KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ćwiczenia i obserwacje biologiczne w ogrodzie : opis 57 ćwiczeń oraz plany obserwacyj dla 183 gatunków drzew, krzewów i roślin zielonych /

opis 57 ćwiczeń oraz plany obserwacyj dla 183 gatunków drzew, krzewów i roślin zielonych /
Antoniewicz, Janina (1890-1956).
Janina Antoniewicz.
BG - Podręczny księgozbiór-Pd
Warszawa :
"Nasza Księgarnia",
1928
95 s. ; 21 cm.
(Z Praktyki Szkolnej 3)
(Z praktyki Szkolnej ; nr 3)
Dostępne również w formie elektronicznej.
372.858
Nauczanie botaniki.

 Botanika
Botanika -- zadania i ćwiczenia.
Przyroda
Przyroda -- studia i nauczanie (podstawowe).
studia i nauczanie (podstawowe).
zadania i ćwiczenia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=72360

Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Pd.17840 BG - Podręczny księgozbiór-Pd :
Tylko na miejscu -
Na miejscu
Rekord: