KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Approaches to literature, culture and language /

ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna.
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
1998.
112 s. ; 24 cm.
(Anglica (Warszawa) ISSN 0860-5734 9)
(Anglica, 0860-5734 ; 9)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
Bibliogr. przy rozdz.
83-230-9983-9
821.111(73)(091):821.111(091)+81’34'37'36:81-119](082.1)=111
Literatura amerykańska (historia) - opracowania krytyczne.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=Język angielski.

 Dramat angielski -- historia i krytyka.
Dramat angielski
adaptacje filmowe i telewizyjne
Semantyka.
Conrad, Joseph
Lord Jim
Literatura amerykańska
historia i krytyka.
Językoznawstwo kognitywne.
Fonologia.
Literatura amerykańska -- historia i krytyka.
(1857-1924).
Conrad, Joseph -- (1857-1924). -- Lord Jim -- adaptacje filmowe i telewizyjne -- historia i krytyka.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Ac.466)
Sygnatura Ac.247/9
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: