KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Agresja a kultura fizyczna /

pod red. Jana Supińskiego.
BM - czytelnia - kultura fizyczna i promocja zdrowia (Socjologia kultury fizycznej)
Wrocław :
Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego,
2005.
178 s. : il. ; 24 cm.
(Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ISSN 0239-6009 z. 79)
(Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 0239-6009 ; z. 79)
Bibliogr. przy pracach.
83-89156-43-1
796:316.74](438)"1989/..."
Socjologia kultury fizycznej, sportu.
(Polska).

 Agresywność u nastolatków
Przemoc w sporcie
Polska
Przemoc w sporcie -- Polska -- 1990-. -- 571585
1990-.
Agresywność u nastolatków -- Polska -- 1990-. -- 396640
396640
571585

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM WF.8077 miesięczne Zamów
BM WF.7943 BM - czytelnia - kultura fizyczna i promocja zdrowia : Socjologia kultury fizycznej
Socjologia kultury fizycznej 04
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: