KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów /

zagadnienia i wybór tekstów /
oprac. Grzegorz Godlewski [et al.] ; wstęp i red. Andrzej Mencwel.
Wyd. 4, zm., rozszerz. i uzup.
BM - czytelnia - filologia polska (Kulturoznawstwo)
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
2005.
655, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Wiedza o Kulturze - Uniwersytet Warszawski 1)
(Wiedza o Kulturze ; 1)
Publikacja zawiera teksty częśc. tł. z ang., fr., hisz., niem., ros.
Bibliogr. s. [649]-655 oraz przy rozdz.
83-235-0078-9
316.7:130.2](075.8)
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultury różnych grup. Dynamika kultury (Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzestrzenianie się kultury).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Antropologia -- podręczniki akademickie.
Antropologia
Kultura
Kultura -- podręczniki akademickie.
podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (P.20253)
Sygnatura Pol. Kulturoznawstwo 01
wypożyczona 02/11/2022 30/09/2022 2001500202534 Zarezerwuj
BM Biblioteka Międzywydziałowa (A.7960)
Sygnatura POL. Kulturoznawstwo 02
BM - czytelnia - filologia polska : Kulturoznawstwo
Tylko na miejscu 2001700079608 -
Na miejscu
Rekord: