KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czynniki psychiczne spółdzielczości /

Chmielewski, Zygmunt (1873-1939).
Zygmunt Chmielewski.
Warszawa :
Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego,
1935
180, [4], s. ; 24 cm.
(Biblioteka Spółdzielcza nr 26)
(Bibljoteka Spółdzielcza ; nr 26)
Bibliogr. s. [181].
BNPol online.
BP'1901-1939, t. 4, poz. 30073.
Dostępne również w wersji elektronicznej.
334.734:331.101:159.9](438)
Spółdzielczość wytwórcza. Spółdzielnie produkcyjne.
Polska.

 Spółdzielczość -- aspekt psychologiczny.

Rodzaj dokumentu:
Książka


http://rcin.org.pl/ifis/publication/13906

Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS ANS.9542 334/C54 Tylko na miejscu 07/11/2016 -
Na miejscu
BNS ANS.41530 334/C54 Tylko na miejscu 07/11/2016 -
Na miejscu
BG Z.108856 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: