KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Alkoholizm a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : (materiały z sesji popularnonaukowej) /

(materiały z sesji popularnonaukowej) /
[red. nauk. Tadeusz Pluta].
BG - Podręczny księgozbiór-Pd
Kielce :
Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
1979.
93 s. ; 21 cm.
613.81-053.6:343.915:376.5](061)
Napoje alkoholowe. Abstynencja. Zwalczanie alkoholizmu.
-Młodzież. Młodociani.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 badania
Dzieci alkoholików
Dzieci alkoholików -- badania -- Polska -- konferencje.
Dzieci alkoholików -- Polska -- psychologia -- konferencje.
konferencje.
konsumpcja alkoholu
Młodzież
Młodzież -- konsumpcja alkoholu -- zapobieganie -- Polska -- konferencje.
Polska
psychologia
zapobieganie

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.43586 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG Pd.18001 BG - Podręczny księgozbiór-Pd :
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: