KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Approximation and probability /

eds. of the vol. Tadeusz Figiel, Anna Kamont.
BG - Podręczny księgozbiór - seria Banach Center Publications
Warszawa :
Instytut Matematyczny PAN,
2006.
427 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
(Banach Center Publications ISSN 0137-6934 72)
(Banach Center Publications, 0137-6934 ; vol. 72)
Ze wstępu: Conference Approximation and Probability which was oraganized on the occasion of the 70th anniversary of prof. Zbigniew Ciesielski. The conference was held at the Mathematical Conference Center in Będlewo, Poland, from September 20 to 24, 2004.
Bibliogr. przy ref.
519.2:519.65](082.1)=111
Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna.Analiza statystyczna.Rachunek wyrównawczy.Teoria błędów.
(Zbiory prac różnych autorów).
język angielski

 konferencje.
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwa -- konferencje.
Teoria aproksymacji
Teoria aproksymacji -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG N.18926 BG - Podręczny księgozbiór - seria Banach Center Publications :
N.18821/72
Tylko na miejscu 18/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: