KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego : materiały pomocnicze dla studentów /

materiały pomocnicze dla studentów /
Krzesińska-Żach, Beata.
Beata Krzesińska-Żach.
Białystok :
Trans Humana,
2006.
97 s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 87-90 i przy rozdz.
Dostępne również w formie elektronicznej.
83-89190-66-4
364:364.65](075.8)
Organizacja opieki i pomocy społecznej. Formy opieki i pomocy.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 1990-
Opieka społeczna
Opieka społeczna -- Polska -- 1990- -- podręczniki akademickie.
podręczniki akademickie.
Polska
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna -- Polska -- 1990- -- podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2842/1/Beata%20Krzesi%c5%84ska-%c5%bbach_Cz%c5%82owiek%20w%20sytuacji%20zagro%c5%bcenia%20jako%20podmiot%20oddzia%c5%82ywa%c5%84%20pracownika%20socjalnego.%20Materia%c5%82y%20pomocnicze%20dla%20student%c3%b3w.pdf

Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107234 Tylko na miejscu 27/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: