KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów /

zagadnienia i wybór tekstów /
oprac. Grzegorz Godlewski [et al.] ; wstęp i red. Andrzej Mencwel.
Wyd. 4, zm., rozszerz. i uzup.
BM - czytelnia - filologia polska (Kulturoznawstwo)
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2005.
655, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Wiedza o Kulturze - Uniwersytet Warszawski 1)
(Wiedza o Kulturze ; 1)
Publikacja zawiera teksty częśc. tł. z ang., fr., hisz., niem., ros.
Bibliogr. s. [649]-655 oraz przy rozdz.
83-235-0078-9
316.7:130.2](075.8)
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultury różnych grup. Dynamika kultury (Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Antropologia
Antropologia -- podręczniki akademickie.
Kultura
Kultura -- podręczniki akademickie.
podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BM P.20253 Pol. Kulturoznawstwo 01 miesięczne 19/12/2022 Zamów
BM A.7960 BM - czytelnia - filologia polska : Kulturoznawstwo
POL. Kulturoznawstwo 02
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: