KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czynniki kontroli w samorządzie terytorjalnym /

Czynniki kontroli w samorządzie terytorialnym
Bar, Ludwik (1906-1999).
Ludwik Bar.
[Wilno] :
nakł. autora,
[1931]
63 s. ; 25 cm.
1
brak wypożyczeń
Praca doktorska. Uniwersytet Stefana Batorego, Wilno.
Miejsce i rok wyd. wg UWD, 1931 poz. 11502.
342.25:352/353:351.9](438)"18/19"
4553 (to nie jest sygnatura)

Centralizacja i decentralizacja . Samorząd terytorialny (lokalny). Organy terenowe władzy państwowej.
(Polska).

 Polska
Samorząd lokalny
Samorząd lokalny -- kontrola państwa -- Polska -- 1900-1945 -- rozprawy akademickie.
1900-1945
19 w.
kontrola państwa
Samorząd lokalny -- kontrola państwa -- Polska -- 19 w. -- rozprawy akademickie.
Samorząd lokalny -- prawo -- Polska -- 1900-1945 -- rozprawy akademickie.
rozprawy akademickie.
prawo
Samorząd lokalny -- prawo -- Polska -- 19 w. -- rozprawy akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15279)
Sygnatura SA.15279
Tylko na miejscu 18/05/2011 2002000152794 -
Na miejscu
Rekord: