KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

"Das Wort im Kontext : kombinatorische und semantische Relationen im Blickfeld der isländischen Lexikographie" : Bruno-Kress-Vorlesung 2004 /

kombinatorische und semantische Relationen im Blickfeld der isländischen Lexikographie" : Bruno-Kress-Vorlesung 2004 /
Jón Hilmar Jónsson (1947- ).
Jón Hilmar Jónsson ; [Hrsg. der Rektor der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Rainer Westermann].
Greifswald :
Ernst Moritz Arndt Universität,
2005.
22 s. ; 21 cm.
(Greifswalder Universitätsreden N. F., Nr. 115)
(Greifswalder Universitätsreden. Neue Folge ; Nr. 115)
Bibliogr. s. 20-21.
3-86006-246-8
811.111.3'373:811.111.3'373.6](042)
Język islandzki - leksykologia, słownictwo.
(Przemówienia. Wykłady. Mowy. Kazania.)

 Język islandzki -- leksykografia.
Język islandzki
leksykografia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.109336 Tylko na miejscu 10/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: