KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Die Oder überqueren : deutsch-polnische Begegnungen in Geschichte, Kultur und Lebensalltag /

deutsch-polnische Begegnungen in Geschichte, Kultur und Lebensalltag /
Norbert H. Weber (Hrsg.).
Frankfurt/M :
IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation,
1999.
325 s. ; 21 cm.
(Interdisziplinäre Studien zum Verhältnis von Migrationen, Ethnizität und Gesellschaftlicher Multikulturalität ISSN 0940-5690 Bd. 10)
(Interdisziplinäre Studien zum Verhältnis von Migrationen, Ethnizität und Gesellschaftlicher Multikulturalität ; Bd. 10)
3-88939-496-5
316.7:316.647](438:430]:94(438):94(430):821.162.1:821.112.2]=112.2(082.1)
Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia społeczna. Kultura różnych społeczeństw. Cywilizacja. Podkultury. Subkultury. Kultura masowa. Kultury różnych grup. Dynamika kultury. Akulturacja. Zmiana kulturowa. Rozprzenianie się kultury. Sankcje społeczne. Uspołecznianie zachowań.
(Niemcy - Polska).
=Język niemiecki (wysokoniemiecki, standardowy niemiecki).
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Niemcy
Niemcy -- stosunki -- Polska.
Niemcy.
Polska
Polska -- stosunki -- Niemcy.
Polska.
stosunki

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107408 Tylko na miejscu 05/12/2006 -
Na miejscu
Rekord: