanie strategią firmy / Krawiec, Franciszek.
2864   2001000698639 E.69863 Zarządzanie strategiczne : systemowa koncepcja biznesu : praca zbiorowa /
2865   2001000711932 E.71193 Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody, strategie /
2866   2001000743360 E.74336 Zarządzanie strategiczne dla inżynierów / Gierszewska, Grażyna.
2867   2001000733224 E.73322 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie / Pierścionek, Zdzisław.
2868   2001000740703 E.74070 Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym / Polowczyk, Jan.
2869   2001000761364 E.76136 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : według koncepcji beyond budgeting / Norkowski, Maciej.
2870   2001000732425 E.73242 Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw / Mitręga, Maciej.
2871   2001000736423 E.73642 Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem / Banaszyk, Piotr.
 
Organizacja służby zdrowia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2872   2001000764792 E.76479 Benchmarking szpitali : przykład narzędzia benchmarkingowego "Portrety Szpitali - Mapy Możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialn Korenik, Dorota
2873   2001000720248 E.72024 Budżetowanie kosztów działań w szpitalu / Gierusz, Jerzy
2874   2001000725953 E.72595 Efektywność genetyczno-onkologicznego programu profilaktycznego / Marska-Dzioba, Natalia.
2875   2001000736201 E.73620 Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej / Folland, Sherman.
2876   2001000706648 E.70664 Ekonomika leku : podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutów / Szuba, Tadeusz J.
2877   2001000720194 E.72019 Ekonomika szpitala : uwarunkowania, elementy, zasady / Witczak, Izabela.
2878   2001000677733 E.67773 Ekonomika zdrowia : [teoria i praktyka] / Getzen, Thomas E.
2879   2001000739400 E.73940 Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym / Szewieczek, Aleksandra.
2880   2001000750429 E.75042 Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia /
2881   2001000727346 E.72734 Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia / Bukowska-Piestrzyńska, Agnieszka.
2882   2001000747719 E.74771 Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych / Nawrolska, Izabela.
2883   2001000693962 E.69396 Funkcjonowanie ochrony zdrowia po reformie - ujęcie regionalne /
2884   2001000736485 E.73648 Jakość usług medycznych : ocena statystyczna, podstawy metodyczne / Detyna, Beata.
2885   2001000765157 E.76515 Jakość usług medycznych : instrumenty i modele / Wiśniewska, Małgorzata
2886   2001000733651 E.73365 Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań /
2887   2001000693979 E.69397 Koncepcje zmian w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej : doświadczenia i propozycje na przyszłość /
2888   2001000762002 E.76200 Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych / Mruk, Henryk.
2889   2001000736157 E.73615 Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej / Kotler, Philip
2890   2001000724635 E.72463 Marketing usług zdrowotnych : od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów / Bukowska-Piestrzyńska, Agnieszka.
2891   2001000689637 E.68963 Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej : podręcznik dla studentów Studiów Podyplomowych : praca zbiorowa /
2892   2001000668564 E.66856 Nowy rachunek kosztów w opiece zdrowotnej / GAJEK, FRANCISZEK
2893   2001000748594 E.74859 Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia / Biernacki, Marek
2894   2001000742646 E.74264 Ochrona zdrowia na świecie /
2895   2001000706129 E.70612 Ochrona zdrowia w regionie : aspekty organizacyjne i prawne : praca zbiorowa /
2896   2001000710669 E.71066 Opieka zdrowotna : aspekty rynkowe i marketingowe / Rudawska, Iga.
2897   2001000745487 E.74548 Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne /
2898   2001000727353 E.72735 Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym / Marcinkowska, Elżbieta
2899   2001000740994 E.74099 Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych : przekształcenia, struktura, zasady działania / Mokrzycka, Anna
2900   2001000714100 E.71410 Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej /
2901   2001000759163 E.75916 Polityka zdrowotna / Grycner, Stanisław.
2902   2001000737994 E.73799 Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia /
2903   2001000724864 E.72486 Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej /
2904   2001000727315 E.72731 Przywództwo w zakładach opieki zdrowotnej / Mruk, Henryk.
2905   2001000727308 E.72730 Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? : koncepcje, regulacje, zarządzanie /
2906   2001000727650 E.72765 Rachunkowość : system informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej /
2907   2001000702527 E.70252 Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej
2908   2001000686018 E.68601 Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla Zakładów Opieki Zdrowotnej /
2909   2001000718511 E.71851 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej : praca zbiorowa /
2910   2001000748266 E.74826 Reorientacja w zarządzaniu przekształconym podmiotem leczniczym / Szuman-Dobska, Monika.
2911   2001000724994 E.72499 Restrukturyzacja szpitali / Karkowski, Tomasz.
2912   2001000701056 E.70105 Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej /
2913   2001000713219 E.71321 Strategia, finanse i koszty szpitala : praca zespołu badawczego UJ /
2914   2001000761111 E.76111 Studia przypadków z analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia /
2915   2001000760442 E.76044 System ochrony zdrowia w Polsce / Bromber, Piotr.
2916   2001000685165 E.68516 System opieki zdrowotnej - efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich /
2917   2001000737048 E.73704 System pomiaru i oceny dokonań szpitala /
2918   2001000750337 E.75033 Środki unijne w rachunkowości podmiotów leczniczych /
2919   2001000748648 E.74864 Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce / Węgrzyn, Maria
2920   2001000738236 E.73823 Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych /
2921   2001000734375 E.73437 Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych / Opolski, Krzysztof.
2922   2001000750344 E.75034 Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych : rola i zadania pielęgniarek / Raulinajtys-Grzybek, Monika.
2923   2001000757756 E.75775 Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą / Paszkowska, Małgorzata
2924   2001000731848 E.73184 Zarządzanie pracownikami w zakładzie opieki zdrowotnej / Gotkowska, Anna.
2925   2001000759170 E.75917 Zarządzanie progresywne zdrowiem : kierunki, strategie, metody /
2926   2001000709182 E.70918 Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych : teoria i praktyka / Opolski, Krzysztof.
2927   2001000738496 E.73849 Zarządzanie systemem ochrony zdrowia : aspekty ekonomiczno-społeczne /
2928   2001000731831 E.73183 Zarządzanie w opiece zdrowotnej /
2929   2001000739325 E.73932 Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia/ Głód, Grzegorz.
2930   2001000736614 E.73661 Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych według nowej ustawy o działalności leczniczej /
2931   2001000752294 E.75229 Zintegrowana opieka zdrowotna : podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta / Rudawska, Iga.
2932   2001000736072 E.73607 Znaczenie czynnika finansowego w rozwoju technologii medycznych w klinice uniwersyteckiej / Rój, Justyna.
 
Polityka socjalna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2933   2001000758098 E.75809 Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa / Jagusiak, Bogusław.
2934   2001000763122 E.76312 Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Grudziewska, Ewa.
2935   2001000663460 E.66346 Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie /
2936   2001000741656 E.74165 Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi /
2937   2001000746538 E.74653 Poziom życia ludności w Polsce : determinanty i zróżnicowania / Grzega, Urszula.
2938   2001000747733 E.74773 Praca socjalna / Czarnecki, Paweł
2939   2001000669509 E.66950 Prawo socjalne. MUSZALSKI WOJCIECH
2940   2001000678211 E.67821 Wobec bezrobocia : opinie, stereotypy / RESZKE, IRENA
2941   2001000730520 E.73052 Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa /
 
Prawo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2942   2001000750184 E.75018 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
2943   2001000749461 E.74946 Administracja dóbr i usług publicznych /
2944   2001000710478 E.71047 Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych / Schneider, Karol.
2945   2001000766383 E.76638 Cyberkultura prawa : współczesne problemy filozofii i informatyki prawa / Janowski, Jacek.
2946   2001000714193 E.71419 Ćwiczenia z prawa przedsiębiorstw / Piotrowski, Mariusz
2947   2001000736232 E.73623 Dane osobowe w firmie : praktyczny poradnik przedsiębiorcy / Kępa, Leszek.
2948   2001000728305 E.72830 Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym : komentarz do ustawy z dnia 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym / Kotowski, Wojciech.
2949   2001000750290 E.75029 Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych /
2950   2001000728084 E.72808 Egzekucja obowiązków podatkowych / Staniszewski, Mieczysław
2951   2001000710492 E.71049 Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw /
2952   2001000695799 E.69579 Finanse i prawo finasowe / MAJCHRZYCKA-GUZOWSKA, ALINA
2953   2001000742608 E.74260 Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym / Maziarz-Charuza, Agnieszka.
2954   2001000743889 E.74388 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
2955   2001000756414 E.75641 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
2956   2001000766314 E.76631 Informatyka prawnicza : nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej / Wierczyński, Grzegorz.
2957   2001000766352 E.76635 Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet : protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit /
2958   2001000766369 E.76636 Internet : prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług = Internet : problems of net, portals and e-services /
2959   2001000721436 E.72143 Jak prowadzić działalność gospodarczą? : aspekty prawne / Barowicz, Marek.
2960   2001000719242 E.71924 Kodeks handlowy w orzecznictwie sądowym : 1934-1996 /
2961   2001000748327 E.74832 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz /
2962   2001000723997 E.72399 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Uliasz, Marcin.
2963   2001000732449 E.73244 Kodeks pracy : Zbiorowy kodeks pracy : projekty /
2964   2001000680290 E.68029 Kodeks spółek handlowych T. 1, Komentarz do artykułów 1-150 /
2965   2001000689996 E.68999 Kodeks spółek handlowych T. 2, Komentarz do artykułów 151-300 /
2966   2001000690008 E.69000 Kodeks spółek handlowych T. 3, Komentarz do artykułów 301-458 /
2967   2001000744565 E.74456 Kodeks spółek handlowych T.1 Komentarz do artykułów 1-150
2968   2001000744572 E.74457 Kodeks spółek handlowych T. 2, Komentarz do artykułów 151-300 /
2969   2001000744589 E.74458 Kodeks spółek handlowych T. 4, Komentarz do artykułów 459-633 /
2970   2001000737116 E.73711 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
2971   2001000766246 E.76624 Kontrakty elektroniczne w obrocie prawnym / Janowski, Jacek.
2972   2001000750153 E.75015 Kontrola przedsiębiorcy /
2973   2001000713271 E.71327 Licencja na używanie znaku towarowego : studium prawnoporównawcze / Załucki, Mariusz.
2974   2001000766130 E.76613 Międzynarodowe prawo Internetu / Kulesza, Joanna.
2975   2001000755028 E.75502 Mobbing i dyskryminacja w stosunkach pracy : zagadnienia praktyczne / Roguska-Kikoła, Agnieszka.
2976   2001000766697 E.76669 Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji / Szydło, Marek
2977   2001000750382 E.75038 Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa / Postuła, Igor.
2978   2001000690459 E.69045 Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP [Rzeczyposoplitej Polskiej] : podręcznik dla studentek i studentów /
2979   2001000721429 E.72142 Obrót wierzytelnościami : aspekty prawne / Barowicz, Marek
2980   2001000740949 E.74094 Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców : aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne / Babiarz-Mikulska, Katarzyna.
2981   2001000766734 E.76673 Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne /
2982   2001000747535 E.74753 Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach / Duraj, Tomasz.
2983   2001000748556 E.74855 Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa Wronkowska, Sławomira
2984   2001000743995 E.74399 Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Chojna-Duch, Elżbieta.
2985   2001000754663 E.75466 Podstawy prawa : dla licencjackich studiów ekonomicznych /
2986   2001000742295 E.74229 Podstawy prawa cywilnego /
2987   2001000745326 E.74532 Podstawy prawa dla ekonomistów : podręcznik dla studentów ekonomii, zarządzania i administracji / Filipowicz, Andrzej
2988   2001000722198 E.72219 Polskie prawo finansowe : finanse publiczne / Chojna-Duch, Elżbieta.
2989   2001000718160 E.71816 Postępowanie naprawcze w świetle ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze : aspekty prawne, układ, wzory pism i dokumentów / Adamus, Rafał.
2990   2001000706938 E.70693 Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych /
2991   2001000766963 E.76696 Prawa konsumenta / Rokita, Karolina.
2992   2001000744534 E.74453 Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego /
2993   2001000737031 E.73703 Prawo cywilne : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym /
2994   2001000749393 E.74939 Prawo cywilne : część ogólna i prawo rzeczowe : kazusy / Mróz, Teresa
2995   2001000752904 E.75290 Prawo cywilne : krótki wykład prawa prywatnego / Piotrowski, Mariusz
2996   2001000752003 E.75200 Prawo czystej żywności : od Kodeksu Hammurabiego do Codex Alimentarius / Kowalczyk, Stanisław
2997   2001000748617 E.74861 Prawo dla ekonomistów : podręcznik akademicki /
2998   2001000744657 E.74465 Prawo energetyczne : komentarz / Czarnecka, Marzena.
2999   2001000721634 E.72163 Prawo europejskie / Emmert, Frank
3000   2001000758784 E.75878 Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1, Zagadnienia ogólne / Gospodarek, Jerzy.
3001   2001000731121 E.73112 Prawo handlowe : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym /
3002   2001000744640 E.74464 Prawo handlowe : część ogólna /
3003   2001000728145 E.72814 Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia /
3004   2001000727667 E.72766 Prawo karne skarbowe / Baniak, Stanisław.
3005   2001000766703 E.76670 Prawo konkurencji a regulacja sektorowa / Szydło, Marek
3006   2001000714575 E.71457 Prawo konsumeckie / Janczyk, Marek.
3007   2001000739530 E.73953 Prawo o szkolnictwie wyższym : z komentarzem : z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 października 2011 r. / Chałupka, Marcin.
3008   2001000707492 E.70749 Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1 / Litwińczuk, Hanna.
3009   2001000707508 E.70750 Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 2 / Litwińczuk, Hanna.
3010   2001000695959 E.69595 Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej / BRZEZIŃSKI, BOGUMIŁ
3011   2001000724062 E.72406 Prawo pracy : zarys instytucji / Unterschuetz, Joanna.
3012   2001000748501 E.74850 Prawo pracy i prawo urzędnicze / Kisielewicz, Andrzej.
3013   2001000721726 E.72172 Prawo przedsiębiorstw : (wykład prawa gospodarczego) / Piotrowski, Mariusz
3014   2001000749409 E.74940 Prawo rzeczowe : pytania, kazusy, tablice /
3015   2001000748563 E.74856 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław
3016   2001000766215 E.76621 Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet / Jaroszek, Agata.
3017   2001000718337 E.71833 Prawo zamówień publicznych : komentarz Bogacz, Ludomir
3018   2001000722181 E.72218 Prawo zamówień publicznych : komentarz dla praktyków / Szyszkowski, Arkadiusz.
3019   2001000745203 E.74520 Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców /
3020   2001000746910 E.74691 Przekaz i papiery wartościowe : wybór dzieł profesora Adama Szpunara w stulecie urodzin / Szpunar, Adam
3021   2001000730490 E.73049 Przekształcenia spółek handlowych : uwarunkowania ekonomiczne i prawne / Janik, Ewa
3022   2001000737062 E.73706 Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej / Hoc, Stanisław.
3023   2001000742790 E.74279 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
3024   2001000718399 E.71839 Restrukturyzacja spółek handlowych / Witosz, Antoni.
3025   2001000712250 E.71225 Spółka jawna : powstanie, zarządzanie, przekształcanie : komentarz, przykłady, wzory / Ciarkowski, Szymon
3026   2001000737185 E.73718 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością : komentarz / KIDYBA, ANDRZEJ
3027   2001000738342 E.73834 Sprzedaż przez Internet : aspekty prawne /
3028   2001000719488 E.71948 Status prawny Narodowego Banku Polskiego : zagadnienia administracyjnoprawne : rozprawa doktorska / Kosieradzka, Eliza.
3029   2001000761562 E.76156 Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji : zagadnienia prawne i ekonomiczne /
3030   2001000766468 E.76646 Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy : komentarz do ustaw /
3031   2001000688708 E.68870 Ubezpieczenia gospodarcze w orzecznictwie sądowym / KUFEL, JAN
3032   2001000764815 E.76481 Układ w postępowaniu upadłościowym - jego materialnoprawne przesłanki i charakter prawny / Lubicz-Posochowska, Aleksandra.
3033   2001000684649 E.68464 Umowa leasingu / POCZOBUT, JERZY
3034   2001000740864 E.74086 Upadłość w praktyce : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy / Podel, Waldemar.
3035   2001000752690 E.75269 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Zięty, Jakub Jan.
3036   2001000745555 E.74555 Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym : komentarz / Bejm, Marcin
3037   2001000752676 E.75267 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / Nowak, Maciej Jacek.
3038   2001000766680 E.76668 Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych : komentarz / Białek, Tadeusz.
3039   2001000766673 E.76667 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
3040   2001000752973 E.75297 Użytkowanie wieczyste : zagadnienia konstrukcyjne / Truszkiewicz, Zygmunt
3041   2001000744602 E.74460 Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO] /
3042   2001000745043 E.74504 Zarys prawa finansowego dla ekonomistów / Janik, Ewa
3043   2001000741304 E.74130 Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością : komentarz do art. 201-211 Kodeksu spółek handlowych / Uliasz, Roman.
3044   2001000755172 E.75517 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych : regulacje prawne /
3045   2001000701513 E.70151 Znaki towarowe / Waliszko, Eugeniusz.
3046   2001000752683 E.75268 Związki międzygminne : komentarz /
 
Praca
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3047   2001000733392 E.73339 Absolwenci szkół zawodowych na regionalnym rynku pracy - pomiędzy teorią a praktyką : badanie przedsiębiorstw i instytucji : diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy : projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 : raport /
3048   2001000747085 E.74708 Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata.
3049   2001000672844 E.67284 Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce. PODOLEC BARBARA
3050   2001000720477 E.72047 Bezpieczeństwo socjalne. Cz. 3, Praca jako źródło utrzymania / Ancyparowicz, Grażyna Maria
3051   2001000680627 E.68062 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz
3052   2001000715756 E.71575 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz
3053   2001000743216 E.74321 Bezrobocie i odpowiedzialność / Retowski, Sylwiusz.
3054   2001000730629 E.73062 Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Woźniak, Beata.
3055   2001000758104 E.75810 Bezrobocie równowagi w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / Kucharski, Leszek
3056   2001000697496 E.69749 Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim / Barański, Kazimierz
3057   2001000715305 E.71530 Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim / Barański, Kazimierz
3058   2001000747184 E.74718 Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego : teoria i praktyka / Gruchelski, Marek.
3059   2001000747108 E.74710 Co z tą pracą? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej /
3060   2001000675098 E.67509 Człowiek a organizacja : humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku / MIKUŁA, BOGUSZ
3061   2001000723201 E.72320 Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia : praca zbiorowa /
3062   2001000756391 E.75639 Derekrutacja czyli Jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy / Brayshaw, Lucyna.
3063   2001000750962 E.75096 Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem : teoria i praktyka : poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy /
3064   2001000746484 E.74648 Dobre praktyki w pośrednictwie pracy - doświadczenia urzędów pracy /
3065   2001000724789 E.72478 Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej : wspomaganie procesów podejmowania decyzji / Jeruzalski, Tomasz.
3066   2001000736218 E.73621 Ekonomia niedoskonałych rynków pracy / Boeri, Tito.
3067   2001000725519 E.72551 Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku / Drela, Karolina.
3068   2001000708772 E.70877 Europejski rynek pracy / Wach, Krzysztof
3069   2001000744961 E.74496 Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy / Ostoj, Izabela.
3070   2001000763023 E.76302 Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski / Klimek, Dariusz.
3071   2001000742806 E.74280 Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania / Szydlik-Leszczyńska, Agata.
3072   2001000757695 E.75769 Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy / Dworak, Edyta.
3073   2001000663965 E.66396 Humanizacja organizacji pracy : aspekty metodologiczne / MIKUŁA, BOGUSZ
3074   2001000696338 E.69633 Informacja w walce z bezrobociem / Szewczyk, Agnieszka
3075   2001000757947 E.75794 Instytucjonalne uwarunkowania rynku pracy w międzynarodowych przepływach kapitału : bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowej ekonomii instytucjonalnej / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
3076   2001000703104 E.70310 Jak oceniać pracę? : wartość stanowisk i kompetencji Juchnowicz, Marta
3077   2001000709045 E.70904 Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy / Przybyszewski, Roman
3078   2001000721009 E.72100 Kobieta na rynku pracy : poradnik dla kobiet /
3079   2001000712915 E.71291 Koszty pracy a zatrudnienie : współczesne koncepcje a rzeczywistość / Furmańska-Maruszak, Agnieszka.
3080   2001000759897 E.75989 Krajowe rynki pracy w praktyce współczesnego kapitalizmu / Geise, Mirosław
3081   2001000722617 E.72261 Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa / Wołk, Zdzisław.
3082   2001000759149 E.75914 Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne /
3083   2001000762781 E.76278 Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Struck-Peregończyk, Monika.
3084   2001000739806 E.73980 Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata.
3085   2001000686148 E.68614 Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno -organizacyjne / KOZIOŁ, LESZEK
3086   2001000739752 E.73975 Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy : diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki rozwoju regionalnego rynku pracy : projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 : raport z badań nad sytuacją szkolnictwa zawodowego w woj
3087   2001000673254 E.67325 Organizacja, praca, bezrobocie /
3088   2001000747986 E.74798 Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne /
3089   2001000689385 E.68938 Partnerzy społeczni : konflikty, kompromisy, kooperacja / GILEJKO, LESZEK
3090   2001000619146 E.61914 Podstawy ergonomii i fizjologii pracy / OLSZEWSKI JERZY
3091   2001000674183 E.67418 Podstawy organizacji pracy i kierowania : próba kompleksowego ujęcia / ŻUKOWSKI PAWEŁ
3092   2001000740161 E.74016 Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania / Nagel, Katarzyna.
3093   2001000674725 E.67472 Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Golinowska, Stanisława.
3094   2001000678853 E.67885 Polityka społeczna : wybrane problemy porównań międzynarodowych / KSIĘŻOPOLSKI, MIROSŁAW
3095   2001000722396 E.72239 Postawy polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim /
3096   2001000736119 E.73611 Pozycja wolontariuszy na rynku pracy / Buttler, Dominik.
3097   2001000763801 E.76380 Praca : jak ją znaleźć / Stacewicz, Ewa.
3098   2001000723416 E.72341 Praca oparta na wiedzy : praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech / Jemielniak, Dariusz.
3099   2001000736102 E.73610 Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? /
3100   2001000763818 E.76381 Programista szuka pracy : kulisy rekrutacji w branży IT / Mongan, John
3101   2001000680726 E.68072 Projektowanie ergonomiczne / TYTYK, EDWIN
3102   2001000749546 E.74954 Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny / Wołowska, Agata.
3103   2001000703135 E.70313 Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy Schultz, Duane P.
3104   2001000745852 E.74585 Regionalne aspekty rynku pracy /
3105   2001000749690 E.74969 Regionalny rynek pracy : relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Brzychcy, Katarzyna.
3106   2001000716869 E.71686 Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich : praca zbiorowa /
3107   2001000713646 E.71364 Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy / Kukulak-Dolata, Iwona.
3108   2001000756049 E.75604 Rozmowa rekrutacyjna dla programistów : przewodnik do sukcesu / McDowell, Gayle Laakmann
3109   2001000718405 E.71840 Rozwiązanie stosunku pracy / Marek, Andrzej
3110   2001000731985 E.73198 Różnorodne formy zatrudnienia / Wiśniewski, Janusz
3111   2001000746194 E.74619 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
3112   2001000738953 E.73895 Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2011 : raport tematyczny /
3113   2001000750511 E.75051 Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Szaban, Jolanta.
3114   2001000743193 E.74319 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
3115   2001000750979 E.75097 Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce : diagnoza i metody zapobiegania : raport z prac badawczo-rozwojowych /
3116   2001000659982 E.65998 Socjologia pracy / Januszek, Henryk.
3117   2001000690916 E.69091 Społeczne aspekty bezrobocia : skutki i przeciwdziałanie /
3118   2001000748297 E.74829 Społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w ujęciu lokalnym / Ziomek, Agnieszka.
3119   2001100911454 S.91145 Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskieji w Polsce / KABAJ, MIECZYSŁAW
3120   2001000667888 E.66788 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / SOCHA, MIECZYSŁAW
3121   2001000673780 E.67378 Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna : praca zbiorowa /
3122   2001000678839 E.67883 Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń : jak wprowadzać efektywny system / POELS, FRANS
3123   2001000764754 E.76475 Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE / Sojka, Elżbieta.
3124   2001000737888 E.73788 Wspólny europejski rynek pracy : geneza, rozwój, funkcjonowanie / Knapińska, Magdalena.
3125   2001000671304 E.67130 Współczesne dylematy zatrudnienia /
3126   2001000738779 E.73877 Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) : praca zbiorowa /
3127   2001000668724 E.66872 Zarządzanie czasem : bądź panem własnego czasu / Seiwert, Lothar J.
3128   2001000669585 E.66958 Zarządzanie czasem / FONTANA, DAVID
3129   2001000675234 E.67523 Zarządzanie czasem pracy / KOZIOŁ, LESZEK
3130   2001000736690 E.73669 Zarządzanie wynagrodzeniami : zestaw narzędzi / Armstrong, Michael
3131   2001000718641 E.71864 Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce / Czajka, Zdzisław.
3132   2001000671120 E.67112 Zasoby ludzkie w firmie : organizacja, kierowanie, ekonomika : podręcznik /
3133   2001000759934 E.75993 Zatrudnienie, niezdolność do pracy, niepełnosprawność / Strmiska-Mietlińska, Anna.
3134   2001000760817 E.76081 Zdobywanie pracy : odkryj klucz do sukcesu zawodowego /
3135   2001000678235 E.67823 Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA / JACUKOWICZ, ZOFIA
 
Polityka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3136   2001000736249 E.73624 Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Leszczyński, Marek
3137   2001000718191 E.71819 Dwie koncepcje jedności : interwencje filozoficzno-polityczne Chmielewski, Adam
3138   2001000750832 E.75083 Dylematy współczesnej demokracji /
3139   2001000704118 E.70411 Idee i doktyny polityczne XX wieku : wybór. Część 1
3140   2001000686117 E.68611 Marketing polityczny : studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce / MAZUR, MAREK
3141   2001000706488 E.70648 Niemcy w publicystyce Narodowej Demokracji w okresie międzywojennym 1918 - 1939 : kwestie polityki międzynarodowej Nieć, Mateusz
3142   2001000750863 E.75086 Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce /
3143   2001000665150 E.66515 Piąta władza czyli Kto naprawdę rządzi Polską? / GABRYEL, PIOTR
3144   2001000705399 E.70539 Podstawy stosunków międzynarodowych MINGST, KAREN A.
3145   2001000758944 E.75894 Polityka społeczna : podręcznik akademicki /
3146   2001000668175 E.66817 Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych : polityczne i ekonomiczne aspekty współpracy i integracji /
3147   2001000663613 E.66361 Polska w organizacjach międzynarodowych /
3148   2001000704033 E.70403 Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny : praca zbiorowa
3149   2001000665181 E.66518 Psychologia polityczna /
3150   2001000722334 E.72233 Refleksje na temat rządzenia / Wojciechowski, Eugeniusz
3151   2001000661077 E.66107 Stosunki międzynarodowe /
3152   2001000679058 E.67905 Stosunki międzynarodowe w Europie : 1945-1999 / PARZYMIES, STANISŁAW
3153   2001000749263 E.74926 Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej /
3154   2001000685004 E.68500 Wybrane problemy teorii polityki /
3155   2001000687626 E.68762 Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku : analiza problemów i studia przypadków : praca zbiorowa /
 
Analiza ekonomiczna i finansowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3156   2001000712731 E.71273 Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa / Skowronek-Mielczarek, Anna.
3157   2001000678884 E.67888 Analiza ekonomiczna / BŁAWAT, FRANCISZEK
3158   2001000747696 E.74769 Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw / Borowiecki, Ryszard
3159   2001000681068 E.68106 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
3160   2001000711925 E.71192 Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa /
3161   2001000675029 E.67502 Analiza ekonomiczno-finansowa firmy / LESZCZYŃSKI, ZDZISŁAW
3162   2001000673513 E.67351 Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa : zbiór przykładów i zadań /
3163   2001000700929 E.70092 Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym Gołębiowski, Grzegorz
3164   2001000723317 E.72331 Analiza finansowa : w teorii i w praktyce / Gołębiowski, Grzegorz
3165   2001000714285 E.71428 Analiza finansowa banku / Kopiński, Adam.
3166   2001000747795 E.74779 Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Dudycz, Tadeusz.
3167   2001000750535 E.75053 Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / Gabrusewicz, Wiktor
3168   2001000705597 E.70559 Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Pomykalska, Bożyna.
3169   2001000623730 E.62373 Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Waśniewski, Tadeusz
3170   2001000698936 E.69893 Analiza finansowa przedsiębiorstwa / DYNUS, MAGDALENA
3171   2001000754533 E.75453 Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
3172   2001000760787 E.76078 Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Pomykalska, Bożyna.
3173   2001000761395 E.76139 Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Golej, Robert.
3174   2001000627660 E.62766 Analiza finansowa w gospodarce rynkowej : (skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych) / MIKLEWICZ, ZBIGNIEW
3175   2001000730537 E.73053 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
3176   2001000720286 E.72028 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Kotowska, Beata.
3177   2001000665433 E.66543 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / BEDNARSKI, LECH
3178   2001000678976 E.67897 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
3179   2001000642717 E.64271 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 1 /
3180   2001000642724 E.64272 Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 2 /
3181   2001000712717 E.71271 Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem : praca zbiorowa /
3182   2001000670437 E.67043 Analiza finansowa. DUDYCZ TADEUSZ
3183   2001000751495 E.75149 Analiza i projekcje gospodarki finansowej / Pawlicki, Rafał
3184   2001000622153 E.62215 Analiza rynku : systemy i mechanizmy : praca zbiorowa /
3185   2001000695638 E.69563 Analiza sprawozdań finansowych / Nowak, Edward
3186   2001000713226 E.71322 Analiza sprawozdań finansowych / Edward Nowak.
3187   2001000711826 E.71182 Analiza wartości przedsiębiorstwa / Gołębiowski, Grzegorz
3188   2001000703142 E.70314 Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Wędzki, Dariusz
3189   2001000747788 E.74778 Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie : problemy i zadania / Motylska-Kuźma, Anna.
3190   2001000753215 E.75321 Dylematy wyceny przedsiębiorstwa /
3191   2001000732111 E.73211 Ekonomiczna wartość dodana : miernik oceny kondycji finansowej i wartości przedsiębiorstwa / Maćkowiak, Ewa.
3192   2001000684519 E.68451 EVA [economic value added] : strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa / EHRBAR, AL
3193   2001000677900 E.67790 Finanse przedsiębiorstwa: metody wyceny / BENNINGA, SIMON Z.
3194   2001000691685 E.69168 Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych / JERZEMOWSKA, MAGDALENA
3195   2001000675081 E.67508 Kształtowanie wartości firmy / MARCINKOWSKA, MONIKA
3196   2001000658190 E.65819 Metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / URBAŃCZYK, EDWARD
3197   2001000658213 E.65821 Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa / URBAŃCZYK, EDWARD
3198   2001000710621 E.71062 Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw / Antonowicz, Paweł.
3199   2001000711475 E.71147 Metody podejmowania decyzji finansowych : analiza przykładów i przypadków / Sierpińska, Maria
3200   2001000674596 E.67459 Metody wyceny przedsiębiorstw : zarys teorii a praktyka /
3201   2001000740925 E.74092 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego / Zaleska, Małgorzata
3202   2001000694310 E.69431 Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / SIERPIŃSKA, MARIA
3203   2001000683222 E.68322 Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / SIERPIŃSKA, MARIA
3204   2001000721054 E.72105 Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa / Rudny, Włodzimierz.
3205   2001000680597 E.68059 Podstawy analizy finansowej / GABRUSEWICZ, WIKTOR
3206   2001000742691 E.74269 Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa /
3207   2001000662883 E.66288 Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie / WALCZAK, MARIAN
3208   2001000713349 E.71334 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw / Stępień, Konrad.
3209   2001000740857 E.74085 Restrukturyzacja zadłużenia w przedsiębiorstwie / Nowak, Jacek J.
3210   2001000744367 E.74436 Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa : jednostkowe i skonsolidowane / Gabrusewicz, Wiktor
3211   2001000701186 E.70118 Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa : praca zbiorowa
3212   2001000657070 E.65707 Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa : pozycja na rynku kapitałowym / ELLIS, JOHN
3213   2001000739271 E.73927 Systemowe ujęcie procedur analizy finansowej : wybrane zastosowania w zarządzaniu grupą kapitałową / Wartini-Twardowska, Jolanta.
3214   2001000694440 E.69444 Techniki analizy finansowej / HELFERT, ERICH A.
3215   2001000699544 E.69954 Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Dębski, Wiesław
3216   2001000701438 E.70143 Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie Waśniewski, Tadeusz
3217   2001000648801 E.64880 Wartość firmy / KAMELA-SOWIŃSKA, ALDONA
3218   2001000658206 E.65820 Wielokierunkowa analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa / URBAŃCZYK, EDWARD
3219   2001000747412 E.74741 Wpływ eksportu na finanse przedsiębiorstwa / Wyrobek, Joanna.
3220   2001000682522 E.68252 Wskaźniki finansowe / TYRAN, MICHAEL R.
3221   2001000748983 E.74898 Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw / Zarzecki, Dariusz
3222   2001000722297 E.72229 Wycena biznesu w praktyce : metody, przykłady /
3223   2001000695089 E.69508 Wycena przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody / Jaki, Andrzej.
3224   2001000758050 E.75805 Wycena przedsiębiorstwa : podejście scenariuszowe / Daszyńska-Żygadło, Karolina.
3225   2001000682751 E.68275 Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich / Malinowska, Urszula.
3226   2001000720279 E.72027 Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa / Czubakowska, Ksenia.
3227   2001000711284 E.71128 Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa /
3228   2001000687619 E.68761 Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu : praca zbiorowa /
3229   2001000695829 E.69582 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / DUDYCZ, TADEUSZ
3230   2001000684502 E.68450 Zarządzanie wartością spółki kapitałowej : koncepcje, systemy, narzędzia / CWYNAR, ANDRZEJ
3231   2001000656295 E.65629 Zasady analizy finansowej w praktyce : przykłady i zadania / WAŚNIEWSKI, TADEUSZ
3232   2001000738069 E.73806 Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw / Engelhardt, Juliusz.
3233   2001000744596 E.74459 Zastosowanie analizy finansowej w praktyce / Cenkier, Agnieszka.
 
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3234   2001000655328 E.65532 Alianse strategiczne przedsiębiorstw / ROMANOWSKA, MARIA
3235   2001000707119 E.70711 Amortyzacja środków trwałych : aspekt podatkowy i bilansowy Tarka, Michał
3236   2001000702640 E.70264 Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie
3237   2001000698745 E.69874 Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym / KASIEWICZ, STANISŁAW
3238   2001000705771 E.70577 Budżetowanie w przedsiębiorstwie : aspekty rachunkowe, finanasowe i zarządcze Dylewski, Marek
3239   2001000735242 E.73524 Efekt lojalności : ukryta siła rozwojowa twojej firmy / Reichheld, Frederick F.
3240   2001000698462 E.69846 Ekonomika przedsiębiorstw : zagadnienia wybrane /
3241   2001000759248 E.75924 Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych dla inżynierów / Marciniak, Stanisław
3242   2001000722785 E.72278 Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego : zarządzanie - finanse - efektywność - rozwój /
3243   2001000715923 E.71592 Elementy nauki o przedsiębiorstwie /
3244   2001000666010 E.66601 Elementy strategii rozwoju przemysłu /
3245   2001000712830 E.71283 Finansowanie przedsiębiorstwa / Duliniec, Aleksandra.
3246   2001000718504 E.71850 Fuzje i przejęcia /
3247   2001000740796 E.74079 Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie / Zyznarska-Dworczak, Beata.
3248   2001000716012 E.71601 Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura / Grzywacz, Jacek.
3249   2001000684199 E.68419 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Stankiewicz, Marek Jacek
3250   2001000734917 E.73491 Koszty transakcyjne : skutki zmian dla przedsiębiorstw /
3251   2001000722624 E.72262 Kryzys w przedsiębiorstwie / Wieczerzyńska, Beata.
3252   2001000747511 E.74751 Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej / Godlewska, Hanna
3253   2001000684656 E.68465 Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw /
3254   2001000747948 E.74794 Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw / Małuszyńska, Ewa.
3255   2001000748020 E.74802 Model przekształcenia sprawozdania finansowego na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa / Maćkowiak, Ewa.
3256   2001000703012 E.70301 Odtwarzanie środków trwałych w polityce amortyzacyjnej : klasyfikacja, analiza, praktyka Goldmann, Katarzyna
3257   2001000695171 E.69517 Organizacja i sterowanie produkcją : projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją /
3258   2001000702992 E.70299 Organizacja jutra : zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją Hagel, John
3259   2001000677986 E.67798 Outsourcing : metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej / TROCKI, MICHAŁ
3260   2001000702244 E.70224 Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją Liwowski, Bolesław
3261   2001000641420 E.64142 Podstawy ekonomiki przemysłu /
3262   2001000687763 E.68776 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie /
3263   2001000708390 E.70839 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy : praca zbiorowa /
3264   2001000713318 E.71331 Pomiar dokonań : od wyniku finansowego do Balanced Scorecard / Michalak, Jan.
3265   2001000751013 E.75101 Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych : praca zbiorowa /
3266   2001000693542 E.69354 Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / DITTMANN, PAWEŁ
3267   2001000748204 E.74820 Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne / Piecuch, Teresa.
3268   2001000701254 E.70125 Przedsiębiorczość w teorii i praktyce /
3269   2001000745753 E.74575 Przedsiębiorstwo : zasady działania, funkcjonowanie, rozwój /
3270   2001000747955 E.74795 Przedsiębiorstwo na rynku globalnym /
3271   2001000670963 E.67096 Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. DURAJ JAN
3272   2001000685318 E.68531 Przedsiębiorstwo partnerskie : praca zbiorowa /
3273   2001000688951 E.68895 Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna : praca zbiorowa /
3274   2001000729821 E.72982 Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia. T. 1 /
3275   2001000701896 E.70189 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm : 2006 MACHAŁA, ROBERT
3276   2001000708499 E.70849 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm : 2007 / Machała, Robert.
3277   2001000678402 E.67840 Rada nadzorcza : czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność / DEMB, ADA
3278   2001000664436 E.66443 Restrukturyzacja przedsiębiorstw : proces zarządzania zmianami / SUSZYŃSKI, CEZARY
3279   2001000664405 E.66440 Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : zarys problematyki / NALEPKA, ADAM
3280   2001000689019 E.68901 Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw : doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji / SUSZYŃSKI, CEZARY
3281   2001000695522 E.69552 Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa /
3282   2001000701841 E.70184 Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw ZAJĄC, CZESŁAW
3283   2001000663781 E.66378 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
3284   2001000706051 E.70605 Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu : praca zbiorowa
3285   2001000666645 E.66664 Strategie rozwoju firmy / Pierścionek, Zdzisław.
3286   2001000716357 E.71635 Teorie przedsiębiorstw / Noga, Adam.
3287   2001000722372 E.72237 Uniwersytet Donalda Trumpa : przedsiębiorczość / Gordon, Michael E.
3288   2001000686100 E.68610 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa / ADAMKIEWICZ-DRWIŁŁO, HANNA G.
3289   2001000711192 E.71119 Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie : praca zbiorowa /
3290   2001000681761 E.68176 Współczesne teorie przedsiębiorstwa / Gruszecki, Tomasz
3291   2001000701179 E.70117 Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa
3292   2001000700721 E.70072 Zarys strategii rozwoju przemysłu
3293   2001000698684 E.69868 Zarys zarządzania produkcją PASTERNAK, KAZIMIERZ
3294   2001000696321 E.69632 Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie : podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy /
3295   2001000637713 E.63771 Zarządzanie kapitałem trwałym przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej / Janasz, Władysław
3296   2001000707188 E.70718 Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie Janasz, Krzysztof
3297   2001000667260 E.66726 Zarządzanie produkcją / MILEWSKA, BEATA
3298   2001000680719 E.68071 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym / Sławińska, Maria.
3299   2001000703258 E.70325 Zarządzanie rentownością : budżetowanie i kontrola, activity based costing/management Wnuk-Pel, Tomasz
3300   2001000693832 E.69383 Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny : praca zbiorowa /
3301   2001000699049 E.69904 Zarządzanie w regionie : Polska, Europa, Świat / OLESIŃSKI, ZBIGNIEW
 
Grupy kapitałowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3302   2001000722846 E.72284 Ceny transferowe : narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej / Barowicz, Marek
3303   2001000695058 E.69505 Grupy kapitałowe : tworzenie i funkcjonowanie / TROCKI, MICHAŁ
3304   2001000675012 E.67501 Grupy kapitałowe w Polsce : praca zbiorowa /
3305   2001000638680 E.63868 Holding : organizacja i funkcjonowanie / Jagoda, Henryk.
3306   2001000694600 E.69460 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
3307   2001000668670 E.66867 Holding w gospodarce krajowej : praktyczny poradnik tworzenia / NOGALSKI, BOGDAN
3308   2001000732159 E.73215 Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych : perspektywa międzynarodowa / Aluchna, Maria.
3309   2001000670604 E.67060 Konsorcjum. STECKI LEOPOLD
3310   2001000732166 E.73216 Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych / Sikacz, Hanna.
3311   2001000685301 E.68530 Polskie grupy kapitałowe : perspektywa europejska : praca zbiorowa /
3312   2001000665396 E.66539 Rachunkowość holdingów. GMYTRASIEWICZ MARIA
3313   2001000736652 E.73665 Wycena przedsiębiorstwa : od teorii do praktyki /
3314   2001000656691 E.65669 Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową / WOJTUNIK, MARIUSZ
 
Biznes plan
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3315   2001000709144 E.70914 Biznes plan : standardy i praktyka / Ciechan-Kujawa, Marlena.
3316   2001000750221 E.75022 Biznes plan : jak go budować i analizować? : podręcznik / Opolski, Krzysztof.
3317   2001000665631 E.66563 Biznes plan / FILAR, EWA
3318   2001000673162 E.67316 Biznes plan. TIFFANY PAUL
3319   2001000686421 E.68642 Biznesplan : problemy i metody / PASIECZNY, JACEK
3320   2001000711833 E.71183 Biznesplan : skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy / Pasieczny, Jacek.
3321   2001000722938 E.72293 Biznesplan : model najlepszych praktyk / Skrzypek, Jerzy
3322   2001000738267 E.73826 Biznesplan : co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan / Williams, Kevan.
3323   2001000724772 E.72477 Biznesplan po polsku / Tokarski, Maciej.
3324   2001000743131 E.74313 Biznesplan po polsku / Tokarski, Andrzej
3325   2001000753857 E.75385 Biznesplan w 10 krokach : przewodnik od pomysłu do wdrożenia / Skrzypek, Jerzy.
3326   2001000686865 E.68686 Biznesplan w praktyce / MILLER, MICHAEL
3327   2001000753253 E.75325 Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan / Tokarski, Andrzej
3328   2001000716852 E.71685 Metodyka sporządzania biznesplanów / Ingram, Marian.
3329   2001000760770 E.76077 Niesamowity biznesplan : zdobądź fundusze na rozwój firmy lub startup / Evans, Vaughan
3330   2001000756247 E.75624 Praktyczne sporządzenie biznesplanu : plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego Excel / Sitkiewicz, Ryszard.
 
Psychologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3331   2001000760718 E.76071 ALFAbet motywacji : powiedz TAK swoim talentom budząc uśpione możliwości / Wikiera, Artur.
3332   2001000765195 E.76519 Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych / Sankowska, Anna
3333   2001000739424 E.73942 Autoprezentacja czyli Jak się sprzedać pracodawcy / Królik, Grażyna
3334   2001000722914 E.72291 Autopromocja, czyli Jak wykorzystać swoje atuty / Öttl, Christine.
3335   2001000722839 E.72283 Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej / Wiatrowski, Zygmunt
3336   2001000722235 E.72223 Doskonałe relacje zawodowe : czyli jak inteligencja emocjonalna pomaga odnieść sukces / Wall, Bob
3337   2001000742615 E.74261 Inteligencja emocjonalna w biznesie : praktyczne strategie współpracy z ludźmi / Nadler, Reldan S.
3338   2001000732975 E.73297 Jak występować publicznie : klucze do sukcesu i pułapki, których należy unikać / Ménard, Jean-Denis.
3339   2001000760862 E.76086 Jesteś marką : jak odnieść sukces i pozostać sobą / Malinowska-Parzydło, Joanna.
3340   2001000708338 E.70833 Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności Morreale, Sherwyn P.
3341   2001000729067 E.72906 Komunikacja w grupach / Adams, Katherine L.
3342   2001000752058 E.75205 Komunikowanie w praktyce : studia przypadków / Serafin, Krystyna.
3343   2001000736492 E.73649 Konflikty między ludźmi / Wilmot, William W.
3344   2001000740536 E.74053 Kreatywność : jak ją rozwijać w sobie i w organizacji? / Stączek, Marek.
3345   2001000733088 E.73308 Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce / Białopiotrowicz, Grażyna.
3346   2001000736508 E.73650 Kultura biznesu : normy i formy / Kamińska-Radomska, Irena.
3347   2001000713592 E.71359 Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej /
3348   2001000756100 E.75610 Motywacja i perswazja : jak sprawić, by inni robili to, co chcesz / Weinschenk, Susan M.
3349   2001000743377 E.74337 Nauka sukcesu : jak osiągnąć harmonijny sukces dzięki sprawdzonym zasadom / Ray, James Arthur.
3350   2001000742479 E.74247 Pewność siebie : kompletna strategia wykorzystania własnego potencjału / Król, Artur
3351   2001000722426 E.72242 Podstawy socjologii i psychologii społecznej : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej / Nijakowski, Lech M.
3352   2001000750306 E.75030 Psychologia coachingu biznesowego / Nieckarz, Zdzisław.
3353   2001000694389 E.69438 Psychologia ekonomiczna /
3354   2001000712960 E.71296 Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia / Jachnis, Anna
3355   2001000707485 E.70748 Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hamer, Hanna.
3356   2001000764303 E.76430 Psychologia społeczna zarządzania informacją przez piarowca / Domachowski, Waldemar
3357   2001000726080 E.72608 Psychologia w zarządzaniu : nowe spojrzenie / Bartkowiak, Grażyna
3358   2001000742332 E.74233 Skuteczna komunikacja w biznesie / Hamilton, Cheryl.
3359   2001000736300 E.73630 Skuteczny coaching : Kowalska, Katarzyna Helena.
3360   2001000727049 E.72704 Sztuka podejmowania decyzji : dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów? / Klein, Gary A.
3361   2001000746637 E.74663 Techniki kreatywnego myślenia / Bieniok, Henryk.
3362   2001000759002 E.75900 Teoria decyzji a kształtowanie wartości w zarządzaniu / Kowalska-Napora, Ewa
3363   2001000764181 E.76418 W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich / Berne, Eric
3364   2001000752409 E.75240 Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów : skrypt do wykładów z psychologii / Sowińska, Anna
3365   2001000716609 E.71660 Wstęp do psychologii : dla studentów kierunków ekonomicznych / Sowińska, Anna
3366   2001000735471 E.73547 Wstęp do psychologii : dla studentów kierunków ekonomicznych / Sowińska, Anna
3367   2001000739165 E.73916 Wstęp do psychologii : dla studentów kierunków ekonomicznych / Sowińska, Anna
3368   2001000729432 E.72943 Zachowania człowieka w organizacji / Kożusznik, Barbara.
3369   2001000719082 E.71908 Zarządzanie emocjami : komercjalizacja ludzkich uczuć / Hochschild, Arlie Russell
3370   2001000736263 E.73626 Zasady samodoskonalenia : prawa sukcesu według Napoleona Hilla / Hill, Napoleon
3371   2001000731039 E.73103 Zastosowania psychologii w zarządzaniu /
3372   2001000753482 E.75348 Zbiór gier doskonalących burzę mózgów / Scannell, Mary
 
Jakość
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3373   2001000753796 E.75379 Doktryna jakości : rzecz o skutecznym zarządzaniu / Blikle, Andrzej
3374   2001000748372 E.74837 Doskonalenie zarządzania jakością : podstawy, ocena, perspektywy / Szczepańska, Katarzyna
3375   2001000712793 E.71279 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Żemigała, Marcin.
3376   2001000720101 E.72010 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Żemigała, Marcin.
3377   2001000735860 E.73586 Menedżer jakości : podejście procesowe : praca zbiorowa /
3378   2001000737857 E.73785 Modele i metody pomiaru jakości usług / Stoma, Monika.
3379   2001000705351 E.70535 Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością Karaszewski, Robert
3380   2001000720002 E.72000 Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością / Karaszewski, Robert.
3381   2001000685943 E.68594 Podręcznik zarządzania jakością /
3382   2001000702299 E.70229 Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie Frąś, Józef
3383   2001000682270 E.68227 Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie /
3384   2001000762262 E.76226 Prawne aspekty jakości towarów / Gnela, Bogusława.
3385   2001000716203 E.71620 Prowadzenie badań jakościowych / Silverman, David
3386   2001000740673 E.74067 Strategia zarządzania jakością / Tkaczyk, Stanisław.
3387   2001000694648 E.69464 System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w małej firmie : dokumentacja, wdrażanie, audit / GRUDOWSKI, PIOTR
3388   2001000725601 E.72560 Systemy zarządzania jakością produktów : metody analizy i oceny / Lisiecka, Krystyna
3389   2001000748808 E.74880 Systemy zarządzania jakością produktów : metody analizy i oceny / Lisiecka, Krystyna
3390   2001000741434 E.74143 Współczesne systemy zarządzania : jakość, bezpieczeństwo, ryzyko / Bugdol, Marek
3391   2001000738113 E.73811 Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością / Wolniak, Radosław
3392   2001000701605 E.70160 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka Wawak, Sławomir
3393   2001000708611 E.70861 Zarządzanie jakością : wybrane elementy / Prussak, Waldemar.
3394   2001000743162 E.74316 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem / Zymonik, Zofia.
3395   2001000762200 E.76220 Zarządzanie jakością informacji w organizacjach zhierarchizowanych / Wojciechowska-Filipek, Sylwia.
3396   2001000749652 E.74965 Zarządzanie jakością w logistyce / Zimon, Dominik.
3397   2001000709175 E.70917 Zarządzanie jakością w usługach publicznych / Opolski, Krzysztof.
3398   2001000758968 E.75896 Zarządzanie jakością z przykładami / Hamrol, Adam
3399   2001000740086 E.74008 Zarządzanie przez jakość w handlu detalicznym : koncepcja i zastosowanie / Dobski, Paweł.
3400   2001000698837 E.69883 Zrządzanie kosztami jakości : sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa / KISTER, AGNIESZKA
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3401   2001000759095 E.75909 Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : studia przypadków /
3402   2001000737055 E.73705 Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw /
3403   2001000753093 E.75309 Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : zmiany i uwarunkowania / Mizgajska, Hanna.
3404   2001000728886 E.72888 Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską / Mizgajska, Hanna.
3405   2001000734252 E.73425 Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw / Ślusarczyk, Stanisław
3406   2001000719150 E.71915 Bariery rozwoju firm sektora MŚP w regionie lubuskim /
3407   2001000730650 E.73065 Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości /
3408   2001000730667 E.73066 Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce : behawioralny wymiar przedsiębiorczości /
3409   2001000736881 E.73688 Biznes po prostu / Czarnecki, Leszek
3410   2001000760046 E.76004 Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw / Gąsiorowska, Elżbieta
3411   2001000734788 E.73478 Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Wolak-Tuzimek, Anna.
3412   2001000767175 E.76717 Działalność gospodarcza : 542 pytania i odpowiedzi /
3413   2001000712816 E.71281 Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
3414   2001000756131 E.75613 Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw : rozwój przez umiędzynarodowienie / Wach, Krzysztof
3415   2001000747450 E.74745 Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce / Kołosowska, Bożena
3416   2001000753765 E.75376 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce /
3417   2001000736362 E.73636 Fundusze unijne jako preferowane źródła finansowania rozwoju i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / Śliwa, Jan
3418   2001000757794 E.75779 Funkcje i narzędzia zarządzania : dla małych i średnich przedsiębiorstw / Łobos, Krzysztof.
3419   2001000739158 E.73915 Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw /
3420   2001000711802 E.71180 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej / Mikołajczyk, Bożena.
3421   2001000719297 E.71929 Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : praca zbiorowa /
3422   2001000766307 E.76630 Internet a zarządzanie marketingowe : uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm /
3423   2001000725236 E.72523 Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą : w Polsce i wybranych krajach europejskich : vademecum małego i średniego przedsiębiorcy/ Mućko, Przemysław.
3424   2001000753260 E.75326 Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich / Mućko, Przemysław.
3425   2001000757800 E.75780 Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach / Szramowski, Dawid Adam.
3426   2001000743063 E.74306 Kapitał polskich migrantów w rozwoju mikroprzedsiębiorstw / Grotte, Małgorzata.
3427   2001000753628 E.75362 Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych /
3428   2001000715213 E.71521 Kompendium przedsiębiorczości /
3429   2001000729524 E.72952 Konkurencyjność przedsiębiorstw : metody badania : case study /
3430   2001000724666 E.72466 Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy : księga kontroli w firmie / Zołotar, Anna.
3431   2001000703081 E.70308 Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem produkcyjnym Biernacki, Michał
3432   2001000708291 E.70829 Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji Voss, Grażyna.
3433   2001000744329 E.74432 Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji / Tokarski, Andrzej
3434   2001000756070 E.75607 Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /
3435   2001000710591 E.71059 Małe i średnie przedsiębiorstwa : źródła finansowania : cenne informacje, wzory wniosków, przydatne adresy / Skowronek-Mielczarek, Anna
3436   2001000745647 E.74564 Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka przedsiębiorczości w Polsce : przegląd OECD /
3437   2001000742431 E.74243 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich : metody badawcze, dekompozycja sektorowa, profile krajów / Kokocińska, Małgorzata.
3438   2001000728381 E.72838 Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku / Drab-Kurowska, Anna.
3439   2001000742561 E.74256 Małe przedsiębiorstwo : rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość : ze zbiorem zadań i dokumentacją na płycie CD / Martyniuk, Teresa
3440   2001000743650 E.74365 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek : istota, powstanie i perspektywy /
3441   2001000745883 E.74588 Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP : scenariusz aplikacyjny / Foltys, Joachim.
3442   2001000752898 E.75289 Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Marquardt, Piotr
3443   2001000763245 E.76324 Poradnik przedsiębiorcy : Sage Symfonia Start® : KPiR i ryczałt / Auksztol, Jerzy.
3444   2001000756094 E.75609 Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital / Waniak-Michalak, Halina
3445   2001000763283 E.76328 Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa / Mosionek-Schweda, Magdalena.
3446   2001000712953 E.71295 Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści /
3447   2001000724932 E.72493 Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne / Piecuch, Teresa.
3448   2001000754946 E.75494 Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
3449   2001000728220 E.72822 Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Rollnik-Sadowska, Ewa.
3450   2001000713516 E.71351 Przedsiębiorczość regionalna / Makieła, Zbigniew.
3451   2001000749355 E.74935 Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach : czynniki rozwoju /
3452   2001000754649 E.75464 Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej /
3453   2001000738380 E.73838 Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 2012 / Niemczyk, Roman
3454   2001000702725 E.70272 Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. 1, (Problemy ewidencyjne) /
3455   2001000702732 E.70273 Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cz. 2, (Sprawozdawczość finansowa) /
3456   2001000736607 E.73660 Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Kamińska, Alfreda.
3457   2001000731978 E.73197 Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małymi i średnimi przedsiębiorstwami / Surma, Jerzy.
3458   2001000751624 E.75162 Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Czemiel-Grzybowska, Wioletta
3459   2001000734597 E.73459 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej Polski : studium z zakresu ekonometrii regionalnej / Korol, Janusz.
3460   2001000725069 E.72506 Start : jak uruchomić własną firmę / Duncan, Kevin
3461   2001000749737 E.74973 Start-up po polsku : jak założyć i rozwinąć dochodowy e-biznes / Mikołajczyk, Kamila.
3462   2001000753666 E.75366 Start-up z dotacji : wybrane zagadnienia zarządzania małą firmą : praca zbiorowa /
3463   2001000757657 E.75765 System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa : obieg informacji /
3464   2001000749256 E.74925 Ścieżki niepowodzeń gospodarczych : redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy / Ropęga, Jarosław.
3465   2001000758418 E.75841 Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm : od uruchomienia do stabilnego wzrostu : uruchomienie działalności, zarządzanie finansami, wzory formularzy / Michalski, Grzegorz
3466   2001000732012 E.73201 Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Zastempowski, Maciej
3467   2001000747238 E.74723 Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Skowronek-