KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Cognitive models in language and thought : ideology, metaphors and meanings

: ideology, metaphors and meanings
ed. by René Dirven, Roslyn Frank, Martin Pűtz.
BM - czytelnia - filologia angielska (Językoznawstwo kognitywne)
Berlin ; New York :
Mouton de Gruyter,
2003. -
VIII, 437 s. : wykr. ; 23 cm.
(Cognitive Linguistics Research ; 24)
Bibliogr. Ind.
3-11-017792-7
81'27:81'362](061)=111
Socjolingwistyka. Stosowanie języka.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).
=język angielski

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (A.7679)
Sygnatura ANG. Językozn. kognitywne 14
BM - czytelnia - filologia angielska : Językoznawstwo kognitywne
Tylko na miejscu 2001700076799 -
Na miejscu
Rekord: